Podávanie žiadostí o poukážku na slnečné kolektory je otvorené

Marian Hanzel
By Marian Hanzel June 22, 2020 21:05

Podávanie žiadostí o poukážku na slnečné kolektory je otvorené

Podávanie žiadostí o poukážky na slnečné kolektory z projektu Zelená domácnostiam II bolo otvorené 22. júna 2020 o 15.00 h. Žiadosti je možné naďalej podávať až do uzatvorenia zásobníka. Prvé poukážky budú vydané zajtra 23.6.2020 o 11.00 h. 

Dovtedy si môžu domácnosti podané žiadosti skontrolovať a v prípade potreby upraviť. Ak zistia chybu, môžu zadané údaje po prihlásení do informačného systému zmeniť s výnimkou údajov o mieste inštalácie. Podrobnejšie informácie o možnostiach úprav sú uvedené v manuáli pre domácnosti.

V prípade otázok je možné kontaktovať konzultačné centrá projektu telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 h do 16.00 h alebo elektronicky na e-mailovej adrese zelenadomacnostiam@siea.gov.sk.

Zoznam všetkých podaných žiadostí na slnečné kolektory, ktoré čakajú v zásobníku na vydanie poukážky, je zverejnený v časti Žiadosti o poukážku – Žiadosti v zásobníku.

Počet poukážok, ktoré budú zajtra vydané, závisí od hodnoty poukážok v obehu, t.j. od platných poukážok vydaných v minulosti, ktoré ešte neboli preplatené. Poukážky na slnečné kolektory môžu byť vydávané do maximálneho finančného limitu vo výške 1,5 milióna €. Vzhľadom nato, že aktuálne sú v obehu poukážky v hodnote takmer 350-tisíc €, bude možné v najbližšom termíne vydať poukážky v maximálnej hodnote zhruba 1,15 milióna €, čomu zodpovedá približne 690 kusov.

O vydaní poukážky je domácnosť informovaná e-mailovou správou. Prvé správy o vydaní poukážky budú doručené zajtra o 11.00 h.

Ďalšie poukážky na slnečné kolektory budú vydané potom, keď hodnota poukážok v obehu klesne pod minimálny finančný limit 1 milión €.

Žiadosti o poukážky na slnečné kolektory je možné podávať až do naplnenia zásobníka, v ktorom je v aktuálnom období do 1. decembra 2020 vyčlenená suma 3 milióny €.

Príspevok je prevzatý z oficiálneho webu programu Zelená domácnostiam.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel June 22, 2020 21:05

Vyhľadať

Archív