THERMO|SOLAR sa pripravuje na rast predaja po kríze

Marian Hanzel
By Marian Hanzel March 1, 2010 13:29
Štátne dotácie zachraňujú slovenský trh so slnečnými kolektormi

Hospodárska kríza sa výrazným spôsobom podpisuje aj na solárnom biznise a rok 2010 bude kritický z hľadiska prežitia pre mnohých európskych výrobcov. Aj keď nie sú ešte k dispozícii presnejšie štatistické údaje za rok 2009, prepady predaja slnečných kolektorov vo väčšine krajín predstavujú desiatky percent a zatiaľ necítiť žiadne oživenie. Slovensko by sa však mohlo tomuto dramatickému vývoju vyhnúť vďaka pokračujúcim štátnym dotáciám na zavedenie slnečných kolektorov. Informoval o tom riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov – firmy THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Milan Novák.

,,Kríza postihla celosvetovo najdôležitejšie trhy v krajinách EU a bohužiaľ tomuto prepadu sa nevyhlo ani Nemecko, ktoré dlhodobo malo takmer 50 percentný podiel na celkovom množstve kolektorov namontovaných v EU. THERMO|SOLARU sa podarilo uzavrieť vlaňajší rok v kladných číslach, predovšetkým vďaka rastúcej diverzifikácii predaja do stále väčšieho počtu krajín a zamedzeniu prepadu slovenského trhu. I keď Slovensko v rámci EU ešte stále patrí medzi krajiny s najmenším počtom m2 namontovaných slnečných kolektorov na obyvateľa, v uplynulom roku bolo jednou z mála krajín kde predaj kolektorov dramaticky neklesol, ale vďaka vlani zavedeným dotáciám sa udržal približne na úrovni roku 2008. Tento fakt spolu s posilnením predaja v Čechách, Rakúsku, na Balkáne i zámorí pomohol spoločnosti THERMO|SOLAR aspoň sčasti kompenzovať prepady predaja v Španielsku, Nemecku, Veľkej Británii a Maďarsku“, konštatoval M.Novák.

Ďalej poukázal na to, že pozitívne výsledky umožnili firme pokračovať v rozbehnutých investičných aktivitách a zvyšovať jej výrobné kapacity, ktoré budú potrebné po skončení krízy. ,,Ukončená už bola modernizácia lisovne kolektorových vaní a finišuje sa na modernizácii montážnej linky na kolektory. Investície vo výške približne 1,5 mil. € sú z cca jednej tretiny kryté zo štrukturálnych fondov EÚ a zvyšok je z vlastných zdrojov a komerčných úverov. Pokiaľ sa solárne trhy preberú z recesie, budeme môcť v priebehu krátkej doby dosiahnuť výrobnú kapacitu na úrovni vyše 500 – tisíc m2 slnečných kolektorov ročne a tým si posilniť svoju pozíciu medzi najväčšími európskymi výrobcami, konštatoval M. Novák

Kúpa solárnej zostavy na prípravu teplej vody pomocou slnečných kolektorov je aj v roku 2010 v SR pre občanov výhodná. Štát aj v tomto roku poskytuje zvýšené dotácie, vo výške až 200 eur (6025 Sk) na m2 absorbčnej plochy slnečných kolektorov. V praxi to znamená, že dotácia pokryje až 35% z konečnej ceny solárnej zostavy na kľúč aj s montážou, pričom počas praxou potvrdenej životnosti na úrovni 30 rokov sa solárny systém aj pri dnešných cenách energií niekoľkokrát zaplatí. Zariadenie pritom ušetrí až 70% z nákladov na prípravu teplej vody pre domácnosti. Podmienky na získanie štátnej dotácie sa nezmenili – s jedinou výnimkou a tou je od začiatku tohto roka povinnosť výrobcu doložiť štátnou skúšobňou v Piešťanoch potvrdený minimálny energetický zisk 525 kWh/m2 ročne vztiahnutý na absorbčnú plochu.

,,Táto podmienka sa prakticky zákazníka netýka, potvrdenie mu poskytuje výrobca. Zákazník musí získať sám iba 2 potvrdenia – z katastrálneho úradu, že je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorú sa montuje solárna zostava a doklad o zaplatení daní z daňového úradu. Všetky ostatné potvrdenia môže nahradiť čestnými vyhláseniami, alebo mu ich dodajú montážnici. Kvôli 1000 a viac eurám dotácie sa to oplatí. Slnečné kolektory sa oplatí namontovať aj v zime, lebo pracujú spoľahlivo i pri mínusových teplotách. Postačí ak je slnečný deň. Pritom také zhodnotenie vložených financií nemá žiaden bankový vklad, ani dôchodkové sporenie. Slovenskí občania by preto nemali čakať, ale inšpirovať sa príkladom nemeckých, českých, či španielskych domácností, ktoré masovo využívajú existenciu dotácií v podobnej výške už celé roky. THERMO|SOLAR premietol zvýšené dotácie do akciových cien svojich výrobkov. Najlacnejší solárny systém pri dodávke na kľúč stojí len cca 2320 eur. Slúži na prípravu teplej vody v rodinných domoch, má 200 l zásobník pre 2-3 osoby. Výhodou slnečných kolektorov, v porovnaní s inými zdrojmi energie je to, že slnečné kolektory si vyžadujú investíciu v podstate iba raz. Po namontovaní solárneho systému už žiadne ďalšie väčšie výdavky občan nemá a nasledujúcich 30 a viac rokov má podstatnú časť teplej vody zadarmo. Šetrí na usporenom plyne, elektrine, alebo pevnom palive. V podstate jediná údržba, ktorá je za 30-40 rokov životnosti potrebná, je výmena nemrznúcej zmesi v primárnom systéme“, uzavrel M.Novák.
Marian Hanzel
By Marian Hanzel March 1, 2010 13:29

Vyhľadať

Archív