Stagnácia solárneho trhu na Slovensku

Marian Hanzel
By Marian Hanzel February 16, 2005 18:37
Na rozdiel od ČR na Slovensku štátna podpora úplne chýba

Chýbajúcej podpore štátu pri využívaní solárnej energie na Slovensku, problematike solárneho ohrevu bazénov, prípravy teplej vody, podpory vykurovania a výroby priemyselného tepla, sa venovalo viac ako 100 českých a slovenských účastníkov konferencie „Solárne teplo 2005“. V Žiari nad Hronom ju 14. a 15. februára 2005 tradične zorganizoval najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák, CSc.

Účastníci konferencie diskutovali a prijali rozhodnutie o aktivizácii Českej a slovenskej solárnej spoločnosti, ktorá je členom Medzinárodnej solárnej spoločnosti (ISES) a ktorej činnosť by mala pomôcť pri popularizácii širšieho využívania slnečnej energie a pri zvyšovaní tlaku na štátne orgány, aby sa nielen v ČR ale aj na Slovensku vytvárali pre jej využívanie lepšie podmienky.

,,Záujem o využívanie slnečnej energie je priamo úmerný miere podpory štátu pri jej využívaní. Je preto nepochopiteľné, že na Slovensku štát ignoruje akúkoľvek podporu tomuto obnoviteľnému zdroju energie. Slovenskí občania môžu českým iba závidieť štedrý systém štátnych finančných podpôr. V Českej republike bola od 1.janúra 2005 zvýšená podpora solárneho celoročného ohrevu vody v obytných budovách a rodinných domov až do výšky 50 % investičných nákladov (maximálne 70 tis. Kč) a pri podpore vykurovania a ohreve vody je možný príspevok tiež do výšky 50 % (max. 100 tis. Kč)“, vyhlásil k prerokovanej problematike M.Novák.

Konferencie sa ďalej zamerala hlavne na problematiku kvality projektov a montáže solárnych zariadení. Druhý deň bol venovaný stále populárnejšej integrácii slnečných kolektorov do strešných plášťov rodinných domov. Tento spôsob je o niečo technicky náročnejší ako umiestnenie slnečných kolektorov nad strešnou krytinou, ale na druhej strane dom so zabudovanými kolektormi do strechy vyzerá obvykle estetickejšie a v prípade novostavieb sa ušetrí aj strešná krytina.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel February 16, 2005 18:37

Vyhľadať

Archív