Takmer žiadna podpora štátu využívaniu slnečnej energie

Marian Hanzel
By Marian Hanzel April 5, 2005 18:30
THERMO|SOLAR predstavuje svoju produkciu

S celou svojou produkciou, ktorej dominuje nový rad horizontálnych slnečných kolektorov TS330, sa predstavuje na trojvýstave Coneco-Racioenergia-Climatherm, najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom.Firma už tradične supluje nedostatočnú podporu štátu využívaniu a osvete slnečnej energie, keď zákazníkom približuje možnosti čerpania podpory zo štrukturálnych fondov EU privyužívaní slnečnej energie, či používanie slnečných kolektorov na predohrev vody pre sídliská. Domácu výstavnú premiéru má fotovoltaický panel z THERMO|SOLARU, určený na priamu výrobu elektrickej energie zo slnečného žiarenia. Informoval o tom riaditel THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák, CSc.

Hlavnými prednosťami nového radu kolektorov TS sú výrazne lepšie prestupy tepla z absorbčnej platne do teplonosnej kvapaliny, menšie tepelné straty, nižšia hmotnosť, lepší vzhľad, zlepšená stabilita absorbéra a vnútorných krycích líšt v kolektore. Kolektory sú prednostne určené pre moderné low-flow (pomaloprietočné) solárne systémy.Hodia sa hlavne na upevnenie na zábradlia vhodne orientovaných balkónov, prípadne strechy výškových budov, kde sú potom vystavené menšiemu zaťaženiu vetrom. Vlani získal THERMO/SOLAR Zlatú plaketu veľtrhu Racioenergia za novátorskú konštrukciu pre TS300.

Spoločnosť THERMO|SOLAR prvýkrát na Slovensku predstavuje aj fotovoltaický panel určený na priamu výrobu elektrickej energie zo slnečného žiarenia. Pomerne veľká plocha (2 m2) zaisťuje fotovoltaickému panelu neobvykle vysoký výkon, ktorý sa v závislosti od typu použitých článkov pohybuje od 240 do 260 Wp. Jeho veľkosť odpovedá ploche termických slnečných kolektorov TS, čo umožní vybudovať v rovnakom dizajne kompaktné energetické strechy domov podieľajúce sa na zásobovaní domácností teplom i elektrickou energiou.

,, Na Slovensku už tradične citeľne chýba finančná spoluúčasť štátu na využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Našťastie ju od mája 2004 začala aspoň čiastočne suplovať možnosť čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU. Tá sa však týka iba podnikateľských subjektov a občania sú stále mimo hry. Posledná nepriama podpora štátu padla od 1. januára 2003, kedy boli slnečné kolektory preradené z predchádzajúcej 10-percentnej sadzby DPH do 19-percentnej a zvýšila sa aj daň za montáž o 4 percentá. Tým sa na Slovensku odbúrala aj dovtedy existujúca malá výhoda zo strany štátu pre tento obnoviteľný zdroj energie”, konštatoval M.Novák.

THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom – najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov – dosiahol v roku 2004 celkové tržby viac ako 130 miliónov Sk, čo je približne na rovnakej úrovni ako rok predtým. Zisk pred zdanením sa medziročne zvýšil viac ako dvojnásobne na cca 14 mil. Sk, čiastočne však aj vďaka zníženiu odpisov.

Vzhľadom na viac ako 9 %-ný rast priemerných miezd, ako aj rast cien vstupných materiálov – hliníka a medi, považuje firma zvýšenie zisku za povzbudzujúci výsledok. Najväčšiu zásluhu na zlepšenom hospodárení majú výrobkové a technologické inovácie, ktoré popri zvyšovaní kvality slnečných kolektorov prispievajú aj k znižovaniu materiálovej náročnosti a rastu produktivity práce. Medzi vlaňajšie najvýznamnejšie inovácie nesporne patril nový konštrukčný typ absorbéra slnečného kolektora, ktorý zlepšil dizajn i kvalitu kolektorov, pri súčasnom zvýšení produktivity práce a viac ako 60 % znížení spotreby hliníka.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel April 5, 2005 18:30

Vyhľadať

Archív