Slnečné kolektory z THERMO|SOLARU ohrievajú vodu vo Vojvodine

Marian Hanzel
By Marian Hanzel October 20, 2009 12:19

Prezidentská návšteva môže podporiť záujem o slovenské slnečné kolektory

Zvýšenie odbytu slnečných kolektorov, na perspektívnom srbskom trhu, je cieľom účasti riaditeľa THERMO|SOLARU Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Milana Nováka, v podnikateľskom sprievode prezidenta SR Ivana Gašparoviča, počas návštevy Srbska v dňoch 2. až 4.decembra 2009. Zhodou okolností pred mesiacom 29. októbra 2009 slávnostne odovzdali v mesta Zreňanin v srbskej Vojvodine, kde žije početná slovenská menšina, do prevádzky veľký projekt za viac ako 281 000 €, ktorý rieši ohrev pitnej vody (OPV) pre Všeobecnú nemocnicu a Stredoškolský internát, pomocou 272 slnečných kolektorov. Projekt financovala Slovenská oficiálna rozvojová pomoc (ODA) príspevkom 216 000 €, THERMO|SOLAR prispel čiastkou viac ako 43 000 € a príjemcovia vložili 22 500 €. Oba solárne systémy sú cez internet pripojené priamo do THERMO|SOLARU v Žiari, takže je možné ich kontinuálne monitorovanie a vyhodnocovanie. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Milan Novák.

,,Dvesto inštalovaných kolektorov s plochou 400 m2 nad parkoviskom pre osobné automobily vo Všeobecnej nemocnici v Zrenjanine predstavuje, podľa vyjadrenia predsedu Srbskej solárnej spoločnosti profesora Miroslava Lambiča, najväčšie solárne termické zariadenie v Srbsku. Obe zariadenia budú počas jedného roka monitorované a mesačne vyhodnocované a na konci budúceho roku sa uskutoční hodnotiaci seminár. Takéto aktivity výrazne prispievajú k zviditeľňovaniu a popularizácii Slovenska nielen v samotnej Vojvodine či Srbsku ale aj v celom balkánskom regióne. Už sa uskutočnilo aj prvé podujatie pod vplyvom tohto projektu. THERMO|SOLAR sa 11. novembra 2009 prezentoval so svojimi výsledkami na stavebnom veľtrhu v Novom Sade a takisto v novootvorenom Podnikateľskom a inovačnom centre v Báčskom Petrovci“, konštatoval M.Novák.

Ďalej poukázal na to, že inštalované kolektory zo Žiaru majú energetický zisk takmer 350-tisíc KWh ročne. Z toho je 72 ks slnečných kolektorov TS 300 inštalovaných na Stredoškolskom internáte a 200 na Všeobecnej nemocnici.

,,Tento projekt realizovaný v rámci ODA prispel nielen k zlepšeniu infraštruktúry v meste Zreňanin, ale má aj výrazný propagačný efekt slovenských výrobkov v Srbsku. Dôležité bude celkové vyhodnotenie projektu na základe plánovaného takmer ročného monitorovania práce a výsledkov oboch solárnych systémov. Už teraz sú však predrokované ďalšie zaujímavé objekty z rôznych oblastí života, ktoré chcú aktívne využívať slnečnú energiu“, povedal M.Novák.

Poukázal aj na to, že už začiatkom 90-tych rokov bol vtedajší veľký juhoslovanský trh na 5.mieste v Európe v počte inštalovaných kolektorov, ale vojnové udalosti tento rozvoj zabrzdili. THERMO|SOLAR sa však na tomto teritóriu uchytil, predovšetkým v Slovinsku a Chorvátsku. Teraz by rád zopakoval úspech aj v Srbsku, pretože trend nahrádzania klasických zdrojov ekologickou slnečnou energiou prežíva v súčasnosti nebývalý rozmach v celom Stredomorí. Vedúcou krajinou je Grécko. Výsledky práce slnečných kolektorov sú až o cca 60% lepšie ako v podmienkach SR, vďaka klimatickým podmienkam. Problémom srbského trhu je to čo donedávna aj slovenského – chýbajúca podpora štátu pri využívaní slnečnej energie.

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom, sa už zúčastnil na podobnom projekte ako v Srbsku aj v Čiernej Hore. Tam po ročnej skúšobnej prevádzke firma odovzdala koncom roku 2007 do trvalej prevádzky solárny systém na prípravu OPV v Klinickom centre v meste Podgorica. V rámci Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid tam pripravuje 81 kolektorov HELIOSTAR 300 v letnom období 12 až 15-tisíc litrov teplej vody denne, pre Detskú nemocnicu.

THERMO|SOLAR je najväčším výrobcom slnečných kolektorov v postkomunistickej Európe. Podľa najnovších štatistických hodnotení švajčiarskej banky Sarasin a nemeckého odborného časopisu Sonne Wind und Wärme, patrí spoločnosť THERMO|SOLAR do prvej desiatky najväčších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov. Ojedinelý je však rozsah výroby, pretože v jednom výrobnom závode v Žiari nad Hronom má firma nielen montáž slnečných kolektorov, ale aj výrobu selektívnych konverzných vrstiev, lisovňu kolektorových vaní a výrobu podporných konštrukcií na kolektory. Silnou stránkou spoločnosti je aj výskum a vývoj realizovaný vlastnými silami alebo v kooperácii so slovenskými univerzitami prípadne zahraničnými inštitúciami.

THERMO|SOLAR v súčasnosti predáva na Slovensku cca 10% produkcie, zvyšok smeruje hlavne na európske trhy. Celkovo firma vyváža do 44 krajín sveta. Firma tradične najväčšiu časť produkcie umiestňuje v Nemecku, ktoré je európskym lídrom v počte namontovaných solárnych systémov. Veľmi silnú pozíciu má aj na českom a maďarskom trhu a vo Veľkej Británii. Významný je aj predaj v Španielsku, Rakúsku, Taliansku, Francúzsku, Holandsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Ukrajine i v ďalších európskych krajinách. THERMO|SOLAR vyváža i do USA, Kanady, Mexika a niektorých afrických a ázijských štátov.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel October 20, 2009 12:19

Vyhľadať

Archív