THERMO|SOLAR predstaví na Racioenergii novinku – slnečný kolektor TS 350

Marian Hanzel
By Marian Hanzel March 1, 2010 13:27
Vysokoprietočný lýrový register chráni slnečný kolektor pred prehriatím

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. , Žiar nad Hronom, predstavuje v dňoch 30. 3. – 1. 4. 2010 bratislavskej Inchebe, na veľtrhu Coneco-Racioenergia, spolu 9 typových radov solárnych kolektorov. Novinkou je slnečný kolektor s typovým označením TS 350. Od najčastejšie používaného typu TS 300 sa odlišuje lýrovou konštrukciou rúrkového registra absorbéra. Práve lýrový register je vhodný na rýchloprietočné aplikácie, napríklad pre ohrev bazénov, ale aj pre bezčerpadlové systémy, či pre veľmi vysoké teploty ohriatej vody. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák, CSc.

,,Novinka TS 350 sa na prvý pohľad, oproti najčastejšie používanému typu TS 300, v ničom neodlišuje, pretože je s ním tvarovo i rozmerovo identický. Podstatný rozdiel medzi nimi je však v konštrukcii rúrkového registra absorbéra. Štandardný slnečný kolektor TS 300 má trubkový register meandrového typu a je vhodný na najčastejšie v praxi využívané tzv. pomaloprietočné (low flow) aplikácie, napr. na prípravu teplej vody a prikurovanie. Pri danej intenzite slnečného žiarenia sa za jednotkový čas ohreje menšie množstvo teplonosnej kvapaliny, ale na vyššiu teplotu. Slnečný kolektor TS 350 má lýrový rúrkový register a je preto vhodný na tzv. high – flow aplikácie, napr. na ohrev bazénovej vody. Má výrazne menší hydraulický odpor, čiže pri danej intenzite slnečného žiarenia za jednotku času ním pretečie väčší objem teplonosnej kvapaliny, ale tá bude mať nižšiu výstupnú teplotu“, vysvetlil M.Novák.

Ďalej poukázal na to, že lýrový trubkový register umožňuje aj rýchle vyprázdňovanie kolektora a preto je ho možné použiť aj pre tzv. Drain-Back solárne systémy. Sú to systémy, kde ochrana teplonosnej kvapaliny voči prehrievaniu v čase prebytku slnečného svitu je zaistená vyprázdnením kolektorov a jej zhromaždením v špeciálnej nádobe nainštalovanej v primárnom solárnom okruhu. Ak spojovacie potrubia v exteriérovej časti solárneho systému sú dokonale vyspádované, tak je možné použiť ako teplonosné médium i vodu, pretože tá v zime nebude môcť zamrznúť a potrhať potrubia.

,,Lýrový trubkový register s malým hydraulickým odporom je vhodný aj pre jednoduché gravitačné (bezčerpadlové) solárne zariadenia, využívané hlavne v oblastiach, kde celoročne teplota neklesá pod bod mrazu. Fungujú na princípe rozdielnych merných hmotností chladného a ohriateho teplonosného média, ktoré prirodzene cirkuluje medzi kolektorom a nádržou s ohrievanou vodou umiestnenou nad kolektorom“, uzavrel M.Novák.
Marian Hanzel
By Marian Hanzel March 1, 2010 13:27

Vyhľadať

Archív