Slnečné kolektory s podporou slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci smerujú do Bosny

Marian Hanzel
By Marian Hanzel March 9, 2005 18:33
THERMO|SOLAR získal kontrakt pre Dom zdravia v Banja Luke

Firma THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom nainštaluje v Bosne a Hercegovine solárny systém na prípravu ohriatej pitnej vody (OPV), v Dome zdravia v meste Banja Luka. Hodnota kontraktu v celkovej výške cca 3 milióny Sk, zahŕňa nielen inštaláciu 72 kolektorov TS300, ale aj prezentačné a osvetové aktivity, o možnostiach aktívneho využívania slnečnej energie. S podporou slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) projekt modernizácie lokálnej energetickej infraštruktúry prostredníctvom inštalácie modernej solárnej technológie pre Dom zdravia firmou THERMO|SOLAR, podporil začiatkom marca v treťom kole Trustový Fond UNDP (rozvojový program OSN), spolu s ďalšími 16-timi rozvojovými projektami. Informoval o tom zástupca riaditeľa THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Ján Tomčiak.

,,Náš solárny systém bude v Dome zdravia zabezpečovať teplú vodu celkom pre 47 ambulancií. Denne toto zariadenie poskytuje zdravotnícke služby pre cca 600 obyvateľov. Kolektory sú dimenzovane na 60 %-né krytie potrieb tepla na prípravu ohriatej pitnej vody. Okrem priamych ekonomických prínosov budú ma výrazný vplyv na ekológiu, pretože ročne ušetria až 115 ton CO2, 2900 kg SO2 a emisie ďalších znečisťujúcich látok. Od tejto inštalácie sa očakáva výrazný vplyv na osvetu a informovanosť kompetentných orgánov i obyvateľstva o možnostiach aktívneho využívania slnečnej energie v regióne. Solárna oblasť je tam pole neorané“, povedal J.Tomčiak.

Dodal, že samotná dodávka a montáž solárneho zariadenia bude mať hodnotu 2 milióny Sk a ďalší milión Sk pohltia práve spomínane prezentačné a osvetové aktivity. Príprava i realizácia projektu je podľa neho vzhľadom na miestne podmienky značne náročná a rokovania zdĺhavé.

Riadiaci výbor Trustového Fondu UNDP schválil v spomínanom treťom kole granty v celkovej hodnote 1 582 700 dolárov pre 16 projektov zameraných na budovanie škôl, vzdelávacích centier a budovanie technickej i sociálnej infraštruktúry – s pomocou slovenských subjektov.

Poznámka:

Slovenská oficiálna rozvojová pomoc (ODA), pre vybraných 12 krajín, funguje na základe komplexného právneho rámca. Vychádzajúc z Národného programu vláda schválila 16.7. 2003 (uznesením č. 688/2003) – Memorandum o porozumení medzi vládou SR a Rozvojovým programom OSN (UNDP). Táto základná zmluva stanovuje všeobecné podmienky spolupráce v oblasti poskytovania ODA medzi SR a UNDP. Zároveň stanovuje vytvorenie Trustového fondu na financovanie projektov a administratívno-technické zabezpečenie slovenskej ODA.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel March 9, 2005 18:33

Vyhľadať

Archív