Reakciou na zdražovanie plynu je solárna energia

Marian Hanzel
By Marian Hanzel September 26, 2005 18:19
Slnko ceny nedvíha

Mnohí slovenskí občania zareagovali na zvýšenie cien plynu o cca 20% od 1.októbra 2005 zvýšeným záujmom o slnečné kolektory. Pocítil to najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, ktorému sa za posledné dva mesiace strojnásobil počet záujemcov o cenové kalkulácie solárnych systémov. Každé zdraženie plynu zároveň prináša zníženie doby návratnosti solárnych systémov. Z dlhodobého hľadiska sa tak pri 30 ročnej životnosti kolektorov stáva solárny ohrev vody ekonomickejší ako je to v prípade plynu. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák, CSc.

,,Po avizovanom opätovnom zvýšení cien plynu od januára 2006, sa dostanú solárne zariadenia na ohrev teplej vody s návratnosťou na hranicu 5 až 7 rokov. Počas ďalších cca 25 rokov je už spotrebiteľ zásobovaný teplom z kolektorov prakticky zadarmo. Slnečná energia sa tak stáva nielen ekologickou, ale aj ekonomickou. Je preto nepochopiteľné, že na Slovensku štát ignoruje akúkoľvek podporu tomuto obnoviteľnému zdroju energie a radšej dáva prednosť energetickej závislosti od Ruska. Akákoľvek, hoci len symbolická podpora solárnym zariadeniam, by priniesla rozhýbanie trhu, ako sa to stalo v Rakúsku, Nemecku, či Česku“, zdôraznil M.Novák

Aj napriek totálnej absencii podporných programov zo strany štátu vzrástol od roku 1998 počet každoročne namontovaných kolektorov na Slovensku viac ako 4-násobne. Slováci však majú ešte čo doháňať v porovnaní so susedným Rakúskom, kde je dnes už každý desiaty dom vybavený slnečnými kolektormi. V tejto krajine zároveň pri výrobe, predaji a inštalácii solárnych systémov našlo pracovné uplatnenie 3000 ľudí! Solárnym teplom sa tam pokrýva 1 percento potrieb tepla na prípravu teplej vody a prikurovanie budov. Súčasný stav techniky dovoľuje tento podiel zvýšiť až na 20 percent, vrátane priemyselného tepla do 100 oC. Príklad tejto krajiny, ktorá sa veľkosťou a podnebím príliš nelíši od SR ukazuje, aký veľký je potenciál energetických úspor.

,,Zatiaľ čo ceny palív neustále stúpajú, náklady na inštaláciu slnečných systémov stagnujú, alebo dokonca klesajú. Prejavuje sa vplyv konkurencie, výrobcovia odhaľujú svoje rezervy, s rastom sériovosti klesajú jednotkové ceny. Solárne zariadenie na ohrev vody pre priemerný rodinný dom stojí dnes „na kľúč“ okolo 100 tisíc korún. V prípade bytových domov je táto cena minimálne o 30% nižšia, v prepočte na priemerný byt. Bez štátnych dotácií mohol investor doteraz očakávať návratnosť vložených prostriedkov za 8-10 rokov. Posledné avizované cenové skoky palív skracujú tento čas na 5-7 rokov. Pri využití hypotekárnych úverov, či stavebného sporenia, môže spotrebiteľ splácať solárny systém z úspor za teplú vodu a po jeho vyplatení je už ziskový. Svojim spôsobom je to pripoistenie na dôchodok. Investícia zaplatená v aktívnom veku sa zhodnocuje viac ako ďalších 20 rokov“, zdôraznil M.Novák.

Ďalej poukázal na to, že hoci je vstupná investícia je pre niektorých obyvateľov nemalá, túto prekážku môžu prekonať úverom splácaným z úspor platieb za teplo a prevádzkové náklady budú mať takmer nulové! Zároveň sú chránení pred cenovými skokmi. Kolektory nie sú všeliekom na všetky energetické boľačky, majú svoje obmedzenia. Ich výhody však môžu využívať takmer všetci.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel September 26, 2005 18:19

Vyhľadať

Archív