Výkyvom na trhu solárnych zariadení čelí THERMO|SOLAR akciami

Marian Hanzel
By Marian Hanzel August 30, 2007 11:54
THERMO|SOLAR odoláva výkyvom trhu

V prvom polroku dosiahla spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom tržby za viac ako 104 miliónov Sk, čo je o 7 percent viac ako za prvý polrok 2006. Najväčšiu časť produkcie umiestňuje THERMO|SOLAR tradične v Nemecku, ktoré je európskym lídrom v počte namontovaných solárnych systémov. Nasleduje domáci – slovenský trh a veľmi silnú pozíciu má firma aj na českom a maďarskom trhu, ku ktorým pribudla Veľká Británia. Významne rastie predaj v Španielsku, Rakúsku, Taliansku, Francúzsku, Holandsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Ukrajine i v ďalších európskych krajinách. THERMO|SOLAR vyváža i do USA, Kanady, Mexika a niektorých afrických a ázijských štátov. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Milan Novák.

,,Výborný polročný výsledok dosiahol THERMO|SOLAR napriek tomu, že v Nemecku, kde vlani žiarski výrobcovia umiestnili 46 percent svojej produkcie a kde sa namontoval každý druhý kolektor predaný v Európe, došlo k výraznému poklesu predaja, ktorý sa odhaduje na úrovni viac ako 30 percent. Paradoxne tento stav sa spájal hlavne s odkladaním stavieb solárnych zariadení investormi do obdobia, kedy očakávali zlepšenie podporných programov. S cieľom zvrátiť tento stav, prijali v uplynulých týždňoch v Nemecku rozhodnutie o okamžitom 50-percentnom zvýšení dotácií “, vysvetlil M. Novák.

Poukázal na to, že obdobná situácia je aj na Slovensku, kde sa už začínajú prejavovať určité príznaky mierneho poklesu predaja, v súvislosti s ohláseným zavedením dotácií pre fyzické osoby od začiatku roka 2008. Na túto situáciu firma zareagovala akciovou ponukou, ktorá je limitovaná do konca roka a je o ňu nečakane veľký záujem. ,,Špičkové solárne zariadenie na prípravu teplej vody so smaltovaným zásobníkom a elektrickým doohrevom ponúkame za bezkonkurenčných 95 – tisíc Sk s 200 l zásobníkom pre 2-3 osoby, vrátane montáže a 12 ročnej záruky. Táto ponuka je najlepšia na trhu vzhľadom na výkon a preukázanú dlhovekosť žiarskych kolektorov presahujúcu 25 rokov“, konštatoval M. Novák.

Mierny pokles predaja za prvý polrok na nemeckom a slovenskom trhu firma kompenzovala zvýšením predaja hlavne v Španielsku, Taliansku, Poľsku a Rakúsku. Potešiteľný bol najmä viac ako 40 percentný nárast predaja v Rakúsku, ktoré patrí v Európe nielen ku krajinám s najväčším počtom na obyvateľa namontovaných kolektorov, ale predovšetkým k najväčším európskym exportérom slnečných kolektorov. ,,Výborná kvalita našich výrobkov je príčinou, že sa našej spoločnosti darí a to aj na trhoch zasiahnutých všeobecným poklesom. Popri tom sa nám darí prenikať aj na úplne nové teritóriá.

THERMO|SOLAR očakáva, že rozhodnutie o dotáciách rozhýbe nemecký trh a spustí novú vlnu záujmu o slnečné kolektory. Historický prvé dotácie na obnoviteľné zdroje schválila s účinnosťou od januára 2008 už aj slovenská vláda a čaká sa iba na vykonávaciu vyhlášku.

THERMO|SOLAR sa po cca 10 rokoch znovu objavil na popredných miestach v nemeckých štatistikách už za rok 2005, keď so 4,7 %-ným podielom na nemeckom solárnom trhu, obsadil 6. až 8. miesto v rebríčku s ďalšími dvoma výrobcami kolektorov (Wolf, Citrin). Predstihol takých známych výrobcov ako je izraelský Chromagen a nemecké Solvis, Nau, Stiebel Eltron a rad ďalších. Pri tohtoročnom prepade trhu a udržaní si vlastného predaja tak THERMO|SOLAR očakáva ďalší posun v rebríčku nahor. Úspech tohto výrobcu je skutočne mimoriadny, pretože Nemecko malo s cca 1,5 milióna m2 namontovaných kolektorov, v roku 2006, viac ako 50 %-ný podiel na európskom trhu slnečných kolektorov. THERMO|SOLAR je absolútnym lídrom na slovenskom trhu, kde napriek doteraz neexistujúcej podpore, firma vďaka vlastnej ofenzívnej vzdelávacej aktivite, má odhadovaný podiel na predaných kolektoroch cca 70 %.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel August 30, 2007 11:54

Vyhľadať

Archív