Zoznam súborov

[restrict userlevel=”editor”]

Aktuálne cenníky a ponuky

Kalkulačný program k cenníku kolektorov r_M0023_47 Kalk.xls ….Prevziať
Cenník termických kolektorov platný od 1.4.2015 r_M0023_53.pdf ….Prevziať


[/restrict]
Certifikáty, vyhlásenia zhody

Systém riadenia kvality
EN ISO 9001:2008 SK ISO9001-2015-2017-SK.pdf 12.12.2014 ….Prevziať
EN ISO 9001:2008 EN ISO9001-2015-2017-EN.pdf 12.12.2014 ….Prevziať
EN ISO 9001:2008 DE ISO9001-2015-2017-DE.pdf 12.12.2014 ….Prevziať

Solar Keymark
Solar Keymark TS101, TS111 Keymark_TS101_TS111.pdf 17.12.2012 ….Prevziať
Solar Keymark TS152 Keymark_TS152.pdf 17.12.2012 ….Prevziať
Solar Keymark TS250, TS300, TS500 Keymark_TS300_TS250_TS500.pdf 17.12.2012 ….Prevziať
Solar Keymark TS330 Solar_Keymark_TS330_ENG.pdf 23.11.2011 ….Prevziať
Solar Keymark TS330/M Keymark_TS330M.pdf 17.12.2012 ….Prevziať
Solar Keymark TS350 Keymark_TS350.pdf 17.12.2012 ….Prevziať
Solar Keymark TS400 Keymark_TS400.pdf 12.07.2013 ….Prevziať
Solar Keymark TS400A Keymark_TS400A.pdf 12.07.2013 ….Prevziať
Solar Keymark TS400H Keymark_TS400H.pdf 12.07.2013 ….Prevziať
Solar Keymark TS510 Keymark_TS510.pdf 17.12.2012 ….Prevziať
Solar Keymark TS10 Keymark_TS10.pdf 02.04.2013 ….Prevziať

Potvrdenie o min. ročnom energetickom zisku – pre SR
TSÚ Piešťany TS101 tsu525_ts101.pdf 30.06.2011 ….Prevziať
TSÚ Piešťany TS111 tsu525_ts111.pdf 30.06.2011 ….Prevziať
TSÚ Piešťany TS152 tsu525_ts152.pdf 30.06.2011 ….Prevziať
TSÚ Piešťany TS250 tsu525_ts250.pdf 30.06.2011 ….Prevziať
TSÚ Piešťany TS300 tsu525_ts300.pdf 04.04.2011 ….Prevziať
TSÚ Piešťany TS310 tsu525_ts310.pdf 04.04.2011 ….Prevziať
TSÚ Piešťany TS330 tsu525_ts330.pdf 04.04.2011 ….Prevziať
TSÚ Piešťany TS330/M tsu525_ts330M.pdf 18.01.2013 ….Prevziať
TSÚ Piešťany TS350 tsu525_ts350.pdf 04.04.2011 ….Prevziať
TSÚ Piešťany TS400 tsu525_ts400.pdf 04.04.2011 ….Prevziať
TSÚ Piešťany TS400H tsu525_ts400h.pdf 04.04.2011 ….Prevziať
TSÚ Piešťany TS500 tsu525_ts500.pdf 14.08.2012 ….Prevziať
TSÚ Piešťany TS510 tsu525_ts510.pdf 14.08.2012 ….Prevziať

Potvrdenie o minimálnom ročnom energetickom zisku – podľa RAL-UZ 73 (Modrý anjel)
Blue Angel TS101 Nachweis-TS101.pdf 18.04.2011 ….Prevziať
Blue Angel TS111 Nachweis-TS111.pdf 18.04.2011 ….Prevziať
Blue Angel TS152 Nachweis-TS152.pdf 18.04.2011 ….Prevziať
Blue Angel TS250 Nachweis-TS250.pdf 18.04.2011 ….Prevziať
Blue Angel TS300 Nachweis-TS300.pdf 18.04.2011 ….Prevziať
Blue Angel TS330 Nachweis-TS330.pdf 18.04.2011 ….Prevziať
Blue Angel TS350 Nachweis-TS350.pdf 18.04.2011 ….Prevziať
Blue Angel TS400 Nachweis-TS400.pdf 18.04.2011 ….Prevziať
Blue Angel TS400H Nachweis-TS400H.pdf 18.04.2011 ….Prevziať
[restrict userlevel=”editor”]

