Výzva pre MH SR aby zmenilo dotačné podmienky pre obnoviteľné zdroje energie

Marian Hanzel
By Marian Hanzel May 10, 2009 12:31
Administratíva odrádza záujemcov o slnečné kolektory

Administratívna náročnosť pri predkladaní žiadostí o štátne dotácie na slnečné kolektory sú jediným dôvodom, prečo sa za tri týždne nepodarilo občanom získať žiadnu dotáciu. A to napriek desiatkam tisíc záujemcov, ktorí sa doteraz informovali na podmienky pridelenia dotácií inštalácie dotovaných solárnych systémov, či už pripojením na internetové stránky najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov – firmy THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, alebo telefonicky. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.

,,Ukazuje sa, že pre efektívne čerpanie dotácií je nevyhnutné zjednodušiť administratívne úkony a vypustiť nezmyselné potvrdenia pre občanov. Týkajú sa napríklad potvrdení zo zdravotnej a sociálnej poisťovne o tom, že nie sú ich dlžníkmi, keď za zamestnancov odvádza tieto platby zamestnávateľ. Prečo je podmienkou pre pridelenie dotácie výpis z registra trestov, keď nebol potrebný pre dvojnásobne vyššiu dotáciu v prípade šrotovného? Je nemysliteľné, aby občan pre cca 500-600 eur predkladal 10 potvrdení a bral si niekoľko dní dovolenky na obehávanie úradov. Príklad šrotovného na osobné autá ukazuje, že zjednodušenie papierovania dokáže rozhýbať trh. Za nešťastné považujeme aj to, ak by sa dotácie stali predmetom politického boja“, vyhlásil M.Novák.

Zároveň vyzval Ministerstvo hospodárstva SR, aby zjednodušilo príslušné vykonávacie predpisy na pridelenie dotácií.

Podľa M.Nováka zavedenie štátnej dotácie na podporu slnečných kolektorov spustilo novú vlnu záujmu o tento obnoviteľný zdroj energie. Štvornásobne sa zvýšila návštevnosť internetových stránok THERMO|SOLARU. Denne stránku www.thermosolar.sk navštívi viac ako 1000 záujemcov a okrem toho sa na ceny a podmienky inštalácie dotovaných solárnych systémov informujú telefonicky stovky ľudí. Dotácie si môžu u Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry uplatniť spätne všetci, ktorí si namontovali solárne systémy po 20. apríli 2009 a majú faktúru o dodaní a odovzdávajúci protokol.

V masmédiách sa však objavilo v súvislosti s využívaním slnečných kolektorov množstvo nepresných informácií, ktoré môžu záujemcov odradiť, či naviesť na kúpu menej výhodných výrobkov. Zákazníkov zbytočne odrádzajú aj príliš vysoké ceny, ktoré sa uvádzajú ako príklad pre inštaláciu solárnych systémov. V skutočnosti nie je nutných 4000 až 5000 eur, ale o tretinu menej. Spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar zareagovala na štátne dotácie na slnečné kolektory vytvorením dvoch typov cenovo a výkonovo optimalizovaných zostáv solárnych systémov na prípravu teplej vody v rodinných domoch. Spolu s dotáciou výrobcu, pri dodávke na kľúč prostredníctvom odborne vyškolenej montážnej organizácie, je možné získať solárny systém s 200 l zásobníkom postačujúci pre 2-3 osoby, po odpočítaní štátnej dotácie už za 2680 eur. Podobný väčší systém s 300 l zásobníkom postačujúci pre 4-5 osôb za 3380 eur. V prípade, že montáž nie je spojená s dodatočnými stavebnými úpravami a dĺžka spojovacích predizolovaných potrubí je do 30 m, cena je konečná. Záruka na kolektory a podporné konštrukcie je 12 ročná, na solárny zásobník 5 ročná, uzavrel M. Novák.

Dodal, že takéto systémy ušetria približne 70 % z ročnej spotreby energie na prípravu teplej vody. Overená životnosť slnečných kolektorov, ktoré sa vyrábajú v Žiari nad Hronom presahuje 30 rokov a zatiaľ žiadne nemuseli byť zošrotované a spoľahlivo slúžia v 44 krajinách po celom svete. Skúsenosti zo susedných krajín – Českej republiky, Rakúska, ale hlavne Nemecka ukazujú, že nie je rozhodujúca ani tak výška podpory, ako už jej samotná existencia, ktorá motivuje ľudí , aby si dali solárne systémy namontovať. Zároveň však existencia tejto podpory umožní znížiť návratnosť systému o 15 až o 20 %.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel May 10, 2009 12:31

Vyhľadať

Archív