Zastavenie dodávok plynu opäť ukázalo zraniteľnosť SR

Marian Hanzel
By Marian Hanzel January 8, 2009 12:44
Podpora obnoviteľných zdrojov by aspoň znížila energetickú závislosť od Ruska

Zastavenie dodávok zemného plynu Slovensku a ďalším krajinám opäť ukázalo, ako zraniteľná a riziková je pretrvávajúca jednostranná orientácia v energetických zdrojoch iba na Rusko. Preto je úplne nepochopiteľné, že Slovensko je jednou z mála krajín Európskej únie (EÚ), ktorej vedenie ignoruje podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) pre obyvateľstvo. Vláda neplní svoje vlastné uznesenie o podpore OZE, ktoré schválila 25. apríla 2007, keď odsúhlasila dotácie vo výške cca. 3,3 mil. EUR (100 miliónov Sk) z kapitoly Ministerstva hospodárstva (MH) na podporu biomasy a slnečnej energie, ale nakoniec peniaze napriek vládnemu uzneseniu i všetkým sľubom voči EU, nenašla. Vyhlásil to riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLARU Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Milan Novák.

,,Terajšia kríza dodávok zemného plynu i obdobné výpadky v rope a plyne v minulosti, by už mali konečne pohnúť štátnymi úradníkmi, aby hľadali podporu pre OZE. Veď len doterajšie finančné škody za dva dni výpadku dodávok vysoko prekračujú uvažovaných symbolických 3,3 mil EUR, ktoré mali byť na podporu OZE vyčlenené v prvej etape. Pritom pri uvažovanom a nezrealizovanom systéme podpory cez MH by v podstate išlo iba o vrátenie časti už predtým zaplatenej DPH – asi vo výške 15 až 17% z investičných nákladov solárnych zariadení. Takto koncipovaná podpora by nielenže štát neoberala o peniaze, ale znamenala by dodatočné finančné prínosy pre štátny rozpočet v daniach zo zisku, odvodoch, zvýšení zamestnanosti, atď“, uviedol M.Novák.

Poukázal na to, že pre fyzické osoby mala byť navrhovaná výška investičnej podpory vo výške 100 EUR/m2 (3 000 Sk) inštalovanej kolektorovej plochy do veľkosti 8 m2. Pri väčších solárnych zariadeniach sa podpora mala znížiť na 150 EUR/m2 (1 500 Sk) inštalovanej kolektorovej plochy.

,,Dotácie na obnoviteľné zdroje nevyriešia celkovú energetickú potrebu Slovenska. Ale umožnia aspoň tým občanom, ktorí chcú, aby boli nezávislí na dodávkach zemného plynu a správali sa ekologicky. V Rakúsku, ktoré je rovnako chudobné na domáce zdroje fosílnych palív a má podobné klimatické podmienky ako Slovensko, je inštalovaných viac ako tri milióny štvorcových metrov slnečných kolektorov. Prakticky každý štvrtý rodinný dom využíva slnečné kolektory na prípravu teplej vody, často aj v kombinácii s podporou vykurovania. Iba v odvetví termických slnečných kolektorov tam našlo v roku 2005 pracovné uplatnenie 3320 osôb“, poukázal M. Novák.

Dodal, že doterajšia energetická politika je konzervovaním stavu závislosti na dodávkach ropy a zemného plynu z Ruska, spolu s geopolitickými rizikami, ktoré to prináša. Štát celé roky ignoroval, že najlacnejšia energia, je energia ušetrená a tá je najekologickejšou. Obnoviteľné zdroje nezabezpečia všetku potrebnú energiu, ale výrazne môžu znížiť závislosť na zahraničných dodávkach a prispieť k zvýšeniu energetickej bezpečnosti Slovenska“, uzavrel M.Novák.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel January 8, 2009 12:44

Vyhľadať

Archív