Rúrový vákuový kolektor spoločnosti THERMO/SOLAR Žiar. Kolektor je vyrobený z kvalitných materiálov, ktorých pôvod je v Európskej únii. Je možné inštalovať ho na akýkoľvek typ strešnej krytiny. Najčastejším použitím je príprava TÚV, prípadne podpora vykurovania. V prípade zamračenej oblohy vie využiť aj časť difúzneho žiarenia a tým poskytuje dostatočný výkon aj v menej priaznivých poveternostných podmienkach. Kolektor je určený na vertikálnu montáž nad strešnú krytinu, prípadne na voľný terén. Integrácia kolektora TS10 do strešnej krytiny však nie je možná.

[layerslider id=”25″]

 

█▌ Spôsoby možného umiestnenia

01-icon-1 01-icon-2 01-icon-4
Rovná strecha
Voľný terén / Fasáda
Šikmá strecha
nad strešnou krytinou
Šikmá strecha
s prizdvihnutím

 

█▌ O rúrovom termickom kolektore TS10

Rúrový vákuový kolektor s 10 trubicami typu Heat Pipe a s obmedzovačom maximálnej teploty na trubiciach. Inštaluje sa vo vertikálnej polohe so sklonom minimálne 15°. Kolektory sú spájané sériovo, maximálne 8 kolektorov v jednom rade.

Slnečné kolektory typového radu TS10 sú určené na premenu slnečného žiarenia na teplo s pracovnou teplotou do 100°C. Ide predovšetkým o prípravu teplej vody na sanitárne účely, ohrev bazénov a podporu nízkoteplotných vykurovacích systémov.

V oblastiach, kde môže teplota klesnúť pod bod mrazu, je na odvod tepla z kolektorov vždy nutná nemrznúca kvapalina. V tropických oblastiach je možné použiť demineralizovanú vodu s inhibítormi korózie.

Kolektor TS10 je vyrábaný v prevedeniach:

  • • s rúrkovými vývodmi ø22 mm (pripája sa k hydraulickému okruhu spájkovaním alebo zovieracím zoskrutkovaním)

█▌ Technické parametre:

Rúrový termický kolektor TS10
Rozmer 2 210 x 880 x 162 mm
Pôdorysná plocha 1,945 m2
Absorpčná plocha 0,915 m2
Apertúrna plocha 1,021 m2
Spájací rozmer 880 mm
Hmotnosť 29,6 kg
Kvapalinový obsah 0,55 l
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny 600 kPa
Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny 30-100 l/h na jeden kolektor
Pripájacie vývody hladké rúrkové ø22 mm
Puzdro teplotného senzora pre senzor ø6 mm(v montážnom súbore)
Krycie sklo solárne bezpečnostné, hrúbka 4 mm
Skriňa kolektora profil z nekorodujúceho Al-Mg plechu
Tepelná izolácia vákuum
Selektívna konverzná vrstva TiNOx (modrý)
Slnečná absorbivita aAM1.5 95%
Tepelná emisivita e82°C 5% ALOx
Optická účinnosť 77%
Odporúčaná prac. teplota pod 100°C
Stagnačná teplota, (1000 W/m2, 30°C) 169,5°C (konštrukčne obmedzená)
Max. výkon kolektora (1000 W/m2) 704 W


█▌
Základné rozmery:

Vyhľadať

Archív