THERMO|SOLAR zdvojnásobil vývoz do JAR

Marian Hanzel
By Marian Hanzel July 8, 2010 13:19
Predaj na iných kontinentoch sa začína rozbiehať

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar zdvojnásobil v tomto roku vývoz do Juhoafrickej republiky. Tento perspektívny trh ako jeden z mála nezasiahla kríza a záujem o ploché slnečné kolektory z produkcie žiarskeho výrobcu tu má rastúci trend už druhý rok. Ďalším rastúcim trhom je Česká republika, ktorá masívne dotuje využívanie slnečnej energie a na tento účel používa peniaze z predaja emisií. Na ostatných trhoch predaj stagnuje, alebo po vyčerpaní tamojších dotácií dokonca klesá, ako je tomu aj v prípade Nemecka, ktoré je celosvetovým lídrom v obnoviteľných zdrojoch energie. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.

,,Slovensko sa vyhlo dramatickému prepadu predaja slnečných kolektorov len vďaka vlaňajšiemu zavedeniu dotácií. Prišli práve včas a aj vďaka nim sú čísla predajnosti slnečných kolektorov v SR medziročne podobné. Ukazuje sa, že dotácie sú najdôležitejším prvkom ovplyvňujúcim vývoj každého národného trhu. Bez nich je ďalší rozvoj obnoviteľných zdrojov nemysliteľný. V súčasnosti je najvhodnejší čas na kúpu slnečných kolektorov, keď sú ceny po predchádzajúcom poklese prijateľné a navyše výslednú cenu solárnej zostavy zlacňuje v SR už rok existujúca štátna podpora“, konštatoval M. Novák.

Poukázal aj na vysokú spoľahlivosť žiarskych kolektorov. Tú ilustruje aj fakt, že pri tohtoročnom zemetrasení v Chile nebol poškodený ani jeden plochý kolektor z produkcie THERMO|SOLARU, kým mnohé konkurenčné trubicové kolektory v rovnakej lokalite zemetraseniu neodolali. THERMO\SOLAR vyváža do Chile cez britskú firmu Genersys Solar, kde v blízkosti epicentra zemetrasenia bolo nainštalovaných na rôznych miestach celkom 300 ks slnečných kolektorov žiarskeho THERMO|SOLARU.

,,Za prienikmi THERMO|SOLARU na nové teritóriá, či už priamo alebo prostredníctvom zahraničných obchodných partnerov, je tradične výborná kvalita výrobkov a jeden z najlepších pomerov kvality a ceny. Potvrdzujú to státisíce viac ako štvrťstoročie spoľahlivo pracujúcich slnečných kolektorov v 45 krajinách na celom svete. Pracujú často vo veľmi extrémnych podmienkach, či už pri odsoľovaní morskej vody v Ománe, alebo na najvyššej nemeckej hore Zugspitze“, vymenoval M.Novák.

THERMO|SOLAR je najväčším výrobcom slnečných kolektorov v postkomunistickej Európe a patrí do prvej desiatky najväčších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov. Ojedinelý je však rozsah výroby, pretože v jednom výrobnom závode v Žiari nad Hronom má firma nielen montáž slnečných kolektorov, ale aj výrobu selektívnych konverzných vrstiev, lisovňu kolektorových vaní a výrobu podporných konštrukcií na kolektory. Silnou stránkou spoločnosti je aj výskum a vývoj realizovaný vlastnými silami alebo v kooperácii so slovenskými univerzitami prípadne zahraničnými inštitúciami.

THERMO\SOLAR v súčasnosti predáva na Slovensku cca 10% produkcie, zvyšok smeruje hlavne na európske trhy. Celkovo firma vyváža do 45 krajín sveta. Najväčšiu časť produkcie umiestňuje v Nemecku, ktoré je európskym lídrom v počte namontovaných solárnych systémov. Veľmi silnú pozíciu má aj na českom a maďarskom trhu a vo Veľkej Británii. Významný je aj predaj v Španielsku, Rakúsku, Taliansku, Francúzsku, Holandsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Ukrajine i v ďalších európskych krajinách. THERMO\SOLAR vyváža i do USA, Kanady, Mexika a niektorých afrických a ázijských štátov.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel July 8, 2010 13:19

Vyhľadať

Archív