Skúšobné protokoly

Kompletný test podľa STN EN 12 975
TS101 2.04.00479.1.0-1-TS101-Berich.pdf 21.04.2011 ….Prevziať
TS111 2.04.00479.1.0-2-TS111-Berich.pdf 21.04.2011 ….Prevziať
TS152 2.04.00572.1.0-1-QT-TS152.pdf 21.04.2011 ….Prevziať
TS250 2.04.00479.1.0-3-TS250-Berich.pdf 21.04.2011 ….Prevziať
TS300 2.04.00479.1.0-4-TS300-Berich.pdf 21.04.2011 ….Prevziať
TS310 ktb-2006-42_Thermosolar-TS310-.pdf 21.04.2011 ….Prevziať
TS330 2.04.00479.1.0-7-TS330-Berich.pdf 21.04.2011 ….Prevziať
TS330/M SGPglobal-test-TS330M-keymark.pdf 23.11.2011 ….Prevziať
TS350 2.04.00695.1.0-QT-TS350-Te.pdf 21.04.2011 ….Prevziať
TS400 2.04.00479.1.0-6-TS400-Berich.pdf 21.04.2011 ….Prevziať
TS400A SGP_global_test_Keymark_TS400A.pdf 17.12.2012 ….Prevziať
TS400H 2.04.00479.1.0-5-TS400-H-Berich.pdf 21.04.2011 ….Prevziať
TS500 SGPglobal_test-TS500_keymark.pdf 17.12.2012 ….Prevziať
TS510 SGPglobal-test-TS510keymark.pdf 23.11.2011 ….Prevziať
TS10 SGP_global_test_Keymark_TS10.pdf 02.04.2013 ….Prevziať

Výkonový test podľa STN EN 12 975
TS101 – Výkonový test SGP_perform_test_Keymark_TS101 17.12.2012 ….Prevziať
TS111 – Výkonový test SGP_perform_test_Keymark_TS111 17.12.2012 ….Prevziať
TS152 – Výkonový test 2.04.00572.1.0-1 LT TS152.pdf 21.04.2011 ….Prevziať
TS250 – Výkonový test SGP_perform_test_Keymark_TS250 17.12.2012 ….Prevziať
TS300 – Výkonový test SGP_perform_test_Keymark_TS300 17.12.2012 ….Prevziať
TS350 – Výkonový test 2.04.00695.1.0 – LT TS350 – Te 21.04.2011 ….Prevziať
TS400 – Výkonový test SGP_perform_test_Keymark_TS400 17.12.2012 ….Prevziať
TS400H – Výkonový test SGP_perform_test_Keymark_TS400 17.12.2012 ….Prevziať
TS500H – Výkonový test SGPperform test -TS500H.pdf 23.11.2011 ….Prevziať
TS510H – Výkonový test SGPperform test -TS510H.pdf 23.11.2011 ….Prevziať

Ďalšie skúšobné protokoly
Test odolnosti konštrukcií (hurikánový test) KTB-2005-22k-300N2P-2400Pa.pdf 21.04.2011 ….Prevziať

Certifikáty – pre ČR
Certifikát výrobku Certifikat_vyrobku.pdf 18.04.2011 ….Prevziať
Stavebné technické osvedčenie STO.pdf 18.04.2011 ….Prevziať

