Zastavenie dotácií na OZE je zlou správou pre občanov

Marian Hanzel
By Marian Hanzel October 28, 2011 13:39

Zastavenie registrácie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie, ktoré vo štvrtok 27.októbra 2011 oznámilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, je zlou správou pre občanov, aj pre podporu obnoviteľných zdrojov (OZE). Bez náhrady tak končí jediná reálna podpora OZE, ku ktorej mali prístup všetci obyvatelia a nie iba vybrané subjekty. Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov, firma THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom, preto apeluje na vládu i poslancov NR SR, aby našli reálne prostriedky na ďalšiu podporu OZE. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLAR Ing. Milan Novák.

,,V prvom rade by sa mali uspokojiť všetci zaregistrovaní občania so žiadosťou o podporu, ktorí splnili podmienky a nie iba tí, čo majú registrované žiadosti v poradí do vyčerpania sumy 2 675 200 €, určenej na tento rok. Je potrebné si uvedomiť, že pôvodne vyčlenená suma na tento účel v apríli 2009 bola 8 mil. € a podľa údajov SIEA sa do dnešných dní vyčerpalo iba niečo vyše 6,5 mil. €. Historicky prvé zavedenie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody sa jednoznačne osvedčilo a pokiaľ nebude pokračovať hrozí prepad predaja doteraz dotovaných systémov, prehĺbenie zaostávania SR za ostatnými krajinami, ako aj neplnenie záväzkov voči EU“, varoval M.Novák.

Poukázal pri tom, že skúsenosti z Nemecka, ktoré je svetovým lídrom vo využívaní OZE ukazujú, že zmeny v dotačnej politike, prípadne ich výpadky, majú na trh horší vplyv ako keby dotácie neboli vôbec.

,,Určitým prísľubom je zámer Ministerstva životného prostredia SR podporovať projekty zamerané na kúpu a inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu, ktorý je však podmienený príjmom Environmentálneho fondu z predaja voľných emisných kvót. Chvályhodné zámery však nie sú to isté ako reálne schválené a vyčlenené prostriedky, ktoré mali oporu v štátnom rozpočte. Pokiaľ nie sú zdroje vyčlenené záväzne a pre každého kto splní podmienky, nielen pre tých čo si to vedia vybaviť, takéto neurčité prísľuby iba zhoršujú situáciu, lebo pôsobia zmätočne na občanov a odkladajú ich rozhodnutia o investíciách. K istote nepridávajú ani zmeny vlád, ktoré zvyčajne rozhodnutia o OZE odsúvajú na vedľajšiu koľaj“, vysvetlil M.Novák.

Dodal, že súčasná situácia vo využívaní slnečných kolektorov je v SR stále nedostatočná, napriek tomu, že výnosy domácností v podobe ušetrených platieb za teplú vodu v pomere k investícii, presahujú akékoľvek úroky v bankách. Prostá návratnosť slnečných kolektorov sa pri štátnych dotáciách dostáva na úroveň cca 9 rokov. Dobiehajúci program MH v podpore OZE sa realizoval na základe vládneho návrhu zákona, ktorý schválila Národná rada SR 1. 6. 2011 a ktorým sa zachovala doterajšia výška dotácií pre domácnosti 200 €/ m2, pri inštalácii do 8 m2.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel October 28, 2011 13:39

Vyhľadať

Archív