Slnečné kolektory z THERMO|SOLARU šetria sídliskám milióny korún

Marian Hanzel
By Marian Hanzel April 5, 2005 18:27
Žilinské skúsenosti pomôžu bytovkám na Slovensku

O takmer 20% viac tepla oproti plánovaným parametrom, vyrobil solárny systém na predohrev ohriatej pitnej vody (OPV) na sídlisku Hliny v Žiline, počas ročného skúšobného merania. Nainštalovaných 132 kolektorov z THERMO|SOLARU Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom vyrobilo od 1.4.2004 do 31.3.2005 celkom 118.000 kWh tepla, namiesto plánovaných 100.000 kWh. Uvedený tepelný zisk by mohol byť ešte o 10-15% vyšší, keby bol rovnomernejši odber tepla. Ďalšie teplo sa mohlo vyrobiť naviac, keby sa počas tohtoročnej netypickej zimy, nebol držal sneh na kolektoroch nezvyčajne dlho. Informoval o tom zástupca riaditeľa THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Ján Tomčiak.

,,Systém je v prevádzke od novembra 2003, ale až v marci 2004 začal riadiaci a meračný systém prevádzkovateľa poskytovať hodnoverné údaje o výkone a získanej energii. V zmluve sa THERMO|SOLAR zaviazal, že 132 kolektorov vyrobí minimálne 100 MWh tepelnej energie ročne, pri maximálnej výstupnej teplote zo solárneho zásobníka 35oC. V dňoch s vysokou intenzitou slnečného žiarenia a malou spotrebou teplej vody teplota často presahovala tuto hodnotu a výnimkou neboli dni, keď dosiahla až 50oC. Pri rovnomernejšom odbere tepla a tým a nižších teplotách v zásobníkoch mohol byť celkový tepelný zisk až o 15% vyšší než celoročne nameraných 118 MWh tepla“, poukázal J.Tomčiak.

Dodal, že výrazne najslabšími mesiacmi boli november až február, kedy je najnižšia intenzita slnečného žiarenia. K tomu sa pridalo túto zimu aj netypicky veľa snehu, ktorý sa držal dlho na kolektoroch nainštalovaných so sklonom 30o. „Takýto sklon má však v našich zemepisných šírkach výrazný vplyv na letný výkon a tým aj na celoročné zachytené teplo. V letnom polroku totiž u nás dopadnú až 3/4 celkového množstva slnečnej energie. Táto prevádzka je dôkazom, že sa oplatí využívať slnečnú energiu aj pre bytové domy i celé sídliská a že sa oplatí na tento účel použiť dlhodobé pôžičky, ktoré sa splácajú z ušetrenej energie“, zdôraznil J.Tomčiak.

Sídlisko Hliny VII v Žiline sa stalo prvým realizovaným projektom predohrevu studenej vody, slúžiacej na prípravu teplej úžitkovej vody kolektormi, pre bytové domy. Celkovo 132 solárnych panelov v hodnote približne 2,5 milióna Sk, umiestnených na výmenníkovej stanici, slúži spoľahlivo od novembra 2003 na prípravu OPV pre 470 bytov, materskú školu, obchod a práčovňu. Ide o dlhodobo návratné investície, kde sa doba návratnosti znižuje spolu so stúpajúcimi cenami za energie. V súčasnosti sa pohybuje medzi 7-10 rokmi, pri neexistencii akejkoľvek podpory zo strany štátu. Po vstupe Slovenska do EU však už existuje možnosť čerpania podpôr zo štrukturálnych fondov, je to však náročné na byrokraciu. Skúsenosti z prevádzky v Žiline využíva THERMO|SOLAR aj v ďalších projektoch pre prevádzkovateľov tepelných hospodárstiev z celého Slovenska.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel April 5, 2005 18:27

Vyhľadať

Archív