Ďalšie certifikáty, vyhlásenia zhody
Prehľad aktuálnych certifikátov pre kolektory TS Certifikaty_TS_kolektory.pdf 08.01.2013 ….Prevziať
Prehlásenie o zjednotení názvov kolektorov prehlasenie_of_el.pdf 20.07.2011 ….Prevziať
Vyhlásenie zhody – Csk M0017_4.pdf 25.01.2012 ….Prevziať
Vyhlásenie zhody – CE M0018_4.pdf 25.01.2012 ….Prevziať
Vyhlásenie zhody – GB – Declaration of Conformity M0031_3.pdf 25.01.2012 ….Prevziať
Vyhlásenie zhody – De – Konformitätserklärung M0032_3.pdf 25.01.2012 ….Prevziať

[/restrict]

Kolektory

Katalógové listy kolektorov
Katalógový list TS 101 TS101_M0008_22.pdf 07.03.2013 ….Prevziať
Katalógový list TS 111 TS111_M0008_23.pdf 18.06.2013 ….Prevziať
Katalógový list TS 152 TS152_M0008_22.pdf 07.03.2013 ….Prevziať
Katalógový list TS 250 TS250_M0008_22.pdf 07.03.2013 ….Prevziať
Katalógový list TS 300 TS300_M0008_23.pdf 20.06.2013 ….Prevziať
Katalógový list TS 330/M TS330M_M0008_22.pdf 07.03.2013 ….Prevziať
Katalógový list TS 350 TS350_M0008_26.pdf 02.09.2014 ….Prevziať
Katalógový list TS 400 TS400_M0008_22.pdf 07.03.2013 ….Prevziať
Katalógový list TS 500 TS500_M0008_24.pdf 19.09.2013 ….Prevziať
Katalógový list TS 10 M0008_26_ts10.pdf 06.03.2014 ….Prevziať
Samotiažne solárne ohrievače vody 150L FR a 300L FR II M0100_1.pdf 05.04.2011 ….Prevziať

[restrict userlevel=”editor”]Montážne návody ku kolektorom
TS 300P, TS 300HP, TS 310P, TS 330P, TS 330/MP, TS 350P, TS 500P, TS 510P A1101_4.pdf 29.05.2015 ….Prevziať
TS 101, TS 111, TS 131, TS 300M, TS 330M, TS 330/M, TS 350M, TS 500M, TS 510M A1174_4.pdf 29.05.2015 ….Prevziať
TS 300L, TS 330L, TS330/ML, TS 350L A1208_2.pdf 04.04.2012 ….Prevziať
TS 400, TS 400H A1104_3.pdf 31.07.2015 ….Prevziať
TS 10 A1344_5.pdf 22.09.2014 ….Prevziať
Upozornenie k montáži kolektora TS 10 A1403.pdf 08.08.2014 ….Prevziať
Návod na montáž samotiažky 150L FR A1201.pdf 23.05.2011 ….Prevziať
Návod na montáž samotiažky 300L FR A1202_2.pdf 23.05.2011 ….Prevziať


[/restrict]Nosné konštrukcie

Typy vyrábaných konštrukcií
Prehľad nosných konštrukcií M0112_1.pdf 07.03.2013 ….Prevziať

