V Nemecku zmenili pravidlá pre podporu OZE

Marian Hanzel
By Marian Hanzel July 9, 2010 13:16
THERMO|SOLAR očakáva obnovenie rastu nemeckého trhu so solárnymi kolektormi

Svetový líder vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Nemecko zavádza od 12. júla 2010 nové pravidlá pre poskytovanie dotácií na OZE. Nové pravidlá budú platiť pre všetky žiadosti podané od 4. mája 2010 a podľa nich budú z dotácií celkom vylúčené novostavby, kde existuje podľa platnej nemeckej legislatívy povinnosť určitú časť svojej energetickej potreby pokrývať z OZE. Rozhodol o tom rozpočtový výbor nemeckého Bundestagu na svojom zasadnutí 7.júla 2010, s tým, že so spätnou platnosťou budú podľa pôvodnej dotačnej schémy vyplatené všetky žiadosti o dotácie podané do 3.mája 2010. Informoval o tom riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov, nemecko-slovenskej firmy THERMO |SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Milan Novák.

,,Nemecký trh je pre THERMO|SOLAR najdôležitejším, lebo tam tradične umiestňuje cca tretinu produkcie a zaujíma na ňom popredné postavenia v rebríčkoch namontovaných slnečných kolektorov. Od opätovného uvoľnenia dotácií si sľubujeme ďalšie radikálne zvýšenie odbytu, ktorý v Nemecku po stopnutí dotácií poklesol o cca 40%. Nové opatrenia v praxi znamenajú, že sa už nebudú dotovať jednoduché zariadenia určené len na ohrev teplej úžitkovej vody, ale prednosť dostanú kombinované systémy na prípravu teplej vody a vykurovanie, klimatizáciu, výrobu priemyselného tepla a veľké solárne systémy na bytových domoch“, konštatoval M.Novák

Ďalej poukázal nato, že dotácie budú slúžiť hlavne na podporu rýchlejšieho sa presadenia na trhu perspektívnym, ale zatiaľ menej konkurenčne schopným technológiám. V prípade tepelných čerpadiel sa zvyšuje ročné výkonové číslo na 3,7 pre tepelné čerpadlá vzduch – voda a 4,3 pre zem – voda alebo voda – voda. (Výkonové číslo znamená, že z 1 kWh dodanej energie na pohon zariadenia sa získa min. 3,7 resp. 4,3 kWh disponibilného tepla). Sprísňujú sa aj podmienky na dotácie zariadení spaľujúcich biomasu, kde sa prestávajú dotovať zariadenia s vyšším stupňom znečistenia životného prostredia spalinami. Presnejšie informácie o nových dotačných podmienkach v Nemecku možno nájsť na www.erneuerbare-energien.de

Podľa M.Nováka sa Slovensko vyhlo dramatickému prepadu predaja slnečných kolektorov len vďaka vlaňajšiemu zavedeniu dotácií. ,,Prišli práve včas a aj vďaka nim sa vlaňajší objem predaja udržal na rekordnej úrovni r. 2008. Ukazuje sa, že dotácie sú najdôležitejším prvkom ovplyvňujúcim vývoj každého národného trhu. Neznamená to, že bez dotácií by sa obnoviteľné energetické zdroje v konkurencii fosílnych palív nepresadili. V dlhodobej perspektíve, vzhľadom na zvyšujúcu sa energetickú spotrebu ľudstva a obmedzené zásoby fosílnych palív, nevyhnutne bude ich cena rásť. Na druhej strane technický pokrok a zhromadňovanie výroby bude ceny obnoviteľných energií znižovať. Dotácie iba umožňujú výrazne skrátiť čas presadenia sa obnoviteľných energií na trhu, pretože vzhľadom na rapídne zhoršujúcu sa kvalitu životného prostredia a stále zrejmejšie negatívne dôsledky klimatických zmien, toho času ľudstvo príliš veľa k dispozícii nemá“, vysvetlil M.Novák. Dodal, že v súčasnosti je najvhodnejší čas na kúpu slnečných kolektorov, keď sú ceny po predchádzajúcom poklese prijateľné a navyše výslednú cenu solárnej zostavy zlacňuje v SR už rok existujúca štátna podpora.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel July 9, 2010 13:16

Vyhľadať

Archív