PADNE AJ POSLEDNÁ PODPORA PRE SLNEČNÚ ENERGIU

Marian Hanzel
By Marian Hanzel April 20, 2003 16:56
Preradenie slnečných kolektorov do vyššej sadzby DPH poškodí občanov i ekológiu

Viete, čo majú spoločné tanky, obrnené vozidlá, vojenské zbrane, revolvery, pištole, slávna samohybná húfnica Zuzana a slnečné kolektory? Podľa našich zákonodarcov ide o rovnaké výrobky, aspoň čo sa týka nutnosti ich zaradenia do vyššej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) od 1. januára 2003. Tak vyzerá v praxi „podpora“ štátu jednému z obnoviteľných zdrojov energie. Podľa prepočtu spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o. Žiar nad Hronom – jediného priemyselného výrobcu slnečných kolektorov na Slovensku – ak zvýšenie sadzby neprinesie pokles predaných kolektorov v porovnaní s týmto rokom, štátny rozpočet získa až ,,neuveriteľných“ 420-tisíc korún ročne.

,,Na Slovensku tak padne aj posledná biedna výhoda zo strany štátu pre obnoviteľný zdroj energie, akým je slnečná energia. A tak kým u nás budú od nového roka slnečné kolektory zdaňované 20-percentnou DPH, vo Veľkej Británii je to len 5 percent, vo Francúzsku 5,5 percenta a v susednom Česku 5 percent. Táto nižšia sadzba sa v mnohých krajinách ešte často kombinuje s priamymi investičnými dotáciami, kombinovanými aj s výhodnými úvermi a daňovými úľavami,“ hovorí Ing. Ján Tomčiak, zástupca riaditeľa THERMO|SOLAR Žiar s. r. o. Žiar nad Hronom.

Dodáva, že príkladom podpory slnečných kolektorov sú krajiny ako Nemecko, Španielsko, Rakúsko a Taliansko, kde v jednotlivých spolkových krajinách, resp. regiónoch, môžu byť značne rozdielne formy finančnej stimulácie investorov. Tu sa štátny alebo regionálny príspevok vzťahuje zvyčajne na m2 namontovaných kolektorov.

Na Slovensku sa však situácia vyvíja úplne inak. V prípade navrhovaného preradenia stavebných prác z nižšej do vyššej sadzby DPH by sa zvýšila cena solárneho systému o ďalších 10 percent. To by prinieslo štátnemu rozpočtu v roku 2003 asi 2 milióny Sk. Ak ostane dolná sadzba, tak prínos pre štátny rozpočet bude 800 000 Sk. Pritom v susednej Českej republike sa na podporu obnoviteľných zdrojov energie vyčleňujú ročne stovky miliónov korún. V Česku popri zníženej sadzbe DPH vo výške 5 percent na celý solárny systém (nielen na kolektory) možno získať zo Štátneho fondu životného prostredia 50-percentnú dotáciu pre fyzické osoby! Školy, obecné kúpaliská a pod. až neuveriteľnú 70-percentnú dotáciu + 20-percentný výhodný nízkoúročný úver.

Znížená sadzba DPH bola na Slovensku jediným spôsobom podpory štátu ľuďom, ktorí sa rozhodli investovať do vybudovania solárneho systému. Malo to, samozrejme, zmysel iba vtedy, ak si kolektor záujemca sám namontoval. Pretože v prípade dodávky montážnou organizáciou dostal i tak celý solárny systém (s výnimkou bojlera) v zníženej sadzbe DPH. Predkladatelia novely zákona č. 511/2002 Zb., ktorým schválila NR SR 31. 8. 2002 zvýšenie sadzby DPH, okrem iného aj na slnečné kolektory, argumentovali zjednotením sadzieb DPH podľa vzoru EÚ. Ale už sa neobťažovali podporiť využívanie kolektorov inými formami tak, ako je to vo vyspelých krajinách EÚ. Pri drastickom zvyšovaní cien plynu a elektrickej energie tak obmedzili možnosť občanovi, aby si pomohol sám inštalovaním zdroja obnoviteľnej a ekologicky čistej energie. Znečistenie životného prostredia spaľovaním drahých a neobnoviteľných zdrojov fosílnych palív dostalo aj touto cestou zelenú.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel April 20, 2003 16:56

Vyhľadať

Archív