THERMO|SOLAR očakáva, že podpora solárnej energie rozpúta boom

Marian Hanzel
By Marian Hanzel March 7, 2007 12:04
Historická šanca pre podporu obnoviteľných zdrojov energie

Slovensko má historickú šancu zastaviť prehlbujúcu sa priepasť medzi ním a ostatnými štátmi Európskej únie (EU) vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Zahanbujúca pozícia na konci pelotónu európskych krajín, vo využívaní slnečnej energie, je aj v dôsledku neexistujúcej podpory štátu a vláda ju môže zmeniť na svojom zasadnutí, na ktoré je pripravený materiál počítajúci s dotáciou 100 miliónov Sk na podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) – solárnej energie a biomasy. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Milan Novák.

,,Na Ministerstve hospodárstva SR je už viac ako rok pripravený návrh na podporu fyzických osôb, ktoré sa rozhodnú namontovať na rodinný dom slnečné kolektory alebo kotol na biomasu. Navrhovaná výška investičnej podpory je vo výške 3000Sk/m2 inštalovanej kolektorovej plochy do veľkosti 8 m2, čo odpovedá približne výške DPH. Pri väčších solárnych zariadeniach sa podpora má znížiť na 1500 Sk/m2 inštalovanej kolektorovej plochy. V praxi to znamená, že čo štát vyberie na DPH, to vráti investorovi vo forme podpory, takže štátny rozpočet to vôbec nezaťaží. Naopak získa z daní zo zisku, miezd, a pod.“, konštatoval M.Novák.

Ďalej poukázal nato, že ak sa tento zámer nezrealizuje, tak solárne zariadenia sa budú na Slovensku montovať tak ako doteraz, čiže v minimálnej miere a štát z tejto aktivity prakticky aj tak nič nezíska. Zo zahraničných skúseností je známe, že po počiatočnej iniciácii trhu je možné dotácie postupne znižovať.

Toto je cesta, ako možno bez dodatočného zaťaženia štátneho rozpočtu rýchlejšie znižovať našu závislosť od dovozu energií, zvyšovať zamestnanosť v tak perspektívnych odvetviach ako sú obnoviteľné zdroje energií a zároveň prispieť významnejším spôsobom k spomaleniu negatívnych vplyvov na zmeny klímy Zeme. Treba zdôrazniť, že približne 90 % energetických zdrojov na Slovensko dovážame a obnoviteľné zdroje energií, popri málo významných zásobách hnedého uhlia, sú jediný domáci energetický zdroj. Jadrové elektrárne sú naďalej potrebné, ale nemal by sa zanedbávať ani paralelný rozvoj nielen strategický, ekologický ale aj obrovský ekonomický význam. V Nemecku v r. 2005 v priemysle OZE našlo pracovné uplatnenie 170-tisíc ľudí. Ich počet ďalej rýchlo rastie na rozdiel od automobilového priemyslu, ktorý sa z Nemecka sťahuje do oblastí s nižšími mzdovými nákladmi. V Rakúsku iba v odvetví termických slnečných kolektorov našlo v roku 2005 pracovné uplatnenie 3320 osôb.

využívania OZE, ktoré sa najneskôr v druhej polovičke nášho storočia stanú dominantným energetickým zdrojom.

Ich intenzívnejšie využívanie má

,,Je potešiteľné, že sa na Slovensko podarilo pritiahnuť veľkých automobilových investorov. Nebolo to však zadarmo a stálo to miliardy korún na investičných a daňových stimuloch. Ak sa porovnáme s Rakúskom, ktoré sa príliš nelíši od Slovenska veľkosťou a počtom obyvateľov, tak v r. 2005 tu bolo v činnosti okolo 3 mil. m2 kolektorových plôch, čo ostro kontrastuje s cca 60 až 70 tis. m2 kolektorových plôch namontovaných na Slovensku. Začíname výrazne zaostávať ale aj za Českom a dokonca i Poľskom. Jednou z príčin je neexistujúca podpora pre slnečné kolektory“, uzavrel M.Novák.

Vlani už len zmienka o pripravovanej priamej podpore využívania slnečnej energie pre obyvateľstvo v hlavnej spravodajskej relácii STV spustila lavínu záujmu o slnečné kolektory. Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom týždne čelil desiatkam telefonátov občanov, ktorí boli presvedčení, že podpora bola schválená a preto si chceli dať okamžite nainštalovať takéto dotované kolektory. Ak už len zmienka o možnej podpore solárnej energie rozpútala takýto nevídaný záujem, je to signál, že slovenský trh je hladný po technológiach šetriacich peniaze občanov. Potenciál slovenského trhu je obrovský a pri dobre fungujúcej podpore sa očakáva aj zvýšenie zamestnanosti pri výrobe a montážach slnečných kolektorov.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel March 7, 2007 12:04

Vyhľadať

Archív