THERMO|SOLAR dosiahol v roku 2002 rekordné tržby

Marian Hanzel
By Marian Hanzel February 21, 2003 17:07

Minuloročné tržby výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLAR, s.r.o., Žiar nad Hronom dosiahli 110,06 mil. Sk. Tržby tak prekonali o 0,5 mil. Sk doteraz najúspešnejší rok 1996 a sú dvojnásobkom tržieb z roku 1999. Hrubý zisk zostal na úrovni 3,16 mil. Sk. Informoval o tom riaditeľ firmy Milan Novák. V porovnaní s rokom 2001 vzrástli tržby o 16 %, celkové množstvo predaných kolektorov o 23 % a pridaná hodnota o 24 %. Spoločnosť THERMO|SOLAR podľa M. Nováka ovláda na Slovensku približne 80 percent trhu a umiestnila na ňom 21,9 % svojej produkcie.

Do krajín Európskej únie (EÚ) smerovalo 49,7 % produkcie, do ČR 15,8 % a do iných štátov – najmä v strednej a východnej Európe – sa vyviezlo 12,6 %. Ako ďalej uviedol M. Novák, domáci odbyt vzrástol o 91 %, čo podľa neho spôsobilo predzásobovanie z dôvodu rastu cien energií a DPH.

Export do krajín EÚ vzrástol o 20 %, export do ostatných krajín vzrástol o 73 %. Naopak, klesol export do ČR a to o 25 %. Pokles exportu do ČR odôvodnil M. Novák minuloročnými povodňami. M. Novák kladne ocenil hospodárske výsledky najmä preto, že európsky solárny trh sa ocitol v kríze. V SRN, kde v roku 2001 inštalovali 60 percent všetkých nových kolektorov v EÚ, došlo k poklesu z 900 tis. metrov štvorcových na 500 tis. metrov štvorcových, čiže tesne pod úroveň roku 2000.

V tomto roku však vláda SRN plánuje ďalšie zvýhodnenie dotácií na používanie kolektorov. Ako ďalej dodal tiež v ČR sa rozbehol program Slnko do škôl, ktorý má za cieľ nainštalovať slnečné kolektory a články na každej škole – pre výrobu energie aj pre vzdelávací účel. Štát školám garantuje dotácie a taktiež bezúročné pôžičky. Aj vďaka týmto podporným aktivitám očakáva riaditeľ THERMO|SOLARU v roku 2003 rast tržieb a zdvojnásobenie hrubého zisku.

Počet pracovníkov THERMO|SOLARU závisí od dopytu po solárnych paneloch. V lete je totiž odbyt až osemkrát vyšší ako v januári až marci. Firma v priemere zamestnáva 70 až 80 pracovníkov. Priemerný zárobok dosiahol 16 000 Sk.

Na Slovensku v súčasnosti cena ohrevu teplej úžitkovej vody solárnymi kolektormi dosahuje asi 70 % ceny akumulačným ohrevom elektrickým prúdom. Po vyrovnaní cien elektrickej energie v SR na úroveň Európskej únie bude však predstavovať len tretinu až dve pätiny ceny akumulačným elektrickým ohrevom. Kvôli vysokej vstupnej investícii a neexistujúcej štátnej podpore sa však návratnosť podľa M. Nováka pohybuje okolo 15 rokov.

V ČR sa návratnosť pohybuje od troch do deviatich rokov, lebo štát okrem nízkej dane z pridanej hodnoty inštaláciu kolektorov dotuje a úveruje. Napríklad školám vykryje dotáciou až70 % investície a na 20 % im poskytne bezúročný úver s dvojročným odkladom splátok a zariadenia sociálnej starostlivosti nepotrebujú dokonca žiadne vlastné prostriedky.

Na Slovensku sa v súčasnosti aplikujú kolektory najčastejšie na rodinných domoch. Z 80-tych rokov sú ešte veľmi rozšírené kolektory u poľnohospodárov, pribúdajú ale aj na bytových domoch, kde je však najväčším problémom súhlas všetkých bývajúcich.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel February 21, 2003 17:07

Vyhľadať

Archív