THERMO|SOLAR prežil matku, pád trhu a nebojí sa ani budúcnosti

Marian Hanzel
By Marian Hanzel July 10, 2003 16:45
Žiarsky závod ako jediný na svete vyrába ploché vákuové kolektory

Od výskumného strediska pre životné prostredie na vrcholci nemeckého Zugspitze až po odsoľovanie morskej vody v Ománe – slnečné kolektory TS od s.r.o. THERMO|SOLAR Žiar zo Žiaru nad Hronom našli vo svete uplatnenie. Najnovšie prerazili v Maroku, kde pre hotelový komplex v Marrakéši dodali dvesto štvorcových metrov plochých vákuových kolektorov.

Deväťdesiatpäť percent produkcie sa však uplatní na európskych trhoch – najmä v krajinách hovoriacich po nemecky. Podľa riaditeľa podniku Milana Nováka je samo Nemecko krajinou s najrýchlejším nárastom novo nainštalovaných kolektorov. A práve v Nemecku má firma korene.

Smrť matky i jej otca

Nie je neobvyklé, ak spoločnosti na výrobu slnečných kolektorov zakladajú vedci. Bol to aj prípad firmy THERMO|SOLAR Regensburg. Jej zakladateľ a vlastník Bernd Kellner bol jedným z prvých v Európe, ktorý začal v roku 1972 priemyselne vyrábať fototermické kolektory. A stál aj pri vynáleze plochých vákuových kolektorov, ktoré v Nemecku začali opúšťať výrobne v roku 1987.

Túto technológiu chráni patent vo vyše tridsiatich krajinách. Regensburská firma bola spočiatku ich jediným výrobcom. V roku 1992 založila spolu so Závodmi SNP (predchodca ZSNP, a.s., Žiar nad Hronom) práve THERMO|SOLAR Žiar. Obaja zakladatelia vlastnili 50-percentný podiel. Odvtedy sa kolektory vyrábajú aj na Slovensku.

V ZSNP sa pritom štandardné slnečné kolektory vyrábali už koncom 70. rokov. Podnik sa snažil lepšie zužitkovať produkciu primárneho hliníka, aby nebol iba výrobcom základného kovu, ale aj finálnych výrobkov. Žiarske kolektory sa totiž vyrábajú z rôznych zliatin hliníka. Keďže sa ich produkcia nachádza priamo v areáli ZSNP, dodávky materiálu sú mimoriadne pružné.

„Za bývalého režimu sme dodávali kolektory najmä pre roľnícke družstvá a štátne podniky. Po revolúcii však družstvá začali krachovať a štátne podniky mali finančné problémy. Hľadali sme preto zahraničného spoločníka, ktorý by nám pomohol preniknúť na európske trhy,“ spomína M. Novák.

Investorom sa napokon stala spoločnosť z Regensburgu. Tá sa však v druhej polovici 90. rokov dostala do finančných problémov a v roku 1998 skrachovala. „Pán Kellner bol skvelý technik, ale slabý obchodník,“ myslí si M. Novák. „Krach svojej firmy neprežil. Jeho smrť pravdepodobne spôsobil aj stres z tohto neúspechu,“ vyjadruje svoju ľútosť.

Ešte v rokoch 1997 až 1998 však spolu so slovenským spoločníkom stihol posledný pokus o záchranu svojho diela. Celá výroba z Regensburgu bola presťahovaná do Žiaru, v Nemecku ostalo iba obchodné zastúpenie. Dôvodom boli aj nižšie výrobné náklady v slovenských podmienkach. Žiarska spoločnosť sa tak stala jediným svetovým výrobcom plochých vákuových kolektorov.

Slováci navyše unikátny produkt ešte zlepšili. „V pôvodných modeloch si musel zákazník vákuum pravidelne obnovovať vákuovým čerpadlom. V našich kolektoroch sa vákuum udrží desiatky rokov,“ vysvetľuje M. Novák, ktorý bol sám pôvodne výskumníkom.

Adopcia sa podarila

Krátko po presune výroby však matka padla a žiarska dcéra sa ocitla v zložitej situácii: „I keď THERMO|SOLAR Regensburg vlastnil polovicu našej spoločnosti, zabezpečoval vyše 80 percent nášho odbytu. Ako slovenský výrobca by sme sa sami ťažko presadili v nemeckom regióne, hľadali sme preto nového spoločníka.“

Napokon sa podarilo nájsť Johanna Kollmannsbergera, ktorý v roku 1999 značku oživil – v Landshute založil nový THERMO|SOLAR. A ten od pozostalých po B. Kellnerovi odkúpil 50-percentný podiel v žiarskej spoločnosti.