[restrict userlevel=”editor”]Montážne návody k NK
Návod na montáž nosnej konštrukcie s výškovo nastaviteľnými hákmi A0719_1.pdf 10.05.2011 ….Prevziať
Návod na montáž nosnej konštrukcie s kombi skrutkami A0720_2.pdf 20.03.2012 ….Prevziať
Návod na montáž nosnej konštrukcie s rovnými hákmi A0722.pdf 10.05.2011 ….Prevziať
Návod na montáž nosnej konštrukcie s antikorovými hákmi A0724_2.pdf 10.05.2011 ….Prevziať
Návod na montáž nosnej konštrukcie na rovnú strechu a do terénu A0725_2.pdf 04.08.2014 ….Prevziať
Integrácia jednoradová do šikmej strechy so sklonom viac ako 27° A1226.pdf 31.03.2014 ….Prevziať
Integrácia viacradová do šikmej strechy so sklonom viac ako 27° A1227.pdf 31.03.2014 ….Prevziať
Návod na montáž nosnej konštrukcie s kombiskrutkami pre TS 500, TS 510 A1240_1.pdf 24.04.2012 ….Prevziať
Návod na montáž nosnej konštrukcie s antikorovými (DHE) hákmi pre TS 500, TS 510 A1241_1.pdf 16.04.2015 ….Prevziať
Návod na montáž nosnej konštrukcie na rovnú strechu a do terénu pre TS 500, TS 510 A1242_1.pdf 22.11.2012 ….Prevziať
Nastaviteľná NK pre radu TS 3xx, TS 4xx A1264.pdf 04.04.2012 ….Prevziať
Nastaviteľná NK pre radu TS 5xx A1266.pdf 04.04.2012 ….Prevziať
Návod na montáž nosnej konštrukcie na rovnú strechu a do terénu pre TS 10 A1345.pdf 08.08.2014 ….Prevziať
Návod na montáž nosnej konštrukcie s kombiskrutkami pre TS 10 A1346.pdf 08.08.2014 ….Prevziať
Návod na montáž nosnej konštrukcie s antikorovými hákmi pre TS 10 A1347.pdf 12.08.2014 ….Prevziať

[/restrict]

Montážne príslušenstvo

Montážne súbory
Prehľad montážnych súborov M0111_1.pdf 07.03.2013 ….Prevziať

[restrict userlevel=”editor”]Základné montážne súbory
Základný montážny súbor zoskrutkovávací pre TS300, TS310, TS330, TS330/M, TS500, TS510 Ø22 A0097_6.pdf 31.07.2015 ….Prevziať
Základný montážny súbor zoskrutkovávací obrátený pre TS300, TS310, TS330, TS330/M, TS500, TS510 Ø22 A0832_3.pdf 31.07.2015 ….Prevziať
Základný montážny súbor spájkovací pre TS300, TS310, TS330 (P) Ø18 A0007_5.pdf 16.05.2011 ….Prevziať
Základný montážny súbor spájkovací pre TS300 (L) spájkovací Ø18 A0012_6.pdf 16.05.2011 ….Prevziať
Základný montážny súbor zoskrutkovávací pre TS400, TS400H Ø22 A0647_2.pdf 31.07.2015 ….Prevziať
Základný montážny súbor zoskrutkovávací obrátený pre TS400, TS400H Ø22 A0828_2.pdf 31.07.2015 ….Prevziať
Základný montážny súbor zoskrutkovávací pre veľké kolektorové polia pre TS 300, TS 310, TS 330 A1222_2.pdf 31.07.2015 ….Prevziať

Rozširovacie montážne súbory
Rozširovací montážny súbor pre TS300, TS310, TS330, TS330/M, TS500, TS510 (P) A0010_3.pdf 31.07.2015 ….Prevziať
Rozširovací montážny súbor pre TS400, TS400H A0005_3.pdf 16.05.2011 ….Prevziať

Premosťovacie montážne súbory
Montážny súbor premosťovací pre TS300, TS310, TS330 Ø22/Ø18 A0835_1.pdf 31.07.2015 ….Prevziať
Montážny súbor premosťovací pre TS400, TS400H Ø22/Ø18 A0831.pdf 16.05.2011 ….Prevziať

Odvzdušňovací súbor
Odvzdušňovací súbor pre TS300, TS310, TS330, TS400, TS400H, TS500, TS510 A0111_3.pdf 31.07.2015 ….Prevziať

Kompenzačný súbor
Kompenzačný súbor pre TS300, TS310, TS330 A1012.pdf 16.05.2011 ….Prevziať
Kompenzačný súbor pre TS400, TS400H A1014.pdf 16.05.2011 ….Prevziať
Ďalšie montážne príslušenstvo
Návod na montáž zátky na obmedzenie prietoku pre kolektor TS330 A1232.pdf 23.11.2011 ….Prevziať
 

