THERMO/SOLAR je za transparentnú podporu slnečných kolektorov

Marian Hanzel
By Marian Hanzel July 24, 2008 15:41
Stanovisko k zneužívaniu štátnej podpory obnoviteľných zdrojov energie

Dotácie na solárne kolektory pre fyzické osoby netreba zrušiť, ale urobiť ich dostupnými pre všetkých občanov a nielen klientelisticky vybrané osoby, ako tomu bolo doteraz pri ich čerpaní z Envirofondu. V praxi to znamená iba toľko, že vláda by sa mala vrátiť k svojmu vlastnému uzneseniu o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktoré schválila 25. apríla 2007 a doteraz nesplnila. Vtedy schválila dotácie vo výške 100 miliónov Sk z kapitoly Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ale nakoniec peniaze napriek vládnemu uzneseniu i všetkým sľubom voči EU, nenašla. Vyhlásil to riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Milan Novák, ktorý tak reagoval na vyhlásenia v súvislosti s odvolávaním ministra životného prostredia SR Jaroslava Izáka.

,,Medializovaný prípad udelenej podpory vo výške 600.000 Sk z Envirofondu pre jedného uchádzača je nehoráznosťou, lebo za túto sumu mohlo byť uspokojených cca 50 rodín (!) pri uvažovanom a nezrealizovanom systéme podpory cez MH. Pre fyzické osoby mala navrhovaná výška investičnej podpory vo výške 3000Sk/m2 inštalovanej kolektorovej plochy do veľkosti 8 m2. Pri väčších solárnych zariadeniach sa podpora mala znížiť na 1500 Sk/m2 inštalovanej kolektorovej plochy. V podstate by išlo iba o vrátenie časti už predtým zaplatenej DPH – asi vo výške 15 až 17% z investičných nákladov solárnych zariadení. Takto koncipovaná podpora by nielenže štát neoberala o peniaze, ale znamenala by dodatočné finančné prínosy pre štátny rozpočet v daniach zo zisku, odvodoch, zvýšení zamestnanosti, atď“, poukázal M.Novák.

Dodal, že je nepochopiteľné otáľanie pri zavedení transparentnej a pre štát výhodnej podpory obnoviteľných zdrojov za situácie, keď ceny ropy atakujú hranicu 150 USD za barel. A to pri nerešpektovaní slovenských záväzkov voči Európskej únii (EU) i uznesenia vlády SR. Slovensko bude pomaly jedinou krajinou v EU, kde domácnosti nebudú môcť využiť žiadny investičný stimul pri znižovaní svojej energetickej závislosti od elektrárenských a plynárenských monopolov vyšším využívaním biomasy a slnečnej energie.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel July 24, 2008 15:41

Vyhľadať

Archív