„Problémy sa tým však neskončili,“ spomína M. Novák. „Je ľahšie prísť na trh s novým výrobkom, ako opätovne získať dôveru zákazníkov v produkty, ktoré boli pre nich istý čas nedostupné,“ vysvetľuje situáciu vo firme po zmene majiteľa.

Našťastie pomohol boom nemeckého trhu s kolektormi, ktorý trval až do roku 2001. „Bez neho by sme našu bývalú matku možno neprežili,“ pokračuje a pripomína, že podľa odborného časopisu Sonne, Wind & Wärme ich bolo v roku 2001 v celej EÚ namontovaných 1,5 milióna štvorcových metrov, z toho 900-tisíc v Nemecku. Pritom tieto štatistiky hovoria len o fototermických kolektoroch používaných na produkciu tepla.

Podľa M. Nováka je mimoriadny záujem o využitie slnečnej energie v Nemecku daný masívnou osvetou v médiách a dotačnou politikou vlády. Na rozdiel od Slovenska, kde štát tieto zariadenia nepodporuje vôbec. M. Novák pokračuje: „Navyše ich od januára zaradila do zvýšenej, 20-percentnej DPH. Na domácom trhu sme to pocítili rastúcim záujmom o naše kolektory v decembri minulého roku, keď sa zákazníci kolektormi predzásobovali. Prvé mesiace tohto roku boli potom slabšie. Celkovo však vidíme, že záujem o slnečnú energiu rastie aj na Slovensku.“

Nemecký šok

Vlani však práve perspektívny nemecký trh zažil prudký prepad o takmer polovicu. Za dôvody označuje M. Novák celkový pokles nemeckej ekonomiky, zníženie vládnych dotácií a neistotu pred parlamentnými voľbami. Vysvetľuje, ako boli výrobcovia zaskočení: „Rátali s pokračujúcim exponenciálnym rastom trhu a vybavili si úvery na financovanie ďalšieho rozvoja. Vlani, keď spotreba nečakane klesla, viacerí z nich nedokázali splácať úvery a dostali sa do problémov.“

M. Novák však vysvetľuje dôvody, prečo ich firma krízu na najsilnejšom trhu prežila. „Keď v roku 2002 prišla nemecká kríza, mali sme už mali vybudované silné postavenie na európskych trhoch,“ pripomína.

Okrem Nemecka vyváža do Francúzska, Veľkej Británie, krajín V4, Chorvátska, Slovinska, Španielska, Ruska či na Ukrajinu. Perspektívu vidí aj vo vývoze do Litvy, Lotyšska a Estónska. Spoločnosť má pritom diverzifikovanú obchodnú politiku pre západné a východné trhy. Na Západe sa jej kolektory predávajú hlavne cez veľkoobchodné organizácie. V postkomunistických krajinách sa zväčša ponúkajú cez montážne firmy, vďaka čomu sú výrazne lacnejšie.

Lídri odišli

Nemeckých výrobcov závislých od domáceho trhu však kríza hlboko zasiahla. Významní hráči ako UFE Solar, Nau, Thermolux či Solartherm, sa tento rok ocitli v konkurze. V marci vyhlásil platobnú neschopnosť aj Tinox – najväčší európsky výrobca selektívnych konverzných vrstiev, ktoré v kolektore absorbujú slnečné svetlo.

Spolkový zväz pre solárnu energiu nepredpokladá, že by sa vlaňajšia kríza nemeckého trhu mohla tento rok zopakovať. Od začiatku roka eviduje postupné zvyšovanie záujmu o slnečné kolektory – aj vďaka obnovenej vládnej podpore a výhodným pôžičkám, ktoré na nákup tejto techniky poskytujú niektoré finančné inštitúcie.

Nie je kolektor ako kolektor

Pri vákuových kolektoroch sa na izoláciu používa vákuum, ktoré je dokonalým izolátorom. Znižujú sa tak tepelné straty a zvyšuje účinnosť. „Všade na svete sa používajú trubicové vákuové kolektory. Výhoda plochých vákuových kolektorov oproti trubicovým spočíva predovšetkým v ich jednoduchej integrácii do fasády alebo strechy, pričom investičné náklady na jednotku získaného tepla sú výrazne nižšie,“ vysvetľuje M. Novák. Ploché vákuové kolektory pritom nemusia byť automaticky najúčinnejšie. Ich účinnosť však pri zvyšovaní rozdielu medzi vonkajšou teplotou a teplotou, ktorú chce zákazník dosiahnuť, klesá pomalšie ako pri štandardných kolektoroch. Tie sa viac oplatia napríklad pri ohreve teplej vody. Ploché vákuové kolektory stoja za úvahu pri vykurovaní domu alebo celoročnom ohrievaní bazéna. Najviac sa vyplatia na vyvíjanie vyšších teplôt v priemysle – napríklad pri odsoľovaní morskej vody.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel July 10, 2003 16:45

Vyhľadať

Archív