Solárne zásobníky

Návody k zásobníkom
TS-T Solárne zásobníky na TÚV A1415.pdf 08.04.2015 ….Prevziať
TS-S Solárne zásobníky na TÚV A1192_3.pdf 02.11.2015 ….Prevziať
Solárne antikorové bojlery Tank-in-Tank ACV-smart_sl_me2.PDF 19.04.2012 ….Prevziať
Kombinované solárne akumulačné zásobníky vody TS-K s vnútorným smaltovaným zásobníkom A1274_2.pdf 02.11.2015 ….Prevziať
Hygienické solárne akumulačné zásobníky vody TS-K s vnoreným antikorovým výmenníkom A1273_1.pdf 02.11.2015 ….Prevziať

Príslušenstvo k solárnym zásobníkom
Elektrické ohrievacie teleso k bojlerom TS-T A1289_1.pdf 08.04.2015 ….Prevziať
Elektrické ohrievacie teleso k bojlerom TS-S A0900.pdf 27.05.2011 ….Prevziať
Elektrické vyhrievacie telesá pre zásobníky TS-K A1290.pdf 29.10.2012 ….Prevziať
Pripojovací súbor na solárny výmenník bojlera na Cu rúru ø18 A0364_1.pdf 27.05.2011 ….Prevziať
Pripojovací súbor na solárny výmenník bojlera na Cu rúru ø22 A0365_1.pdf 27.05.2011 ….Prevziať

Regulátory
Návody k elektronickým regulátorom
Regulátor SGC14 A1225_1.pdf 04.07.2012 ….Prevziať
Regulátor SGC16 A1360.pdf 13.09.2013 ….Prevziať
Regulátor SGC36 A1343.pdf 26.08.2013 ….Prevziať
Regulátor DC12 A0619.pdf 20.05.2011 ….Prevziať
Regulátor DC22 A1212.pdf 08.01.2013 ….Prevziať
Regulátor DC32 – Návod na obsluhu A0850.pdf 20.05.2011 ….Prevziať
Regulátor DC32 – Návod na inštaláciu A0851.pdf 20.05.2011 ….Prevziať
Regulátor DX4201 DX4201v10c.pdf 20.05.2011 ….Prevziať
Regulátor DX4201.D DX4201Dv10c.pdf 20.05.2011 ….Prevziať
Regulátor DX4302 A1233_1.pdf 07.09.2011 ….Prevziať
Regulátor DX4232 DX4232v42.pdf 20.05.2011 ….Prevziať
Regulátor DX4233 DX4233v42.pdf 20.05.2011 ….Prevziať
Regulátor DX4112 DX4112v25b.pdf 20.05.2011 ….Prevziať
Regulátor DX4302.DIN DX4302din23.pdf 20.05.2011 ….Prevziať
Regulátor DX4304.DIN DX4304din23.pdf 20.05.2011 ….Prevziať
Regulátor DX4306.DIN DX4306din23.pdf 20.05.2011 ….Prevziať
Regulátor DX4303 DX4303v16.pdf 20.05.2011 ….Prevziať

Ostatné príslušenstvo k regulátorom
Svorkovnica k regulátorom DX (konektor CPF 5.08) A0866.pdf 23.05.2011 ….Prevziať
Svorkovnica k regulátorom DX (konektor PA356) A0867.pdf 23.05.2011 ….Prevziať
Snímač teploty DX1083 A0878.pdf 23.05.2011 ….Prevziať
Tlakový snímač DX5550 A0879.pdf 23.05.2011 ….Prevziať
Prevodník DX5020 pre USB port A0881.pdf 23.05.2011 ….Prevziať
Prietokomer do 0,6m3/h, DN15 s impulzným výstupom A0390.pdf 23.05.2011 ….Prevziať

