Výzva MH SR by mala obnoviť záujem o dotácie na OZE

Marian Hanzel
By Marian Hanzel August 4, 2011 13:41

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov, firma THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom, víta najnovšiu výzvu Ministerstva hospodárstva (MH) SR na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody. Záujemcovia môžu podávať žiadosti do konca novembra 2011 Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA). Na dotácie je vyčlenených 2 675.200 EUR. Výzva by mala pomôcť rozprúdiť záujem o využívanie obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) u obyvateľstva. Informoval o tom riaditeľ Ing. Milan Novák.

,,Predovšetkým oceňujeme vyhlásenia predstaviteľov MH SR o tom, že pri OZE by sa mala uprednostňovať podpora domácností. Posledné medializované informácie o podvodoch pri pripájaní fotovoltických elektrární ukazujú, že cielená podpora konečných spotrebiteľov je pre rozširovanie využitia OZE efektívnejšia, než podpora často špekulatívneho kapitálu, ktorého zisky nakoniec zaplatia spotrebitelia v zvýšených cenách elektriny“, konštatoval M. Novák.

Dodal, že negatívna publicita okolo fotovoltických elektrární poškodila imidž OZE na Slovensku. Ľudia totiž vo všeobecnosti príliš nerozlišujú slnečné kolektory na výrobu tepla od fotovoltických panelov na výrobu elektriny.

,,Neustály rast cien všetkých druhov energií zrýchľuje návratnosť investícií do slnečnej energie, čím sa jej využívanie stáva rentabilnejším a konkurencieschopným. Napríklad prostá návratnosť slnečných kolektorov sa pri štátnych dotáciách dostáva na úroveň cca 9 rokov a ďalších 20 rokov má spotrebiteľ teplú vodu prakticky zadarmo. Úroveň využívania slnečných kolektorov je však stále nedostatočná, napriek tomu, že výnosy domácností v podobe ušetrených platieb za teplú vodu v pomere k investícii, presahujú akékoľvek úroky v bankách. Za posledných 6,5 roka sa v SR zvýšila cena plynu v priemere o 44,63 percenta, čo predstavuje priemerný ročný rast o 6,86 percenta. Investičné náklady za termické solárne zariadenia medzitým klesali a to aj vďaka dotáciám zavedeným v roku 2009 na Slovensku. Spotrebitelia, ktorí si sporia napríklad v 3. dôchodkovom pilieri, majú často takmer nulový výnos. Zatiaľ čo investícia do slnečných kolektorov pre nich predstavuje istotu ušetrených nákladov za teplú vodu počas celého dôchodku“, konštatoval M.Novák.

Spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar je jedným z mála svetových výrobcov, ktorí sa môžu pochváliť praxou overenou vyše 30 – ročnou životnosťou slnečných kolektorov. ,,Ľahko sa dá spočítať, že na Slovensku najčastejšie inštalovaný 3-kolektorový systém na prípravu teplej vody, sa iba pri 3 %-nom každoročnom zvýšení cien energií a 30 ročnom využívaní svojmu majiteľovi zaplatí takmer 5-krát. Pri 6 %-nom ročnom zvyšovaní cien energií, čo nie je v budúcnosti nepravdepodobné, sa solárny systém zaplatí viac ako 8- krát. Počiatočná investícia, s využitím existujúcej štátnej dotácie vo výške 2846 €, tak svojmu majiteľovi v prvom prípade ušetrí 14.000 EUR a v druhom prípade až 23.000 EUR“, vyrátal M. Novák.

Národná rada SR 1. 6. 2011 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa zachovala doterajšia výška dotácií pre domácnosti 200 €/ m2, pri inštalácii do 8 m2, ale opäť pribudla byrokracia, pretože čestné prehlásenia o vyrovnaní záväzkov voči sociálnej a zdravotnej poisťovni sa nahradili originálnymi potvrdeniami. Zrušila sa aj dotácia 50 € za m2 pre solárne systémy nad 8 m2 inštalovanej plochy.

Všeobecne nemajú termické slnečné kolektory žiadny negatívny vplyv na životné prostredie a pri výrobe kolektorov v THERMO|SOLARE Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom sú používané výrobné technológie, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu. Energetická amortizácia výrobku, počítaná z energetickej náročnosti výroby primárnych materiálov, je nižšia ako 2 roky. Pri použití recyklovaných materiálov sa zníži na cca 2 mesiace. Všetky vo výrobku použité materiály, okrem minerálnej izolácie, sú 100% recyklovateľné. Minerálna vlna je prírodného pôvodu a nepredstavuje ekologickú záťaž pre prostredie.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel August 4, 2011 13:41

Vyhľadať

Archív