Slovenské kolektory z THERMO|SOLARU opäť dobýjajú trh v ČR

Marian Hanzel
By Marian Hanzel June 18, 2003 16:49
Vlaňajšie záplavy zmrazili český solárny trh na pol roka

Český trh slnečných kolektorov sa po vlaňajšom prepade odbytu v druhom polroku , spôsobenom záplavami, začína spamätávať. Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov – THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, predal v ČR za prvé štyri mesiace tohto roku slnečné kolektory v hodnote 4,1 milióna Sk, čo bolo približne toľko ako v rovnakom období minulého roka. Podiel českého trhu na jeho celkovom odbyte, však v dôsledku pokračujúcej recesie na hlavnom nemeckom trhu, v mesiacoch január až apríl vzrástol z vlaňajších 14 percent, na tohtoročných 19 percent. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák, CSc.

“Vlaňajšie letné záplavy, prebiehajúce v hlavnom odbytovom období, znížili celoročný predaj kolektorov z produkcie THERMO|SOLARU na českom trhu, v porovnaní s rokom 2001, až o 25 percent. V druhom polroku bol výpadok ešte vyšší. V dôsledku záplav a presmerovania štátnych zdrojov boli zastavené dotácie a z toho vyplývajúca neistota zmrazili trh. Naopak obnovenie dotácií od 1.1.2003 znovu rozprúdilo predaj. V súčasnosti môžu získať českí občania dotácie na priame investičné náklady slnečných kolektorov vo výške 30 až 50 percent, pre poškodených povodňami je to až 80 percent. Na Slovensku je podpora nulová“, konštatoval M. Novák.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel June 18, 2003 16:49

Vyhľadať

Archív