Slnečné kolektory začali ohrievať vodu pre Petržalku

Marian Hanzel
By Marian Hanzel October 25, 2010 13:10
Dalkia inštalovala v Petržalke 70 slnečných kolektorov

Solárny systém na predohrev teplej vody pozostávajúci zo 70 plochých kolektorov TS 300 z produkcie THERMO|SOLARU Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom slávnostne uviedli do prevádzky 25.októbra 2010 v bratislavskej Petržalke. Solárne panely slúžia pre základnú školu Tupolevova a priľahlé domy a investorom je spoločnosť Dalkia, zásobujúca teplom toto najväčšie sídlisko na Slovensku. Skúšobná prevádzka prebiehala od polovice mája 2010. Vypočítaný ročný energetický zisk je vo výške cca 100 MWh, čo výrazne prevyšuje 1000 kWh z jedného kolektora. Je to vďaka tomu, že kolektory pracujú pri takomto riešení vo výborných teplotných podmienkach. Informoval o tom zástupca riaditeľa THERMO|SOLARU Ing. Ján Tomčiak.

,,Dalkia v rámci svojho programu využívania obnoviteľných zdrojov energie sa rozhodla zrealizovať tento pilotný projekt aktívneho využívania slnečnej energie. Samotné kolektory sú umiestnené na streche budovy školy na Tupolevovej ulici. Odtiaľ vedú potrubia do vedľa stojacej výmenníkovej stanice. V nej sú umiestnené solárne zásobníky, v ktorých sa predohrieva studená vodovodná voda a následne sa dohrieva konvenčným spôsobom. Slnečnou energiou sa dodá cca 15-20% tepelnej energie na prípravu teplej vody pre napojené objekty“, vysvetlil J.Tomčiak.

Ďalej poukázal nato, že najzložitejšou a najnáročnejšou časťou projektu bola realizácia pomocnej oceľovej konštrukcie, ktorú bolo nutné spoľahlivo zakotviť proti účinkom vetra. To si vyžadovalo jej kotvenie do nosných častí budovy s následným dokonalým zaizolovaním proti vode. ,,Systém bude počas prevádzky dôsledne monitorovaný a vyhodnocovaný meracími zariadeniami investora. Okrem energetického zisku sa bude merať aj množstvo dopadnutej slnečnej energie, čo dá možnosť presne vypočítať efektívnosť premeny slnečnej energie na teplo“, uzavrel J.Tomčiak.

Výhodou slnečných kolektorov, v porovnaní s inými zdrojmi energie je to, že slnečné kolektory si vyžadujú investíciu v podstate iba raz. Po namontovaní solárneho systému už žiadne ďalšie väčšie výdavky spotrebiteľ nemá a nasledujúcich 30 a viac rokov má podstatnú časť teplej vody zadarmo. Šetrí na usporenom plyne, elektrine, alebo pevnom palive. V podstate jediná údržba, ktorá je za 30-40 rokov životnosti potrebná, je výmena nemrznúcej zmesi v primárnom systéme raz za cca 6 rokov. Väčšina výrobcov solárnych kolektorov udáva vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a životnosť na úrovni 20 a viac rokov. Spoločnosť Thermo|solar Žiar s.r.o. však patrí k tým niekoľkým výrobcom kolektorov na svete, ktorí sa môžu preukázať praxou potvrdenou 30 ročnou životnosťou svojich výrobkov. Veľká časť kolektorov namontovaných od vzniku firmy v Európe je do dnešného dňa funkčných. Príkladom toho, že nejde iba o reklamu, sú slnečné kolektory v Novákoch. Neuveriteľných 24 rokov spoľahlivo pracuje 100 slnečných kolektorov inštalovaných v areáli bývalého podniku Oceľové konštrukcie Nováky, patriacich v súčasnosti firme Novkredit , s.r.o., Nováky. Kolektory majú absorbčnú plochu 200 m2 a denne môžu ohriať až 14 500 litrov teplej úžitkovej vody a energetický zisk kolektorového poľa je 120 200 kWh/rok. Bola to jedna z prvých väčších realizácií v bývalom Československu, s použitím kolektorov SALK z podniku ZSNP Žiar nad Hronom (predchodca THERMO|SOLARU).

Marian Hanzel
By Marian Hanzel October 25, 2010 13:10

Vyhľadať

Archív