Rakúska podpora pre kolárovské deti s kolektormi THERMO|SOLAR

Marian Hanzel
By Marian Hanzel June 3, 2008 11:54

Základná škola v Kolárove získala od viedenského magistrátu prísľub na financovanie solárneho zariadenia na prípravu teplej úžitkovej vody (TUV). Suma vyčlenená na kompletnú dodávku a montáž zariadenia predstavuje 17 000 Eur (cca 510.000 Sk). Na plochej streche budovy celoročne využívanej telocvične, bude umiestnených 10 kolektorov TS 330, od slovenského výrobcu THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom. Informuje o tom Ing. Ján Tomčiak, zástupca riaditeľa THERMO|SOLARU.

,,Napriek administratívnej a technickej zložitosti prípravy, sa táto akcia blíži k úspešnému zavŕšeniu. V interiéri školy bude umiestnený zásobník, ktorý bude v prípade nedostatku slnečného žiarenia dohrievaný teplom zo systému centrálneho zásobovania teplom. Napriek pôvodným snahám rakúskej strany, aby sa dodávka a montáž realizovala rakúskymi dodávateľmi, podarilo sa obhájiť záujmy slovenských subjektov. Zariadenie by sa malo namontovať v letných mesiacoch, takže nový školský rok sa už začne s teplou vodou zohrievanou slnečnými lúčmi“, konštatoval J. Tomčiak

Poukázal na to, že neexistujúcu priamu podporu štátu solárnej energii paradoxne suplujú aspoň niektoré zahraničné subjekty. Ani historicky rekordné ceny ropy okolo 130 USD za barel nepohnú slovenskými politikmi, aby dodržiavali svoje vlastné vládne uznesenia o podpore obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Už v apríli uplynul rok odvtedy, čo slovenská vláda schválila dotácie vo výške 100 miliónov Sk na podporu obnoviteľných zdrojov energie – solárnej energie a biomasy a doteraz ich nesplnila.

V Českej republike sa osvetová činnosť na školách prejavila v inštaláciách slnečných kolektorov na stovkách škôl v rámci projektu Slnko do škôl. Aj keď projekt nebol dotiahnutý na všetky školy, vzbudil veľký záujem detí o využitie obnoviteľných zdrojov energií.

,,Na rozdiel od Slovenska podpora obnoviteľných zdrojov je v ČR vecou spoločenskej prestíže a pokroku. Príkladom je nielen tamojšia parlamentná Strana zelených. Pravoslávna akadémia Vilémov a jej ,,Centrum pro aplikaci obnovitelných zdrojů energie“ rozbehli predvlani projekt pod názvom “Církve pro budoucnost – 50 solárních střech”. Akadémia sa tým usiluje o propagáciu a využitie slnečnej energie v prostredí cirkví“, vysvetlil. J.Tomčiak.

Dodal, že partnermi sú domovy diakonie, azylové domy, charitativne inštitúcie a celoročne obývané fary, v ktorých žijú aspoň traja ľudia – aby bolo možné splniť podmienky energetických auditov a solárne systémy efektivne využiť. Niektoré cirkvi sa dokonca rozhodli na projekte zúčastniť aj bez potvrdenej štátnej podpory. Namontované sú tak solárne systémy na ohrev vody na farách v Hořovičkách (Pravoslavná cirkev, 200 l), v Brně-Židenicích (Husitská cirkev, 3x 300l) a vo Vilémove (Rímskokatolická cirkev, 600 l).

Česká republika je – aj vďaka dotáciám, na jednom z prvých miest v raste záujmu o slnečné kolektory. Aj na Slovensku, kde neexistuje žiadna podpora domácností pri využívaní slnečnej energie, rýchlo rastie objem predaja slnečných kolektorov. Podobná situácia je aj v ďalších európskych štátoch. Príčina je jediná- snaha stať sa menej závislým od zvyšujúcich sa cien energii dodávaných energetickými monopolmi.

,,Aj napriek totálnej absencii podporných programov zo strany štátu rástol od roku 1998 každoročne počet namontovaných kolektorov na Slovensku, spolu sa zvýšil viac ako 4-násobne. Výnimkou bol záver vlaňajšieho roka, kedy ľudia odkladali rozhodnutie namontovať slnečné kolektory, lebo dúfali v avizovanú štátnu podporu. Paradoxne tak štát nesplnenými sľubmi pribrzdil rozvoj využívania slnečnej energie“, poukázal J.Tomčiak

Dodal, že Slováci však majú ešte čo doháňať v porovnaní so susedným Rakúskom, kde je dnes už každý ôsmy dom vybavený slnečnými kolektormi. V tejto krajine zároveň pri výrobe, predaji a inštalácii solárnych systémov našlo pracovné uplatnenie 3000 ľudí! Solárnym teplom sa tam pokrýva 1 percento potrieb tepla na prípravu teplej vody a prikurovanie budov. Súčasný stav techniky dovoľuje tento podiel zvýšiť až na 20 percent, vrátane priemyselného tepla do 100°C. Príklad tejto krajiny, ktorá sa veľkosťou a podnebím príliš nelíši od SR ukazuje, aký veľký je potenciál energetických úspor.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel June 3, 2008 11:54

Vyhľadať

Archív