Záujem o slnečné kolektory rastie v celej Európe

Marian Hanzel
By Marian Hanzel October 21, 2004 17:37
Za tri štvrťroky vzrástli tržby THERMO|SOLARU takmer o štvrtinu

Spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom zvýšila za prvých 9. mesiacov tohto roka, oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka, tržby o viac ako 23 % a zaznamenala tak celkové tržby viac ako 110 miliónov Sk. Najviac sa na tomto výsledku podieľalo zvýšenie exportu do starých (pôvodných) krajín Európskej únie (EU), kde tržby narástli o viac ako 34 %. V krajinách východnej Európy, vrátane nových členských štátov EÚ (okrem SR a ČR) sa tržby síce zvýšili až o 59 %, avšak z výrazne nižšieho východiskového objemu predaja. Napriek chýbajúcej investičnej podpore štátu intenzívnejšiemu využívaniu slnečnej energie, vzrástol o 14 % aj predaj slnečných kolektorov na Slovensku. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák, CSc.

,,Pozitívny vývoj v oblasti rastu tržieb spojený s výrobkovými a technologickými inováciami, sa prejavil aj na vyše 60 % náraste zisku pred zdanením. Jedinou krajinou, kde predaj stagnoval, bola Česká republika. Je to zrejme hlavne v dôsledku rastúceho konkurenčného tlaku zvyšujúceho sa počtu domácich i zahraničných výrobcov a pravdepodobne aj nižšieho počtu projektov realizovaných s investičnou podporou štátu“, povedal M.Novák.

Naznačil však isté obavy z možného vývoja predaja v nasledujúcich mesiacoch a to v dôsledku súčasného výrazného poklesu počtu kontraktov na štátom dotovanú výstavbu solárnych zariadení v Nemecku. Obdobná kríza v roku 2002 bola príčinou celého radu konkurzov (bankrotov) a viedla k veľkému nárastu konkurenčného tlaku vo zvyšku Európy. Nemecko samotné má stále viac ako 50 %-ný podiel na počte slnečných kolektorov namontovaných v celej EU a preto výraznejší pokles spotreby v tejto krajine za súčasnej situácie sa dá ťažko vyrovnať obchodnými aktivitami na ostatnom teritóriu Európy, zdôraznil M.Novák.

THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom je najväčším slovenským výrobcom slnečných kolektorov. V roku 2003 dosiahol celkové tržby 130 miliónov Sk, čo predstavuje nárast o 18,6 % oproti roku 2002. Vlani medziročne viac ako zdvojnásobil aj disponibilný zisk, ktorý dosiahol približne 7,5 milióna Sk. V štátoch EU realizuje predaj prostredníctvom nemeckého spoločníka THERMO|SOLAR Landshut AG. Mimo nemecky hovoriacej časti Európy rastie význam predaja kolektorov TS hlavne vo Veľkej Británii, Španielsku, Francúzsku, Taliansku ale aj v ďalších štátoch EU. V strednej a východnej Európe predáva priamo z výrobného závodu v Žiari nad Hronom, prostredníctvom zmluvných montážnych partnerov. Popri tradičných trhoch Višegrádskej štvorky, sú perspektívne hlavne štáty bývalej Juhoslávie.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel October 21, 2004 17:37

Vyhľadať

Archív