Slnečné kolektory spoľahlivo pracujú aj v zime

Marian Hanzel
By Marian Hanzel January 27, 2006 11:41
Kolektory sú účinné aj v silných mrazoch

Slnečné kolektory dokážu aj v terajšom mrazivom počasí pracovať spoľahlivo a získavať zo slnečného žiarenia značnú energiu potrebnú na predohrev ohriatej pitnej vody (OPV). THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom podľa údajov z meračov zaznamenal za sedem dní (19.1 – 26.1.2006) z absorbčnej plochy 21m2, celkový energetický zisk 126 kWh, čo prestavuje denný priemer 18 kWh. Prerátané pre bežnú domácnosť s tromi kolektormi (6 m2), dokážu slnečné kolektory aj v zimnom období pri slnečnom počasí, dodať až polovicu tepla potrebného na ohrev teplej vody pre 4 člennú domácnosť. Informoval o tom zástupca riaditeľa THERMO|SOLARU Ing.Ján Tomčiak.

,,Pri rozhovoroch s laikmi i odborníkmi sa veľmi často stretávame s rôznymi predsudkami a skreslenými predstavami o možnostiach slnečných kolektorov. K tým najčastejším patrí obava, že pri nízkych vonkajších teplotách kolektory nepracujú. Názorne a úspešne vyvracajú tento chybný názor momentálne podmienky na našom území. Teploty vzduchu sú síce nízke, ale pri jasnej oblohe je intenzita slnečného žiarenia na slušnej úrovni“, povedal J.Tomčiak.

Dodal, že pri meraniach na spomínaných kolektoroch v areáli firmy v Žiari 26.1.2006 bolo o 9.30 hod. na výstupe z kolektorov 40°C a to pri vonkajšej teplote –12°C. Teplá voda v zásobníku sa predchádzajúceho dňa spotrebovala, takže jej teplota bola iba 13°C. Za takýchto podmienok dával systém z absorbčnej plochy 21m2 celkom 4 kW tepelného výkonu. Najväčší výkon cca 7 kW sa dosiahol okolo 13. hodiny a teplota na výstupe z kolektorového poľa bola krátkodobo na hodnote 58°C. Doba slnečného svitu je však krátka, a tak sumárny denný zisk je podstatne menší, ako v letných mesiacoch. Denný priemer bol v spomínaných dňoch 18 kWh. Boli však dni výnimočne energeticky výdatné ako napr. 24.1., keď sa získalo 31 kWh, a naopak počas zamračených dní 20.1. a 21.1. sa získalo iba 2,1 kWh resp. 3,7 kWh.

J.Tomčiak ďalej poukázal aj na to, že zákazníci ale aj projektanti tepelnotechnických zariadení sa často pýtajú na výkon kolektora v kW. Tento údaj je však informačne málo hodnotný. Výkon sa totiž mení doslova každou minútou a závisí vždy od konkrétnych miestnych a prevádzkových podmienok. Oveľa hodnotnejší je údaj o množstve získanej energie za určitý časový úsek, napríklad za rok.

,,V našich klimatických podmienkach nemožno očakávať v zimných mesiacoch plné pokrytie energetických potrieb s pomocou slnečných kolektorov. Ekonomicky zmysluplným je podľa našich i zahraničných skúseností zabezpečovať v ročnom priemere okolo 2/3 energie na prípravu OPV s pomocou slnečných kolektorov. Technicky je síce možné dosiahnuť väčší podiel, ale v takom prípade sa výrazne zhoršujú ekonomické ukazovatele. Slnečné kolektory nie sú všeliekom na naše energetické problémy, ale nie sú ani outsiderom, ako to býva nezriedka interpretované a to ani v dňoch s rekordne nízkymi teplotami“, uzavrel J.Tomčiak

Marian Hanzel
By Marian Hanzel January 27, 2006 11:41

Vyhľadať

Archív