Slnečné kolektory produkované v Žiari sú plne ekologické

Marian Hanzel
By Marian Hanzel November 6, 2008 15:30
THERMO|SOLAR nikdy nepoužíval skleníkový plyn trifluoramín

V procese výroby slovenských termických slnečných kolektorov, v spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., v Žiari nad Hronom, sa žiadne látky obsahujúce perfluorované uhľovodíky nepoužívali a rovnako sa nepoužíva ani ich náhrada trifluoramín (NF3). Firma ani v budúcnosti nebude používať látky, ktoré nie sú šetrné voči životnému prostrediu. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák, ktorý tak reagoval na informácie, že vo svete sa používa sa pri výrobe solárnych kolektorov, ale aj plochých plazmových televízorov trifluoramín, ktorého molekula je asi 12 000 až 20 000-krát účinnejší skleníkový plyn ako CO2.

,,Proces výroby žiarskych slnečných kolektorov je neustále šetrnejší voči životnému prostrediu. Dôkazom toho je aj v minulom mesiaci skolaudovaná čistiareň oplachových vôd z výroby selektívnych konverzných vrstiev, ktorú sme vybudovali s nákladmi takmer 9 mil. Sk. Konečným cieľom však nie sú iba vyčistené odpadové vody. V spolupráci s Chemickou fakultou STU Bratislava a inými organizáciami riešime komplexné zužitkovanie takých látok, ktoré v procese čistenia vôd vznikajú. Konečným cieľom spoločnosti je výroba “ekologických” slnečných kolektorov spôsobom, ktorý je maximálne šetrný k životnému prostrediu“, vysvetlil M.Novák.

Ďalej poukázal na to, že THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., ako prvý a zatiaľ jediný výrobca plochých kolektorov na svete, využíva výhody vákuovej izolácie. To zaručuje ich mimoriadne dlhú životnosť, ktorá je dvojnásobkom životnosti kolektorov s nevákuovou izoláciou. Priemerný ročný energetický zisk TS 400 je približne o 20 až 30 % vyšší ako u porovnateľného nevákuového plochého kolektora a dosahuje 800 – 1200 kWh/rok.

,,Vaňa vysokovýkonného plochého slnečného kolektora je vylisovaná z plechu korózne odolnej hliníko-horčíkovej zlatiny. Konverzná vrstva je vysokoselektívna buď na báze oxidu hlinitého pigmentovaného koloidným niklom, alebo vákuovo naparovanej vrstvy modrej farby. Spájanie rýchlospojkami vylučuje použitie letovania, skrutkovania a iných pracných štandardných technológií montáže potrubí. Integrácia zberných rúr v kolektoroch využíva vynikajúce izolačné vlastnosti vákua a zjednodušuje montáž. Vákuum v kolektore vylučuje možnosť koróznej degradácie vysokoselektívnej konverznej vrstvy absorbéra a zaisťuje vysokú energetickú účinnosť aj pri nízkych vonkajších teplotách a malej intenzite slnečného žiarenia. Konštrukcia zároveň zaisťuje konštantný výkon počas mimoriadne dlhej životnosti a vylučuje možnosť zaprášenia a orosenia vnútorného priestoru kolektora. Energia spotrebovaná na výrobu celého solárneho systému (od ťažby surovín až po uvedenie do prevádzky) kolektora sa vráti za necelé dva roky (tzv. energetická návratnosť). Pri použití recyklovaných materiálov klesne pod dva mesiace, pričom praxou potvrdená životnosť kvalitných slnečných kolektorov je najmenej 30 rokov”, uzavrel M.Novák.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel November 6, 2008 15:30

Vyhľadať

Archív