THERMO|SOLAR bol vlani úspešný hlavne na trhoch EU a ČR

Marian Hanzel
By Marian Hanzel March 3, 2004 18:05
Nárast tržieb aj zisku najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov

THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom – najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov – dosiahol v roku 2003 celkové tržby 130 miliónov Sk, čo predstavuje nárast o 18,6 % oproti roku 2002. Podľa zatiaľ neauditovaných výsledkov sa medziročne viac ako zdvojnásobil aj disponibilný zisk, ktorý dosiahol približne 7,5 milióna Sk. Rok 2003 tak bol pre THERMO|SOLAR v poradí už štvrtým rokom konsolidácie a nepretržitého zlepšovania hospodárskych výsledkov. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák, CSc.

Najväčší prírastok tržieb bol z exportu do ČR a krajín EU, pričom najväčšiu časť tohto prírastku predstavovali slnečné kolektory. Vzrástli aj celkové tržby na domácom trhu, ale celý prírastok bol dosiahnutý v príslušenstve solárnych zariadení (zásobníky, elektronika a pod.). Počet predaných slnečných kolektorov na Slovensku v uplynulom roku dokonca poklesol, čo súviselo hlavne s predzásobením sa pred zvýšením sadzby DPH na kolektory zo 14 na 20 % (od 1.1.2003). Negatívny vývoj predaja bol zaznamenaný v uplynulom roku hlavne v krajinách východnej a juhovýchodnej Európy, kde došlo k poklesu exportu. Aj keď absolútne export spoločnosti do tejto časti Európy nehrá dôležitú úlohu, novo pripravované obchodné aktivity v roku 2004 by mali tento trend zvrátiť, zdôraznil M.Novák.

,,Diverzifikácia predaja slnečných kolektorov v rámci Európy a podľa možností i za jej hranicami, je jedinou možnosťou ako zmenšiť riziká odbytových kríz v jednotlivých štátoch alebo regiónoch Európy a ich vplyvu na hospodárske výsledky spoločnosti. Predaj slnečných kolektorov v hospodársky vyspelejších krajinách silne ovplyvňujú zmeny v štátnej alebo miestnej dotačnej politike. V chudobnejších krajinách zase slnečné kolektory si môže dovoliť iba relatívne malá skupina populácie, ktorá nemá spravidla príliš vyvinuté ekologické cítenie a kolektory sú viac módnou záležitosťou“, povedal M.Novák.

Dodal, že štart do roku 2004 je v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2003 podstatne lepší. Zatiaľ je slabší domáci predaj a predaj v novo pristupujúcich štátoch EU, čo môže byť do určitej miery spojené s prechodnou zdržanlivosťou investorov do doby vyjasnenia možností čerpania finančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EU. Vyvažuje to však rýchlejší rast v nemecky hovoriacej časti Európy, ktorý bol vlani až do apríla poznačený doznievajúcou odbytovou krízou.

V štátoch Európskej únie (EU) realizuje predaj prostredníctvom nemeckého spoločníka THERMO|SOLAR Landshut AG. Mimo nemecky hovoriacej časti Európy rastie význam predaja kolektorov TS hlavne vo Veľkej Británii, Španielsku, Francúzsku, Taliansku ale aj v ďalších štátoch EU. V strednej a východnej Európe predáva priamo z výrobného závodu v Žiari nad Hronom, prostredníctvom zmluvných montážnych partnerov. Popri tradičných trhoch Višegrádskej štvorky, sú perspektívne hlavne štáty bývalej Juhoslávie.

Zatiaľ čo na solárnych trhoch Chorvátska a Slovinska je spoločnosť THERMO|SOLAR už dlhšiu dobu prítomná, neprebádanou oblasťou sú Srbsko, Čierna Hora a Macedónsko. A práve v týchto štátoch mapoval obchodné príležitosti v dňoch 18. až 20.02.2004 Milan Novák, ako člen skupiny slovenských podnikateľov sprevádzajúcich prezidenta R. Schustera na štátnej návšteve. Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila prostredníctvom svojich partnerských organizácií v navštívených štátoch stretnutia s potenciálnymi obchodnými partnermi. Či sa podarí spoločnosti THERMO|SOLAR presadiť so svojimi výrobkami aj v týchto, na slnečný jas bohatých ale relatívne chudobných štátoch tejto časti Európy, dajú odpoveď iba nasledujúce mesiace.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel March 3, 2004 18:05

Vyhľadať

Archív