Úplné celoročné zabezpečenie tepla pre domy z THERMO|SOLARU

Marian Hanzel
By Marian Hanzel November 23, 2004 17:16
Tri novinky z THERMO|SOLARU na Aquatherme Praha

Tromi novinkami sa predstaví najväčší výrobca slnečných kolektorov na Slovensku a jeden z najväčších v Európe THERMO|SOLAR Žiar nad Hronom, v dňoch 23.-27.novembra 2004, na najvýznamnejšom veľtrhu roka venovanom technickému zariadeniu budov – Aquatherm Praha. Premiéru bude mať kombinácia solárneho systému a plynového kotla, ďalej slnečný kolektor vhodný na balkóny a strechy, odolný voči vyšším rýchlostiam vetra a nová regulačná technika zvyšujúca výkon kolektorov. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Milan Novák.

,,Prvý raz predstaví verejnosti solárny systém v kombinácii s prietočne zapojeným plynovým kotlom zabezpečujúcim úplné pokrytie potrieb tepla domácností na prípravu teplej vody a vykurovanie. Pozornosť návštevníkov upúta aj nová konštrukcia horizontálneho slnečného kolektora TS330, vhodného hlavne na balkónové zábradlia alebo strechy výškových budov, kde je výhodou nižšia stavebná výška pri vyšších rýchlostiach vetra. Pre odborníkov pripravila spoločnosť THERMO|SOLAR aj inováciu v oblasti regulačnej techniky, kde impulzom pre spustenie obehového čerpadla v primárnom solárnom okruhu bude zmena tlaku. Oproti doteraz štandardne využívaným spôsobom riadenia založených na meraní rozdielu teplôt, nový spôsob zaručuje zvýšenie tepelného výkonu slnečných kolektorov“, priblížil novinky M.Novák.

Dodal, že uvedenie noviniek načasovali počas výstavy Aquatherm v Prahe preto, že český trh je po nemeckom druhý najvýznamnejší zahraničný pre THERMO|SOLAR. Po vlaňajšou sľubnom náraste zaznamenala jeho spoločnosť za prvých 10 mesiacov roku 2004 oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka v exporte do Čiech pokles tržieb o takmer 15 %. Riaditeľ spoločnosti Ing. Milan Novák predpokladá, že to bolo spôsobené hlavne prechodným zastavením prijímania žiadostí o investičnú podporu environmentálne šetrných spôsobov vykurovania a ohrevu vody zo strany Štátneho fondu životného prostredia Praha, pre podozrenie zo skresľovania údajov v podávaných žiadostiach. Po ich opätovnom uvoľnení môže majiteľ rodinného domu v ČR dostať dotáciu až do výšky 30 % z investičných nákladov v prípade prípravy teplej vody a 50 % v prípade, ak túto skombinuje so solárnou podporou vykurovania. THERMO|SOLAR tak vidí opätovne šancu na zvyšovanie odbytu na tomto sľubnom trhu.

V uplynulých týždňoch došlo v spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar k zmene vlastníckych pomerov. Od doterajších vlastníkov 50 %-ných obchodných podielov ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom a THERMO|SOLAR, AG, Landshut Nemecko, odkúpili obchodné podiely dve fyzické osoby – konateľ žiarskeho THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák a vlastník nemeckého THERMO|SOLAR podnikateľ Johann Kollmannsberger.

Podľa M. Nováka zmena vlastníckych pomerov prinesie spoločnosti väčšiu pružnosť pri prijímaní strategických rozhodnutí a navyše umožní čerpať investičné dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ, určené na podporu ekologicky zameraných podnikateľských aktivít malých a stredných podnikov. Kým bol spoluvlastníkom spoločnosti veľký ZSNP, nespĺňala spoločnosť kritériá pre získanie takejto pomoci.

Väčšina výrobcov solárnych kolektorov udáva vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a životnosť na úrovni 20 a viac rokov. Spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. však patrí k tým niekoľkým výrobcom kolektorov na svete, ktorí sa môžu preukázať praxou potvrdenou 30 ročnou životnosťou svojich výrobkov. Veľká časť kolektorov namontovaných od vzniku firmy v Európe je do dnešného dňa funkčných. Montáž zabezpečujú výrobcom zaškolené a pravidelne preškoľované organizácie, ktoré zabezpečujú realizáciu na kľúč.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel November 23, 2004 17:16

Vyhľadať

Archív