Slnečná energia konečne v pozornosti vlády

Marian Hanzel
By Marian Hanzel June 13, 2006 11:36
Na Slovensku bude po prvý raz priama podpora pre slnečné kolektory

Historický prvá priama podpora využívania slnečnej energie pre obyvateľstvo, ktorú pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR do vlády, je krokom správnym smerom. Jej schválenie konečne prinesie potrebný impulz pre využívania tohto obnoviteľného zdroja energie, zvýši jeho konkurencieschopnosť a atraktívnosť. Potenciál slovenského trhu je značný a pri dobre fungujúcej podpore by sa to mohlo odraziť aj na zvýšení zamestnanosti pri výrobe a montážach slnečných kolektorov. Vyhlásil to Ing. Milan Novák, riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom.

Ministerstvo navrhuje dotácie vo výške tritisíc korún na štvorcový meter plochy slnečného kolektoru. Pri cene 100-tisíc korún za najpredávanejšie kolektory s plochou šesť štvorcových metrov, by tak podpora pre jeden rodinný dom dosiahla 18-tisíc korún. Je to dotácia približne vo výške DPH (daň z pridanej hodnoty), ktorá bude voči štátnemu rozpočtu finančne neutrálna.

,,Slnečné kolektory disponujú po biomase najväčším využiteľným potenciálom v oblasti výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Napriek tomu v rozpore s praxou mnohých krajín EU, na Slovensku doteraz neexistoval pre fyzické osoby žiadny stimul na ich podporu. Posledná nepriama podpora spočívajúca v zníženej DPH, padla už pred viac ako 4 rokmi. Vítame preto pripravovanú podporu a dúfame, že si filozofiu návrhu osvojí aj nová vláda po voľbách. Štátna dotácia by mohla znásobiť súčasných cca 5 tisíc m2 ročne namontovaných slnečných kolektorov. Optimistické štátne štúdie hovoria o potrebe v rokoch 2006 až 2010 namontovať ročne vyše 22 tisíc m2 a v období rokov 2011 až 2020 dokonca 150 tisíc m2 slnečných kolektorov každý rok“, konštatoval M.Novák.

Dodal, že príkladom by mohlo byť Rakúsko, ktoré sa veľkosťou a počtom obyvateľstva príliš nelíši od Slovenska, ale už v súčasnej dobe montuje 160-tisíc až 180-tisíc m2 slnečných kolektorov ročne. Práve vďaka dlhodobo prepracovanej koncepcii podpory využívania slnečnej energie.

,,Rozvoj využívania OZE v rámci EU je spojený s vytváraním státisícov nových pracovných príležitostí a to aj v tých najmenej hospodársky rozvinutých regiónoch. Pri výrobe, predaji a inštalácii solárnych systémov našlo len v Rakúsku pracovné uplatnenie už 3000 ľudí! O ekologickosti výroby tepla v porovnaní s fosílnymi palivami a jadrom, sa nedá ani diskutovať. Význam OZE podčiarkuje fakt, že Slovensko takmer 90 % primárnych energetických zdrojov zabezpečuje nákupom mimo teritória EU, hlavne v Rusku“, zdôraznil M.Novák.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel June 13, 2006 11:36

Vyhľadať

Archív