Slnečná energia by mala lepší prínos ako neekologické uhlie

Marian Hanzel
By Marian Hanzel May 9, 2005 18:24
Dotácie pre bane by vybavili 40.000 domácností slnečnými kolektormi

Podporu stratovej ťažby neekologického uhlia z peňaží daňových poplatníkov, pri súčasnom vytrvalom ignorovaní podpory obnoviteľných zdrojov energie, považuje za nezodpovednú najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom. Reaguje tak na minulotýždňové uznesenie Vlády SR, ktorým baníci dostanú 4,3 miliardy korún dotácií na ťažbu hnedého uhlia na hornej Nitre do roku 2010. Z nich 3,7 miliardy sa rozloží do cien elektriny a 526 miliónov pôjde zo štátneho rozpočtu. ,,Štát zabúda, že najlacnejšia energia, je energia ušetrená a tá je zároveň najekologickejšou“, povedal technický riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Alfréd Gottas.

,,Za uvedenú sumu by sa dalo inštalovať 40-tisíc solárnych systémov na prípravu teplej vody pre domácnosti, ktoré by prinášali energetický zisk 120 miliónov kWh ročne, po dobu 30 rokov! To by znamenalo ročnú úsporu cca 120 miliónov Sk pri spaľovaní uhlia. Za 30 rokov životnosti kolektorov by ekonomický prínos predstavoval najmenej 3,6 miliardy Sk a to pri nezmenenej cene za kWh, pritom reálne sa očakáva rast týchto cien až na násobky terajšej výšky. Zároveň by sa emisie CO2 zredukovali ročne o cca 50 000 ton, za dobu životnosti kolektorov to predstavuje 1,5 milióna ton “, upozorňuje Ing. A. Gottas.

Podľa neho keby štát poskytoval dotácie vo výške 50 percent ceny solárneho systému (ako napr. v Nemecku, Rakúsku, Česku), za spomínaných 4,3 miliardy Sk by sa dalo so spoluúčasťou občanov inštalovať 80-tisíc solárnych systémov za šesť rokov. Pri dotovaní baní celkom neobstojí ani argumentácia na záchranu pracovných miest. Podpora solárnej energie by totiž priniesla okrem energetických ziskov aj prácu vo výrobe slnečných kolektorov pre cca 200 ľudí a pri montáži pre ďalších cca 600 ľudí.

,,Celkový prínos z 80-tisíc solárnych systémov by bol cca 1000 pracovných miest počas 6 rokov. Za 30 rokov fungovania týchto systémov by sa ušetrilo 7,2 miliardy kWh tepelnej energie, čo predstavuje palivo za 7,2 miliardy Sk. V ovzduší by ubudli 3 milióny ton CO2 . Netreba zabúdať ani na to, že okrem spomínaných 4,3 miliardy Sk dotácií, si ďalšie miliardy vyžiada rekonštrukcia zastaraných kotlov v Elektrárni Nováky a že novácke uhlie má vysoký podiel síry a arzénu“, poukázal Ing. A. Gottas.

Pri predchádzajúcom energetickom hodnotení je uvažované s priamym spaľovaním uhlia na ohrev vody. Ak sa však bude počítať s ohrevom elektrickou energiou vyrobenou z tohto uhlia, tak bude cena za 1 kWh cca 2,50 Sk, čiže 2,5-krát vyššia, rovnakou mierou by sa zvýšila miera úspor a redukcia CO2 by potom bola 2,5 násobná.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel May 9, 2005 18:24

Vyhľadať

Archív