V Európe rastie záujem o slnečné kolektory

Marian Hanzel
By Marian Hanzel October 15, 2008 15:33
THERMO|SOLAR zvýšil medziročné tržby o 50%

Medziročný rast tržieb o 50%, na celkových 252 miliónov Sk, zaznamenal za prvých 9 mesiacov tohto roka najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom. Vďačí za to hlavne výraznému rastu exportu do Španielska, ktoré sa tak dostalo na druhé miesto v objeme predaných kolektorov, hneď za tradične najsilnejšie Nemecko. Je to dôsledok novej španielskej legislatívy, ktorá predpisuje povinnú inštaláciu solárneho systému na novostavbách. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.

,,Potešiteľne rástol export aj do Ruska, Talianska, Veľkej Británie, Pobaltských republík a na Balkán. Významný rast sme zaznamenali aj v krajinách Višegrádskej štvorky, v Česku, Poľsku, Maďarsku a dokonca i na Slovensku. Konkrétne v SR sa naše tržby zvýšili o vyše 36 % a to aj napriek stále chýbajúcej investičnej podpore domácností. Ľudia sa prestali spoliehať na zavedenie podpory domácností. Tú vláda prijala v apríli 2007 a dodnes nezrealizovala a tak obyvatelia začali vo väčšej miere využívať cenovo a výkonovo optimalizované zostavy našich solárnych systémov, využívajúc pritom služby hustej siete certifikovaných montážnych firiem“, komentoval vývoj v predaji M.Novák. Dodal, že spoločnosti THERMO|SOLAR sa minulý mesiac podarilo preraziť aj na trhu so slnečnými kolektormi v Juhoafrickej republike, ktorá sa tak stala 45 krajinou, kam žiarsky výrobca vyváža.

,,Za prienikmi na nové teritóriá, či už priamo alebo prostredníctvom zahraničných obchodných partnerov, je tradične výborná kvalita výrobkov a jeden z najlepších pomerov kvality a ceny. Potvrdzujú to stotisíce viac ako štvrťstoročie spoľahlivo pracujúcich slnečných kolektorov v 45 krajinách na celom svete. Pracujú často vo veľmi extrémnych podmienkach, či už pri odsoľovaní morskej vody v Ománe, alebo na najvyššej nemeckej hore Zugspitze“, konštatoval M.Novák.

Najväčšiu časť produkcie umiestňuje THERMO|SOLAR tradične v Nemecku, ktoré je európskym lídrom v počte namontovaných solárnych systémov. Nebyť súčasnej krízy, na nemeckom trhu by bol nastal očakávaný boom predaja solárnych kolektorov, pretože od 1.januára 2009 bude v Nemecku povinne každá nová obytná, či neobytná budova využívať obnoviteľné zdroje energie (OZE). Rozhodla o tom nemecká vláda, aby tak naplnila zámer zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na výrobe tepla zo súčasných cca 6,6 % na 14 % v r. 2020. Druhým ťažiskovým bodom bolo zvýšenie finančných stimulov na 500 mil. EUR za rok na výrobu tepla z OZE pre roky 2009 až 2012. Takýto boom zažilo v posledných rokoch Španielsko, práve po zavedení povinného využívania OZE v novostavbách. Pomohlo to predaju aj THERMO|SOLARU.

Odborníci očakávajú, že hypotekárna kríza obmedzí počet novostavieb nielen v USA, ale na celom svete a tým zníži dopyt aj po slnečných kolektoroch v porovnaní s poslednými rokmi. Výrobu THERMO|SOLARU na Slovensku by to však malo ovplyvniť v minimálnej miere, pretože patrí k najmodernejším v Európe a ťaží z kvalifikovanej pracovnej sily a nižších nákladoch oproti konkurencii. Výrobky firmy pritom patria medzi svetovú špičku a majú vlastný vývoj originálnych plochých vákuových kolektorov, ktorých sú jediným výrobcom na svete. Paradoxne by kríza mohla vyvolať aj opačný efekt a to vlnu záujmu o slnečné kolektory, ktoré sú jednou z najlepších investícií.

,,Kým úspory v bankách žerie inflácia a ohrozuje ich krach bánk, solárne kolektory prinášajú zisk vo forme ušetrených nákladov na ohrev teplej vody a kúrenie. Ich hodnota časom takmer neklesá, lebo majú overenú životnosť viac ako 30 rokov. Sú ideálnym riešením pre budúcich dôchodcov, ktorí si tak môžu za investované peniaze zabezpečiť na starobu takmer bezplatné teplo. Tradične výborná kvalita našich výrobkov a jeden z najlepších pomerov kvality a ceny, nás robia vysoko konkurenčnými na svetových trhoch“, uzavrel M.Novák.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel October 15, 2008 15:33

Vyhľadať

Archív