Smutné výročie ignorovania podpory obnoviteľných zdrojov energie

Marian Hanzel
By Marian Hanzel April 23, 2008 11:59

Ani ceny ropy okolo 120 USD za barel nepohli byrokratmi

Ani historicky rekordné ceny ropy okolo 120 USD za barel nepohnú slovenskými politikmi, aby dodržiavali svoje vlastné vládne uznesenia o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Práve 25. apríla uplynie smutné výročie, keď pred rokom slovenská vláda schválila dotácie vo výške 100 miliónov Sk, na podporu obnoviteľných zdrojov energie – solárnej energie a biomasy a doteraz ich nesplnila. Na Slovensku ostáva téma dotácií naďalej len táraninami politikov, ktorí napriek všetkým výzvam ignorujú vládne uznesenia i všetky sľuby voči EU. Kto neuveril terajším i bývalým vládnym politikom a nečakal, za tri roky mu celú dotáciu darovalo samotné slnko na ušetrených nákladoch za teplú vodu. Vyhlásil to riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.

“Je smutné, k akým zástupným pseudoargumentom sa niektorí úradníci uchyľujú, len aby mohli naďalej ignorovať podporu využívaniu slnečnej energie a biomasy v domácnostiach a nerešpektovať slovenské záväzky voči Európskej únii (EU) i uznesenie vlády SR. Patria k nim údajne úsporne opatrenia pre prijatie eura, čo je doslova smiešne. Ak občan najprv zaplatí v konečnej cene solárneho zariadenia 19 percentnú sadzbu DPH a následne mu štát vráti 15 až 17 percent z ceny ako ,,dotáciu“, ešte vždy je štátny rozpočet príjmovo ziskový a tak teda nech vysvetlia odborníci verejnosti, ako to môže negatívne ovplyvniť udržanie deficitu verejných financií? Nevraviac o tom, že 100 miliónov Sk, ktoré mali byť na tento účel vyčlenené, by aj pri ich úplnom spotrebovaní a nevrátení cez DPH, ovplyvnilo deficit o 0,007 percenta“, konštatoval M.Novák.

Dodal, že na priemyselné parky sa stovky miliónov Sk nenávratných príspevkov v rozpočte nájdu. V prípade slnečných kolektorov, kde ide len o vrátenie časti už vybratých peňazí od občanov a pracovné príležitosti pri ich montážach sa vytvárajú bez nárokov na financie, či zábery pôdy, však nie je ochota s podporou ani začať. Ďalšie finančné prínosy pre štátny rozpočet pritom možno očakávať v daniach zo zisku, odvodoch, zvýšení zamestnanosti, atď.

Pre fyzické osoby, ktoré sa rozhodnú namontovať na rodinný dom slnečné kolektory, bola od 1.januára 2008 navrhovaná výška investičnej podpory vo výške 3000 Sk/m2 inštalovanej kolektorovej plochy do veľkosti 8 m2, čo odpovedá približne výške DPH. Vláda SR vo svojom uznesení č. 383 z 25.4.2007 k návrhu stratégie vyššieho využitia OZE v SR uložila ministerstvu hospodárstva v bode B2. pripraviť ,,Program vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach do 30.9.2007“ a v bode B3. ,,Pri príprave štátneho rozpočtu na rok 2008 a ďalšie roky riešiť prioritne zabezpečenie realizácie programu vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach vo výške 100 mil. Sk“.

,,Krach síce veľmi skromného, ale predsa stimulujúceho programu podpory domácností na rok 2008 je obrazom toho, ako vážne to zodpovední ľudia na Slovensku so širším využívaním OZE myslia a akú váhu majú naše už prijaté záväzky voči EU i uznesenia vlády. Zdôrazňujeme, že to nie je problém ohrozujúci prijatie eura, ale byrokratickej neschopnosti nájsť také riešenie, aby program bol priechodný. Navyše Slovensko bude pomaly jedinou krajinou v EU, kde domácnosti nebudú môcť využiť žiadny investičný stimul pri znižovaní svojej energetickej závislosti od elektrárenských a plynárenských monopolov vyšším využívaním biomasy a slnečnej energie. Toto všetko sa deje v dobe, keď svetové ceny ropy lámu rekordy a na Slovensku sa pripomienkuje materiál „Energetická bezpečnosť SR do roku 2030“, poukázal na dôsledky M.Novák.
Marian Hanzel
By Marian Hanzel April 23, 2008 11:59

Vyhľadať

Archív