THERMO|SOLAR dúfa, že vláda zavedie dotácie na slnečnú energiu čo najskôr

Marian Hanzel
By Marian Hanzel August 1, 2006 11:33
Programové vyhlásenie vlády posilnilo postavenie obnoviteľných zdrojov

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom víta, že programové vyhlásenie vlády obsahuje podporu obnoviteľných zdrojov energie. ,,Dúfame, že sa táto deklarácia čo najskôr pretaví do praktických podporných krokov vo forme dotácií. Prinesie to výrazný impulz a zvýši konkurencieschopnosť a atraktívnosť solárnej energie. Potenciál slovenského trhu je obrovský a tak očakávame aj zvýšenie zamestnanosti pri výrobe a montážach slnečných kolektorov“, vyhlásil riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.

Podľa neho vyhlásenie vlády, že bude podporovať efektívne a racionálne využívanie domácich energetických surovinových zdrojov s cieľom znížiť závislosť od dodávok energetických zdrojov, je vítaným krokom správnym smerom, ktorým Slovensko len začne znižovať obrovský náskok solárne vyspelých krajín, ako sú napríklad Rakúsko a Nemecko.

,,Najviac si sľubujeme od vyhlásenia vlády, že “pripraví motivačné pravidlá pre využívanie obnoviteľných zdrojov energií a zvyšovanie energetickej efektívnosti a získanie podpory z fondov EÚ v týchto oblastiach“. Dúfame, že nová vláda si osvojí pripravený návrh predchádzajúceho ministerstva hospodárstva, na historicky prvú podporu solárnej energie pre fyzické osoby, vo výške 3000 Sk/m2 , pre maximálne 8 m2. Už len publikovaná zmienka o tejto možnej podpore solárnej energie totiž rozpútala nevídaný záujem, čo svedčí o tom, že slovenský trh je hladný po technológiach šetriacich peniaze občanov“, vysvetlil M.Novák.

Ďalej ocenil, že vláda vo vyhlásení deklaruje ako prioritu štátnej environmentálnej politiky aj znižovanie znečisťujúcich látok v ovzduší a v tej súvislosti sa zaväzuje podporovať zmeny palivovej základne energetických zdrojov s environmentálne vhodným využitím obnoviteľných zdrojov energie. V koordinácii s ostatnými krajinami Európskej únie sa tak bude podieľať na riešení globálnych problémov ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy Zeme a klimatických zmien, zároveň podporovať znižovanie energetickej náročnosti zariadení a objektov, ako aj kontrolu technológií v rámci uplatňovania Kjótskeho protokolu o redukcii emisií skleníkových plynov.

M.Novák ďalej ocenil, že programové vyhlásenie vlády rešpektuje zavedenie eura v plánovanom termíne, prihliada na potreby trhovej ekonomiky a trvalo udržateľný ekonomický rast. Ako zhoršovanie podmienok na podnikanie však vníma snahy o zmeny zákonníka práce, posilnenie úlohy odborov a zavedenie zvýšeného zdaňovania viac zarábajúcich zamestnancov, takzvanú milionársku daň. Rizikom pre ekonomiku môže byť aj odškodnenie klientov skrachovaných nebankových subjektov.

,,THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom využíva sezónne zamestnávanie v lete, keď je zvýšený záujem o slnečné kolektory. Vtedy sezónne až zdvojnásobuje počet zamestnancov. Prílišnými zmenami zákonníka by o túto mobilitu pracovnej sily mohol prísť“, naznačil možné riziká neuvážených zmien M.Novák.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel August 1, 2006 11:33

Vyhľadať

Archív