THERMO|SOLAR víta odstránenie byrokracie a zdvojnásobenie dotácií

Marian Hanzel
By Marian Hanzel June 22, 2009 12:27
Správny krok MH SR by mal rozhýbať zamrznutý trh so slnečnými kolektormi

Najväčší domáci výrobca slnečných kolektorov – firma THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, víta iniciatívu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktoré navrhuje zmeny v poskytovaní dotácií pre domácnosti na kúpu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu. Zdvojnásobenie dotácie pre jedného užívateľa a odstránenie byrokratických prekážok pri podávaní žiadostí o dotácie sú tou najlepšou správou pre obyvateľstvo a krokom, ktorý konečne pomôže rozhýbať trh. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.

,,Byrokracia pri predkladaní žiadostí o štátne dotácie na slnečné kolektory bola hlavným dôvodom, prečo doteraz za 2 mesiace bolo podaných len niečo vyše 100 žiadostí o dotácie. A to napriek tisíckam záujemcov, ktorí sa doteraz informovali na podmienky pridelenia dotácií cez internet, či telefonicky. Ak návrh MH SR prejde, žiadatelia o dotáciu na slnečné kolektory do 8 štvorcových metrov (m2) by mohli získať 200 eur (6025 Sk) na m2 absorbčnej plochy namiesto doterajších 100 eur (3013 Sk). Žiadatelia – fyzické osoby nebudú musieť k žiadosti pripájať potvrdenia príslušného daňového úradu, Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne, že neevidujú voči nim žiadne nedoplatky, ani výpis z registra trestov. Tieto doklady nebudú potrebovať ani správcovské spoločnosti a združenia vlastníkov bytov, navyše im odpadne povinnosť pripájať čestné vyhlásenie, že neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania. Považujeme za správne, že sa nové podmienky budú týkať aj žiadostí už podaných“, konštatoval M.Novák.

Dodal, že výrobca je pripravený okamžite po nadobudnutí účinnosti nových podmienok (čo by mohlo byť od 10.júla), premietnuť dotácie plne do svojich akciových cien svojich výrobkov. Doterajší najlacnejší solárny systémov na prípravu teplej vody v rodinných domoch, s 200 l zásobníkom postačujúci pre 2-3 osoby, pri dodávke na kľúč prostredníctvom odborne vyškolenej montážnej organizácie, by mohol zlacnieť na cca 2320 eur. Pritom firma poskytuje záruku na kolektory a podporné konštrukcie 12 rokov a na solárny zásobník 5 rokov, konštatoval M. Novák.

Dodal, že takéto systémy ušetria približne 70 % z ročnej spotreby energie na prípravu teplej vody. Overená životnosť slnečných kolektorov, ktoré sa vyrábajú v Žiari nad Hronom presahuje 30 rokov a zatiaľ žiadne nemuseli byť zošrotované a spoľahlivo slúžia v 44 krajinách po celom svete. Zároveň zdvojnásobenie podpory zníži návratnosť nákladov na solárny systém a to spolu až o 30 %. Záujemcovia si môžu podávať žiadosti po ukončení inštalácie zariadenia prostredníctvom pracovísk administrátora programu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica, Košice). Inštalované zariadenia musia spĺňať určité technické parametre. Pre slnečné kolektory je to certifikát Solar Keymark a od budúceho roka aj minimálny energetický zisk. Výhodou slnečných kolektorov, v porovnaní s inými zdrojmi energie je to, že slnečné kolektory si vyžadujú investíciu v podstate iba raz. Po namontovaní solárneho systému už žiadne ďalšie väčšie výdavky občan nemá a nasledujúcich 30 a viac rokov má teplú vodu zadarmo. Nepotrebuje permanentne nakupovať plyn, elektrinu alebo pevné palivo. V podstate jediná údržba, ktorá je za 30-40 rokov životnosti potrebná, je výmena nemrznúcej zmesi v primárnom systéme. Slnečné kolektory pracujú spoľahlivo aj pri mínusových teplotách. Postačí ak je slnečný deň a vyrábajú teplo aj v tuhej zime.

THERMO|SOLAR Žiar pracuje v súčasnosti na zdvojnásobení doterajších výrobných kapacít, čo prinesie ďalšiu zamestnanosť nielen v samotnej firme, ale hlavne v montážnych organizáciách , ktoré sa zaoberajú montážou slnečných kolektorov. Už v súčasnosti má 222 aktívnych zmluvných partnerov, čo sú malé firmy a živnostníci, ktorí sa zaoberajú montovaním solárnych systémov na Slovensku. Pri skromnom odhade to predstavuje zamestnanie pre viac ako 600 pracovníkov. V súčasnosti trvá namontovanie jedného malého solárneho systému v rodinnom dome od 1 do 3 dní, v závislosti od toho, či sú nutné dodatočné úpravy a aká dlhá je trasa od kolektorov až k zásobníku s teplou vodou. Solárne kolektory je možné kombinovať na doohrev vody s akýmkoľvek ďalším zdrojom tepla, od plynového, cez elektrický, až po klasický kotol na tuhé palivá , dokonca je vyriešená aj kombinácia s kachľami a kozubmi s vodným výmenníkom.. THERMO|SOLAR je najväčším výrobcom slnečných kolektorov v postkomunistickej Európe. Podľa najnovších štatistických hodnotení švajčiarskej banky Sarasin a nemeckého odborného časopisu Sonne Wind und Wärme, patrí spoločnosť THERMO|SOLAR do prvej desiatky najväčších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov. Ojedinelý je však rozsah výroby, pretože v jednom výrobnom závode v Žiari nad Hronom má firma nielen montáž slnečných kolektorov, ale aj výrobu selektívnych konverzných vrstiev, lisovňu kolektorových vaní a výrobu podporných konštrukcií na kolektory. Silnou stránkou spoločnosti je aj výskum a vývoj realizovaný vlastnými silami alebo v kooperácii so slovenskými univerzitami prípadne zahraničnými inštitúciami.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel June 22, 2009 12:27

Vyhľadať

Archív