Stagnácia solárneho trhu v Nemecku

Marian Hanzel
By Marian Hanzel January 20, 2005 18:41
Inovácie slnečných kolektorov zvýšili THERMO|SOLARU zisk

THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom – najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov – dosiahol v roku 2004 celkové tržby viac ako 130 miliónov Sk, čo je približne na rovnakej úrovni ako rok predtým. Podľa zatiaľ neauditovaných výsledkov zisk pred zdanením sa medziročne zvýšil viac ako dvojnásobne na cca 14 mil. Sk, čiastočne však aj vďaka zníženiu odpisov. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák, CSc.

,,Vzhľadom na viac ako 9 %-ný rast priemerných miezd, ako aj rast cien vstupných materiálov – hliníka a medi, považujeme zvýšenie zisku za povzbudzujúci výsledok. Najväčšiu zásluhu na zlepšenom hospodárení majú výrobkové a technologické inovácie, ktoré popri zvyšovaní kvality slnečných kolektorov prispievajú aj k znižovaniu materiálovej náročnosti a rastu produktivity práce. Medzi vlaňajšie najvýznamnejšie inovácie nesporne patril nový konštrukčný typ absorbéra slnečného kolektora, ktorý zlepšil dizajn i kvalitu kolektorov, pri súčasnom zvýšení produktivity práce a viac ako 60 % znížení spotreby hliníka“, zdôraznil M.Novák.

THERMO|SOLAR viac ako 70 % svojich výrobkov vyváža, pričom rozhodujúca časť exportu smeruje tradične do Nemecka. Táto krajina má už dlhé roky dominantný, viac ako 50 %-ný podiel z celkového množstva nainštalovaných slnečných kolektorov v pôvodných krajinách EÚ. Po roku 2002 však aj rok 2004 bude patriť v Nemecku k tým slabším, čo malo negatívne dôsledky na celý rad európskych výrobcov slnečných kolektorov naviazaných na tento trh. ,,Ak aj za týchto okolností sa spoločnosti TSZ podarilo zvýšiť predaj na tomto teritóriu o cca 8 %, tak to treba pokladať za úspech. Na druhej strane, zvýšená konkurencia nemeckých výrobcov na českom trhu sa podpísala na cca 30 % znížení exportu na tomto teritóriu. Táto strata popri Nemecku sa vyrovnala zvýšeným exportom do Veľkej Británie a Maďarska“, konštatoval M.Novák.

Dodal, že pre chýbajúcu investičnú podporu štátu intenzívnejšiemu využívaniu slnečnej energie, predaj slnečných kolektorov na Slovensku sa zvýšil iba o 1 %. Cieľom spoločnosti v roku 2005 je ďalšia diverzifikácia predaja v rámci Európy, pričom postupne rastie aj význam teritórií mimo EÚ, hlavne následníckych štátov bývalej Juhoslávie, Ukrajiny a Ruska.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel January 20, 2005 18:41

Vyhľadať

Archív