Zmena vlastníkov v THERMO|SOLAR-e

Marian Hanzel
By Marian Hanzel November 11, 2004 17:36
Nové perspektívy pre slnečné kolektory zo Žiaru nad Hronom

V uplynulých týždňoch došlo v spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom k zmene vlastníckych pomerov. Od doterajších vlastníkov 50 %-ných obchodných podielov ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom a THERMO|SOLAR, AG, Landshut Nemecko, odkúpili obchodné podiely dve fyzické osoby – konateľ žiarskeho THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák a vlastník nemeckého THERMO|SOLARU podnikateľ Johann Kollmannsberger. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák, CSc.

,,Zmena vlastníckych pomerov prinesie spoločnosti väčšiu pružnosť pri prijímaní strategických rozhodnutí a navyše umožní čerpať investičné dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ, určené na podporu ekologicky zameraných podnikateľských aktivít malých a stredných podnikov. Kým bol spoluvlastníkom spoločnosti veľký ZSNP, nespĺňala spoločnosť kritériá pre získanie takejto pomoci“, konštatoval M.Novák.

Podľa jeho informácií spoločnosť ZSNP predala svoj podiel v THERMO|SOLARE v rámci realizácie stratégie odpredávania noncore podnikateľských aktivít, ktorá bola prijatá po vstupe investičnej skupiny Penta do ZSNP. Zmene vlastníckych pomerov predchádzali takmer ročné rokovania.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel November 11, 2004 17:36

Vyhľadať

Archív