THERMO|SOLAR očakáva rast záujmu o solárne kolektory na nemeckom trhu

Marian Hanzel
By Marian Hanzel January 15, 2008 12:04

V Nemecku budú v novostavbách povinné obnoviteľné zdroje!

Radikálny krok k zvýšeniu masového používania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) prijala v decembri minulého roka nemecká vláda. Od roku 1.1.2009 bude využívanie obnoviteľných zdrojov energie v novostavbách povinné! Ťažisko investičných podpôr sa presunie na staré stavby a v období rokov 2009 až 2012 sa na tento účel počíta s vyčlenením 500 miliónov EUR ročne. Tento krok ostro kontrastuje so situáciou na Slovensku, kde napriek uzneseniu vlády SR z 25. apríla 2007 o podpore širšieho využívania slnečnej energie a biomasy v domácnostiach a vyčleneniu 100 miliónov Sk na tieto účely od začiatku roka 2008, tento program doteraz nebol uvedený do života. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Milan Novák.

,,Nemecko je celosvetovým lídrom v obnoviteľných zdrojoch energie. Začiatkom decembra 2007 slávnostne odovzdal nemecký minister životného prostredia Sigmar Gabriel jubilejnému milióntemu účastníkovi tohto programu príspevok 1200 EUR na novopostavený solárny systém. Za 7 ročnú dobu existencie programu sa na podpory uvoľnila takmer jedna miliarda EUR, pričom celkové investície dosiahli 7,67 miliárd EUR. Iba zariadenia podporené v minulom roku znížili emisie CO2 o 900 000 ton!“, konštatoval M.Novák.

Ďalej poukázal na to, že nemecká vláda sa s dosiahnutými cieľmi neuspokojila a 5.12.2007 schválila nové pravidlá investičnej podpory pre slnečné kolektory a kotly na biomasu. Prvýkrát boli do dotačného programu zahrnuté aj tepelné čerpadlá v prípade, že budú mať nadštandardné účinnostné parametre.

,,Z pôvodných 175 miliónov EUR v roku 2007 sa vyčlenená čiastka na podpory OZE v roku 2008 zvýšila na 350 miliónov EUR. Program obsahuje celý rad ďalších noviniek, s cieľom spájať modernizáciu vykurovacích systémov a zateplenie objektov s montážou slnečných kolektorov. Ak sa vymení starý plynový alebo olejový kotol za moderný kondenzačný, alebo sa nainštaluje kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo, získa investor ďalší bonus vo výške 750 EUR. Ak sa inštalácia slnečných kolektorov na podporu vykurovania spojí so zateplením objektu, v závislosti od kvality zateplenia zvýši sa dotácia na kolektory 1,5 až dvojnásobne“, vysvetlil M. Novák.

Dodal, že postupne by sa mala v budúcnosti výška podpory znižovať, pretože sa počíta, že technický pokrok a zvyšovanie objemu výroby na jednej strane a ďalšie zvyšovanie cien fosílnych zdrojov energie na strane druhej, budú rýchlo zvyšovať príťažlivosť tepla vyrobeného z obnoviteľných zdrojov energie.

Na Slovensku nielenže žiadna podpora neexistuje, ale Ministerstvo hospodárstva SR, vytrvalo ignoruje výzvy na podporu využívania slnečnej energie a biomasy v domácnostiach a nerešpektuje slovenské záväzky voči Európskej únii i uznesenie vlády SR.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel January 15, 2008 12:04

Vyhľadať

Archív