Zachovanie dotácií povzbudí trh slnečných kolektorov

Marian Hanzel
By Marian Hanzel January 24, 2011 13:54
Navrhovaná suma pre podporu výroby tepla z OZE je nedostatočná

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom víta aktualizovaný návrh zákona o poskytovaní dotácií na kúpu slnečných kolektorov, ktorý predpokladá zachovanie doterajšej výšky dotácií pre domácnosti vo výške 200 eur za meter štvorcový pri inštalácii do ôsmich metrov štvorcových. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR tak zmenilo pôvodný návrh určený na rokovanie vlády, v ktorom mala dotácia na kúpu kolektorov klesnúť na 100 eur za meter štvorcový pri inštalácii do šiestich metrov štvorcových. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák. ,,Za absolútne nedostatočnú však pokladáme plánovanú ročnú sumu vyčlenenú na podporu využívania slnečných kolektorov a kotlov na biomasu vo výške 1,5 mil. eur do roku 2013. Veď len za približne jeden a pol roka trvania dotácií sa vyčerpalo cca 4,3 mil. eur a to sa ešte nestihli všetky podané žiadosti dodnes vybaviť“, upozornil M.Novák.

Ďalej poukázal na to, že teplo získané z obnoviteľných zdrojov energií (OZE) ťahá na Slovensku za kratší koniec, aj v porovnaní s nákladmi, ktoré sa vynakladajú za zelenú elektrickú energiu. ,,Podľa predpokladov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR (URSO) odberatelia zaplatia v tomto roku iba za elektrickú energiu vyrobenú zo solárnych fotovoltaických panelov 117 mil. eur a celkové náklady na podporu zelenej elektrickej energie budú 235 mil. eur“, konštatoval M.Novák.

Tento nepomer je podľa neho viditeľný a v tom,že podľa Národného akčného plánu pre energiu z OZE spracovaného pre Európsku komisiu MH SR v minulom roku, na hrubej konečnej spotrebe energie v roku 2005 mala výroba tepla a chladu vyše 60 %-ný podiel, elektrická energia 23,6 % a doprava 17,1 %.

,,Napriek tomu, že sa očakáva perspektívne výrazné zvýšenie energetickej efektívnosti všeobecne a hlavne v oblasti spotreby tepla, teplo aj v roku 2020 by sa malo podieľať na celkovej spotrebe energií na Slovensku minimálne 50 %! Ak to teda štát myslí vážne so splnením slovenského záväzku dosiahnuť 14 %-ný podiel OZE na celkovej konečnej spotrebe energií do roku 2020, bez rozvíjania výroby zeleného tepla sa to nedá dosiahnuť“, upozornil M.Novák.

Podľa neho by Slovensko malo začať uvažovať aj nad systémovou zmenou postupného prechodu od dotácií k povinnosti kryť určitý podiel spotreby tepla z OZE. S takýmito legislatívnymi úpravami majú už praktické skúsenosti niektoré štáty EU, kde je pre novostavby predpísaný minimálny podiel OZE na celkovej spotrebe tepla. Splnenie tejto úlohy sa dá dosiahnuť aj v bytových domoch s centralizovaným zásobovaním teplom (CZT) využívaním OZE v teplárňach, alebo veľkých výmenníkových staniciach. Navyše merné investičné náklady na jednotku získaného solárneho tepla sú tu výrazne nižšie ako je to v prípade malých solárnych systémov v rodinných domoch“, uzavrel M.Novák.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel January 24, 2011 13:54

Vyhľadať

Archív