Štvrťstoročie prvých komerčných solárnych kolektorov

Marian Hanzel
By Marian Hanzel June 29, 2008 15:43
Solárne kolektory zo starého kravína opäť slúžia, tentoraz na rodinných domoch

Neuveriteľné štvťstoročie spoľahlivej životnosti má za sebou prvý komerčný slnečný systém s kolektormi SALK, ktorý bol pôvodne inštalovaný v roku 1983 na ohrev teplej úžitkovej vody (TUV) na kravíne farmy v národnom podniku Vojenské lesy a majetky Pliešovce. Po likvidácii tamojšej farmy začiatkom 90-tych rokov minulého storočia, stáli kolektory bez prevádzky 8 rokov. Po ich čiastočnej repasácii ich v roku 2006 nainštalovali na rodinné domy na východnom Slovensku, kde spoľahlivo slúžia a ich predpokladaná životnosť sa predĺžila o ďalších cca 15 rokov. Informuje o tom Ing. Ján Tomčiak, ktorý je zástupcom riaditeľa THERMO|SOLARU Žiar – nástupného podniku pre výrobu kolektorov v Žiari and Hronom.

,,Väčšina výrobcov solárnych kolektorov udáva vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a životnosť na úrovni 20 a viac rokov. Spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. však patrí k tým niekoľkým výrobcom kolektorov na svete, ktorí sa môžu preukázať praxou potvrdenou 30 ročnou životnosťou svojich výrobkov. Veľká časť kolektorov namontovaných od vzniku firmy v Európe je do dnešného dňa funkčných. Sériová výroba slnečných termických kolektorov SALK sa začala v ZSNP v Žiari nad Hronom začiatkom osemdesiatych rokov. Úplne prvým inštalovaným systémom bolo zariadenie na ohrev bazéna vo vtedajšom pionierskom tábore Borovica neďaleko Žiaru nad Hronom v roku 1982. Ďalšie následné zaujímavé realizácie sa uskutočnili na kúpalisku Neresnica vo Zvolene, ohrev TUV v závode Oceľové konštrukcie Nováky, či spomínaný ohrev TUV v Pliešovciach“, konštatoval J.Tomčiak.

Ďalej uviedol, že na Pliešovskej farme si vyžadovala veľké množstvo vody nová centrálna dojáreň vtedy moderného kravína a preto tam bolo nainštalovaných celkom 96 m2 slnečných kolektorov. Dosiahnuté energetické výsledky mali veľmi slušné hodnoty, ale prejavili sa aj nedostatky konštrukcie, vyplývajúce z vtedajšej úrovne techniky. V dôsledku spoločenských zmien na začiatku 90-tych rokov došlo k likvidácii firmy, ale samotné kolektory ostali po niekoľko rokov na svojom mieste neprevádzkované. Po cca 22 rokoch od doby ich nainštalovania celé kolektorové pole odkúpila jedna z montážnych organizácii dnešného pokračovateľa výroby slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar.

,,Slnečné kolektory demontovali, vyčistili, podľa potreby zrepasovali a po častiach namontovali na rodinné domy na východe Slovenska. Takto novoinštalované naďalej spoľahlivo slúžia svojmu účelu. Následky na nich nezanechal ani fakt, že približne 8 rokov boli mimo prevádzky, vystavené letnému žiaru i zimným mrazom. Ich dnešný výkon je dostatočný a celkom vyhovujúci a poslúžia určite ešte minimálne 15 rokov. Tento príklad názorne demonštruje, aká je fyzická životnosť kovových slnečných kolektorov. Tvrdenie, že je minimálne 25-30 rokov, nie je vôbec prehnané“, vyhlásil J.Tomčiak

Poukázal aj na spoľahlivé fungovanie ďalšieho solárneho systému, v bývalom závode Oceľové konštrukcie Nováky. Viac ako 20 rokov tu spoľahlivo pracuje 100 slnečných kolektorov inštalovaných v areáli bývalého podniku Oceľové konštrukcie Nováky, patriacich v súčasnosti firme Novkredit, s.r.o., Nováky. Kolektory s absorbčnou plochou 200 m2 sú fixované na pomocnej oceľovej konštrukcii na plochej streche bývalej uhoľnej kotolne. Celkové riešenie je poplatné dobe svojho vzniku, ale aj napriek svojmu veku kolektory dodnes spoľahlivo fungujú a ohrievajú teplú vodu na sanitárne účely. Denne môžu ohriať až 14 500 litrov teplej úžitkovej vody a energetický zisk kolektorového poľa je 120 200 kWh/rok. Bola to jedna z prvých väčších realizácií v bývalom Československu, s použitím kolektorov SALK z podniku ZSNP Žiar nad Hronom. Stoja a pracujú tu už od roku 1986 a cenným prínosom tohto solárneho systému je vzorná trvalá evidencia jeho prevádzky od začiatku až do dnešných dní i napriek zmene majiteľa objektu“, konštatoval J.Tomčiak

Marian Hanzel
By Marian Hanzel June 29, 2008 15:43

Vyhľadať

Archív