Zníženie dotácií je nepriaznivou správou pre trh slnečných kolektorov

Marian Hanzel
By Marian Hanzel January 1, 2011 14:12
Nie vždy sa šetrí na správnom mieste

Zámer Ministerstva hospodárstva SR (MH) znížiť výšku dotácií pre domácnosti na kúpu slnečných kolektorov na polovicu, považuje najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom za nepriaznivú správu, ktorá môže viesť k ďalšiemu poklesu trhu. Už aj pri doterajšej podpore 200 eur za jeden meter štvorcový inštalovanej plochy slnečného kolektora bol záujem spotrebiteľov o kolektory pomerne nízky, pretože kríza zmenila ich spotrebiteľské správanie a spôsobila neochotu investovať do dlhodobo návratných výrobkov. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.

,,Za rok a pol existencie zvýšených dotácií sa ich nevyčerpala ani polovica vyčlenených finančných zdrojov, čiže necelé 4 milióny eur. Aj preto zníženie dotácií môže mať negatívny vplyv na celý trh s obnoviteľnými zdrojmi energie (OZE). Na druhej strane chápeme, že vláda nemá dostatok zdrojov, ale na investície do ekologickej budúcnosti by sa mali prostriedky nájsť. Už len preto, že ide o relatívne malé sumy a Slovensko je stále na chvoste vo využívaní OZE v EU. Počas krízy slovenský trh so slnečnými kolektormi klesal a to aj napriek existencií zvýšených dotácií. Dúfajme, že zachovanie dotácií vo výške aspoň 100 eur na meter štvorcový, pri zlepšovaní kúpnej sily obyvateľstva, sa odrazí aj v záujme o investície do OZE, pretože odhadom 90 percent namontovaných slnečných kolektorov pre obyvateľstvo v súčasnosti využíva dotácie“, konštatoval M.Novák.

Zároveň poukázal na to, že doterajšie dotácie na slnečné kolektory boli v podstate hlavne vrátením DPH spotrebiteľovi a navyše štát získava ďalšie dane a odvody od výrobcov a montážnych organizácií. ,,Rozvoj OZE je všade na svete až existenčne závislý na dotáciách. V SR do predminulého roka neexistovali dotácie a tak verejnosť nadobudla dojem, že slnečné kolektory sú určitým nadštandardom a majú dlhú dobu návratnosti. Pritom však existencia dotácií tak zlepšuje ekonomiku využívania OZE tak, že tieto zariadenia sú už nielen ekologické, ale aj ekonomické. Prostá návratnosť solárnych zariadení začína niekde na úrovni 7 rokov, ale je silne závislá od ceny porovnávaného energetického zdroja a výšky dotácií“, upozornil M.Novák.

Dodal, že by bola škoda, keby sa v tejto oblasti postupovalo necitlivo a zvrátil by sa naštartovaný pozitívny trend v OZE. Pre občanov bola vlani kúpa dotovanej solárnej zostavy na prípravu teplej vody najvýhodnejšou za posledných 15 rokov. Ceny sú po predchádzajúcom poklese prijateľné a navyše výslednú cenu solárnej zostavy zlacňuje v SR podpora. Táto situácia však dlho nepotrvá. Je len otázkou času, kedy budú výrobcovia nútení premietnuť rast cien vstupov do realizačných cien. Napríklad ceny medi, dôležitého materiálu pri výrobe slnečných kolektorov v súčasnej dobe lámu historické rekordy, vysvetlil M.Novák.

,,Slovensko by však malo začať uvažovať aj nad systémovou zmenou a to prechádzať postupne od dotácií k povinnosti, určitý podiel spotreby tepla kryť z obnoviteľných zdrojov energie. S takýmito legislatívnymi úpravami majú už praktické skúsenosti niektoré štáty EU, kde pre novostavby je predpísaný minimálny podiel určitého obnoviteľného zdroja tepla na celkovej spotrebe tepla. Splnenie tejto úlohy sa dá dosiahnuť aj v bytových domoch s centralizovaným zásobovaním teplom (CZT) využívaním obnoviteľných zdrojov energie v teplárňach, alebo veľkých výmenníkových staniciach. Navyše merné investičné náklady na jednotku získaného solárneho tepla sú tu výrazne nižšie ako je to v prípade malých solárnych systémov v rodinných domoch“, uzavrel M.Novák.
Marian Hanzel
By Marian Hanzel January 1, 2011 14:12

Vyhľadať

Archív