Čerpadlové jednotky
ČJ Regulsol jednovetvová A0611_2.pdf 04.04.2012 ….Prevziať
ČJ Regulsol 130-L dvojvetvová A1049_3.pdf 04.04.2012 ….Prevziať
ČJ jednovetvová a dvojvetvová TS (s Grundfos SOLAR 15/65) A1282_2.pdf 14.08.2012 ….Prevziať
ČJ jednovetvová a dvojvetvová TS (s Grundfos SOLAR PM2 15-85, PWM riadiaci signál) A1421.pdf 31.07.2015 ….Prevziať
ČJ dvojvetvová Regusol (s Wilo Yonos PARA ST25/7.0-PWM2) A1422.pdf 30.09.2015 ….Prevziať

Solárna kvapalina
Technický list – Thesol TL_Thesol.pdf 04.08.2014 ….Prevziať
Bezpečnostný list – Thesol BL_Thesol.pdf 04.08.2014 ….Prevziať

Ostatné prvky solárneho okruhu
Návod na obsluhu expanzných nádrží Varem A0408_1.pdf 24.05.2012 ….Prevziať
Skrátený pasport tlakovej expanznej nádrže Solarvarem A0410_1.pdf 25.05.2012 ….Prevziať
Stanica na prípravu čerstvej ohriatej pitnej vody OPV-27L, OPV-42L A0849.pdf 12.07.2011 ….Prevziať
Elektronický regulátor ku stanici IDM OPV-25L A0859.pdf 12.07.2011 ….Prevziať
Plniaca a preplachovacia stanica PPS 1.1 s kovovou nádržou A0618_1.pdf 11.07.2011 ….Prevziať
Plniaca a preplachovacia stanica PPS 2.0 s plastovou nádržou A1066_1.pdf 19.04.2012 ….Prevziať
Výmenníky tepla KN – návod na použitie A1008_1.pdf 23.05.2014 ….Prevziať

[/restrict]

Systémy s tepelným čerpadlom

Katalógový list Duo-Systém (WP 2S) M0124-Datasheet DUO WP2S.pdf 12.03.2013 ….Prevziať


[restrict userlevel=”editor”]Ďalšie dokumenty

Odovzdávací protokol solárneho systému – vzor Odovzdávací-protokol_vzor.pdf 28.10.2011 ….Prevziať
Ako vytvoriť objednávku cez webovú stránku TSZ Objednavka_web-TSZ.pdf 26.01.2012 ….Prevziať


[/restrict]Zoznamy montážnych partnerov

Slovenská republika M0028_51.pdf 14.03.2013 ….Prevziať
Česká republika M0029_16.pdf 14.03.2013 ….Prevziať
Ďaľšie krajiny M0030_24.pdf 14.03.2013 ….Prevziať
 

Prospekty firmy THERMO|SOLAR Žiar s.r.o.

Propagačný materiál firmy TSZpm.pdf 19.07.2011 ….Prevziať
Prospekt Solárne zostavy na ohrev vody M0118.pdf 06.12.2012 ….Prevziať
Prospekt Slnečné termické kolektory TSZ M0120.pdf 06.12.2012 ….Prevziať
Duo-Systém M0122.pdf 06.12.2012 ….Prevziať
ErP – ekodizajn a energetické štítkovanie ErP-TSZ.pdf 09.10.2015 ….Prevziať
Zelená domácnostiam – prehľad podpory ZD_2.pdf 09.10.2015 ….Prevziať
Zelená dománostiam – Solárne zostavy TSZ publication.pdf 02.02.2016 ….Prevziať
Zelená dománostiam – Solárne zostavy TSZ (položky) Brozura_polozky.pdf 23.02.2016 ….Prevziať
Logo firmy – JPG Logo-BIG.jpg 29.11.2011 ….Prevziať
Logo firmy – AI tsz_logo.ai 04.03.2014 ….Prevziať
Logo firmy – PNG TSZ_logo_big.png 20.04.2012 ….Prevziať
Logo firmy – CDR ts-logos.cdr 04.03.2014 ….Prevziať

Vyhľadať

Archív