THERMO|SOLAR očakáva od nového ministra ŽP podporu OZE

Marian Hanzel
By Marian Hanzel August 13, 2008 15:39
Slnečné kolektory môžu priniesť stovky pracovných miest

Jednou z priorít nového ministra životného prostredia Jána Chrbeta by mala byť podpora obnoviteľných zdrojov energie, ktorá je na rozdiel od všetkých krajín Európskej únie na Slovensku na chvoste štátneho záujmu. V súčinnosti s ministerstvom hospodárstva by mal nový minister presadiť zavedenie reálne fungujúceho systému dotácií pre všetky fyzické osoby a a nielen klientelisticky vybrané osoby, ako tomu bolo doteraz pri ich čerpaní z Envirofondu za jeho predchodcu. Vyhlásil to riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák

,,Očakávame, že sa vláda konečne vráti k svojmu vlastnému uzneseniu o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktoré schválila 25. apríla 2007 a doteraz nesplnila. Vtedy schválila dotácie vo výške 100 miliónov Sk z kapitoly Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ale nakoniec peniaze napriek vládnemu uzneseniu i všetkým sľubom voči EU, nenašla. Súčasná situácia okolo Gruzínska, drastické ceny ropy, či nedávne obmedzenie dodávok ropy pre Českú republiku, by mali byť dostatočným mementom na zmenu absolútnej závislosti na energetických zdrojoch z nevypočítateľného Ruska“, uviedol M.Novák.

Poukázal na to, že pri uvažovanom a nezrealizovanom systéme podpory cez MH by v podstate išlo iba o vrátenie časti už predtým zaplatenej DPH – asi vo výške 15 až 17% z investičných nákladov solárnych zariadení. Takto koncipovaná podpora by nielenže štát neoberala o peniaze, ale znamenala by dodatočné finančné prínosy pre štátny rozpočet v daniach zo zisku, odvodoch, zvýšení zamestnanosti, atď. Pre fyzické osoby mala byť navrhovaná výška investičnej podpory vo výške 3000Sk/m2 inštalovanej kolektorovej plochy do veľkosti 8 m2. Pri väčších solárnych zariadeniach sa podpora mala znížiť na 1500 Sk/m2 inštalovanej kolektorovej plochy.

,,Určite sú to efektívnejšie vynaložené vlastné peniaze občanov, než dotovanie verejnoprospešných prác. V Rakúsku, ktoré je rovnako chudobné na domáce zdroje fosílnych palív a má podobné klimatické podmienky ako Slovensko, je inštalovaných viac ako milión štvorcových metrov slnečných kolektorov. Iba v odvetví termických slnečných kolektorov tam našlo v roku 2005 pracovné uplatnenie 3320 osôb.“, poukázal M. Novák.

Dodal, že je nepochopiteľné otáľanie pri zavedení transparentnej a pre štát výhodnej podpory obnoviteľných zdrojov za situácie, keď ceny ropy už atakovali hranicu 150 USD za barel. A to pri nerešpektovaní slovenských záväzkov voči Európskej únii (EU) i uznesenia vlády SR. Slovensko bude pomaly jedinou krajinou v EU, kde domácnosti nebudú môcť využiť žiadny investičný stimul pri znižovaní svojej energetickej závislosti od elektrárenských a plynárenských monopolov vyšším využívaním biomasy a slnečnej energie.

Slnečné kolektory disponujú po biomase najväčším využiteľným potenciálom v oblasti výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie. Intenzívnejšie využívanie OZE má nielen strategický, ekologický ale aj obrovský ekonomický význam. V Nemecku v roku 2006 v priemysle OZE našlo pracovné uplatnenie 220-tisíc ľudí. Ich počet ďalej rýchlo rastie na rozdiel od automobilového priemyslu, ktorý sa z Nemecka sťahuje do oblastí s nižšími mzdovými nákladmi.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel August 13, 2008 15:39

Vyhľadať

Archív