Zastavenie dodávok ropy ukázalo zraniteľnosť SR

Marian Hanzel
By Marian Hanzel January 10, 2007 12:11
Podpora obnoviteľných zdrojov by znížila energetickú závislosť od Ruska

Zastavenie dodávok ropy Slovensku a ďalším krajinám opäť ukázalo, ako zraniteľná a riziková je doterajšia orientácia v energetických zdrojoch iba na Rusko. Slovensko je jednou z mála krajín Európskej únie (EÚ), ktoré ignorujú podporu obnoviteľných zdrojov energie pre obyvateľstvo. Terajšia kríza dodávok i celosvetová kríza cien ropy, by už mali konečne pohnúť slovenskými politickými stranami a štátnymi úradníkmi, aby hľadali podporu pre obnoviteľné zdroje energie. Vyhlásil to technický riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Alfréd Gottas.

,,Slovensko je naďalej bez akejkoľvek praktickej podpory ekologicky čistej solárnej energie pre obyvateľstvo. Pritom by stačilo, aby bola do praxe uvedená koncepcia pripravovaná Ministerstvom hospodárstva SR, ktorá počíta s dotáciami pre fyzické osoby, pre maximálne 8 m2 vo výške 3000 Sk/m2. Pritom vôbec nejde o závratné prostriedky – na podporu obnoviteľných zdrojov by mala byť v prvej fáze vyčlenená suma okolo 100 miliónov Sk. Pre právnické osoby a predovšetkým verejnú sféru by sa mala čo najviac sprístupniť podpora zo štrukturálnych fondov EÚ“, naznačil A.Gottas.

Poukázal na to, že pripravovaný návrh je finančne neutrálny voči štátnemu rozpočtu, pretože výška dotácie by sa prakticky rovnala DPH. Pri cene inštalácie na kľúč (aj s montážou)100-tisíc Sk za najpredávanejší solárny systém, s kolektormi s plochou šesť štvorcových metrov, by tak podpora pre jeden rodinný dom mohla dosiahnuť 18-tisíc korún. Len pri príprave teplej úžitkovej vody dokážu slnečné kolektory ušetriť až tri štvrtiny ročných nákladov. Pri súčasných cenách tak viacčlenná rodina ušetrí ročne viac než je polovica plánovanej štátnej podpory.

,,Doterajšia energetická politika je konzervovaním stavu závislosti na dodávkach ropy a zemného plynu z Ruska, spolu s geopolitickými rizikami, ktoré to prináša. Štát celé roky ignoroval, že najlacnejšia energia, je energia ušetrená a tá je najekologickejšou. Na podporu stratovej a rizikovej ťažby neekologického uhlia z peňazí daňových poplatníkov, sa však peniaze vždy našli. Obnoviteľné zdroje nezabezpečia všetku potrebnú energiu, ale výrazne môžu znížiť závislosť na zahraničných dodávkach a prispieť k zvýšeniu energetickej bezpečnosti Slovenska“, uzavrel A.Gottas.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel January 10, 2007 12:11

Vyhľadať

Archív