Back to homepage

Prednosti solárnych systémov

 • veľmi dobrý pomer cena / kvalita
 • energetický zisk z vákuového kolektora 800-1200 kWh ročne (TS400, TS400H)
 • energetický zisk zo štandardného kolektora 700-930 kWh ročne (TS250, TS300, TS310, TS330, TS350)
 • jediný priemyselný výrobca plochých vákuových kolektorov na svete
 • takmer 40-ročné skúsenosti s výrobou solárnych kolektorov
 • unikátna, patentovo chránená konštrukcia absorbéra
 • záruka na kolektory 12 rokov, praxou potvrdená životnosť 25 – 30 rokov
 • veľká výrobná kapacita
 • krátke dodacie lehoty
 • flexibilnosť pri neštandardných požiadavkách
 • dodávka kompletných solárnych systémov
 • ľahká dostupnosť výrobkov na celom území SR i ČR
 • široký sortiment výrobkov v skladoch najväčších zmluvných partnerov vo výhodných cenových reláciách
  certifikácia SMK ISO 9001
 • certifikácia kolektorov v renomovaných skúšobniach Fraunhofer ISE Freiburg, SPF Rapperswill, Arsenal Viedeň, AIT Viedeň
 • certifikácia všetkých typov kolektorov podľa pravidiel Solar Keymark
 • certifikácia kompletného sortimetu kolektorov podľa pravidiel dotácie na slnečné kolektory v SR
 • všetky vaňové kolektory zaradené do dotačnej schémy “Zelená úsporám” v ČR
 • sieť zmluvných partnerov vo väčšine európskych štátov
 • kolektory TS pracujú ku spokojnosti svojich vlastníkov v Európe, Severnej Amerike, Južnej Amerike, Afrike a Ázii

Vyhľadať

Archív