Slovak AID zafinancoval projekt Slnečná energia pre hendikepované deti v Srbsku

Marian Hanzel
By Marian Hanzel December 8, 2011 13:37
Solárny systém v Subotici slávnostne odovzdali do prevádzky

V srbskej Subotici v detskom domove pre hendikepované deti 1.decembra 2011 slávnostne uviedli do trvalej prevádzky solárny systém na prípravu teplej vody, ktorý je súčasťou oficiálnej slovenskej pomoci zahraničiu Slovak Aid pre Balkán. Celkovo v rámci projektu „Slnečná energia pre hendikepované deti v Srbsku“ dodal najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov – firma THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, slnečné kolektory pre tri detské domovy pre hendikepované deti v Subotici, Kragujevaci a Stamnici. Všetky tri solárne systémy majú spolu 148 slnečných kolektorov s plochou 296 m2 a vyžiadali si náklady 179 105 EUR. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Milan Novák.

,,Montáž systémov bola dokončená v lete a odvtedy bežala skúšobná prevádzka. Všetky tri solárne systémy sú prostredníctvom internetového pripojenia riadiacich systémov prepojené priamo na Slovensko. Centrála THERMO|SOLARU v Žiari nad Hronom má všetky tieto zariadenia neustále pod kontrolou a aj po uvedení do trvalej prevádzky budú ešte celý rok monitorované a vyhodnocované. Projekt pomoci hendikepovaným deťom je darom Slovenskej republiky, má významné sociálne a ekonomické dopady a okrem toho aj významný prínos pre životné prostredie. Nainštalované slnečné kolektory ročne znížia emisie CO2 približne o 120 ton. Celkové náklady projektu Slnko pre hendikepované deti Srbska boli 179 105 €, z toho Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) prispela sumou 160 663 € a THERMO|SOLAR 18 442 €, konštatoval M.Novák.

Dodal, že partnerom projektu zo srbskej strany je Ministerstvo práce a sociálnych vecí, čo dodalo celému projektu patričný punc. V réžii THERMO|SOLARU šlo už o tretiu realizáciu projektu v rámci oficiálnej slovenskej pomoci zahraničiu Slovak Aid pre Balkán, ale prvú práve pre hendikepované deti. Plánované ročné energetické zisky v detských domovoch sú: Subotica: 52 MWh/rok, Kragujevac: 20 MWh/rok, Stamnica: 92 MWh/rok.

THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom sa už zúčastnil na dvoch podobných projektoch v Srbsku aj v Čiernej Hore. Pred dvomi rokmi inštaloval dva zaujímavé solárne systémy na ohrev teplej vody v severosrbskom meste Zreňanin v provincii Vojvodina. Jeden z nich s počtom 200 kusov slnečných kolektorov TS 300 využíva Všeobecná nemocnica Zreňanin a druhý pozostávajúci zo 72 kusov týchto kolektorov je v prevádzke v stredoškolskom internáte. Obidva boli zrealizované v rámci programu Slovak AID- Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci na jeseň 2009 s 20-percentným finančným prispením THERMO|SOLARU Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom.

Koncom roku 2007 firma po ročnej skúšobnej prevádzke odovzdala do trvalej prevádzky solárny systém na prípravu OPV v Klinickom centre v meste Podgorica v Čiernej Hore. V rámci Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid tam pripravuje 81 kolektorov HELIOSTAR 300 v letnom období 12 až 15-tisíc litrov teplej vody denne, pre Detskú nemocnicu.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel December 8, 2011 13:37

Vyhľadať

Archív