O 20 rokov bude v Nemecku polovica potreby tepla pokrytá zo slnka

Marian Hanzel
By Marian Hanzel December 15, 2010 12:47
Nemecký trh so solárnymi kolektormi má pred sebou perspektívy rastu

Do roku 2030 môže byť 50 percent potreby tepla v Nemecku pripravovaných pomocou solárneho ohrevu a to v prípade, že politici viac podporia výskum. Uvádza to nemecká Solárno termická – technologická platforma (DSTTP) vo svojom strategickom dokumente “Nízkoteplotná solárna termia 2030“, na ktorom sa podieľal tím asi 100 odborníkov z priemyslu a výskumu. Nemecko je pritom svetovým lídrom vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a 54 % koncovej spotreby energie v Nemecku sa používa na výrobu tepla. Informoval o tom riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov, nemecko-slovenskej firmy THERMO |SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Milan Novák.

,,Výroba tepla a chladenie pomocou solárnej energie má veľmi veľký technologický výskumný a vývojový potenciál. Na dosiahnutie cieľov stanovených v stratégii výskumu DSTTP je nevyhnutné zvýšenie nemeckého ročného rozpočtu na výskum z dnešných približne 8 miliónov eur na 50 miliónov €. Z hľadiska DSTTP by sa malo zvážiť financovanie výskumu v energetike a zamerať sa predovšetkým na význam jednotlivých technológií zásobovania energiou v budúcnosti. Z toho vyplýva, že verejný rozpočet na výskum obnoviteľných energií a najmä tepelnej techniky a solárnych tepelných systémov sa musí výrazne zvýšiť“, konštatoval M.Novák s odvolaním na DSTTP, ktorá je združením solárnych expertov z priemyslu, výskumu a politiky s cieľom urýchliť vývoj technológií.

Dodal, že spolková vláda Nemecka v súčasnosti pripravuje 6. Výskumný program pre energiu, ktorý písomne stanovuje ťažiskové body v oblasti výskumu do roku 2020.

,,Nemecký trh je pre THERMO|SOLAR najdôležitejším, lebo tam tradične umiestňuje cca tretinu produkcie a zaujíma na ňom popredné postavenia v rebríčkoch namontovaných slnečných kolektorov. V Nemecku existujú celé desaťročia prepracované systémy podpory OZE. Tie súčasné znamenajú, že sa už nedotujú jednoduché zariadenia určené len na ohrev teplej úžitkovej vody, ale prednosť majú kombinované systémy na prípravu teplej vody a vykurovanie, klimatizáciu, výrobu priemyselného tepla a veľké solárne systémy na bytových domoch“, konštatoval M.Novák

Ďalej poukázal na to, že hospodárska kríza sa dotkla aj oblasti solárnych systémov a to ako v Nemecku, tak aj na Slovensku. Kým v roku 2009 sa Slovensko vyhlo dramatickému prepadu predaja slnečných kolektorov len vďaka vlaňajšiemu zavedeniu dotácií, v roku 2010 to už nestačilo a predaj sa napriek dotačnej podpore mierene znížil. Obyvateľstvo totiž obmedzilo investície do tovarov dlhodobej spotreby. Rok 2011 by však už mal priniesť oživenie.

,,Dotácie sú najdôležitejším prvkom ovplyvňujúcim vývoj každého národného trhu. Neznamená to, že bez dotácií by sa obnoviteľné energetické zdroje v konkurencii fosílnych palív nepresadili. V dlhodobej perspektíve, vzhľadom na zvyšujúcu sa energetickú spotrebu ľudstva a obmedzené zásoby fosílnych palív, nevyhnutne bude ich cena rásť. Na druhej strane technický pokrok a zhromadňovanie výroby bude ceny obnoviteľných energií znižovať. Dotácie iba umožňujú výrazne skrátiť čas presadenia sa obnoviteľných energií na trhu, pretože vzhľadom na rapídne zhoršujúcu sa kvalitu životného prostredia a stále zrejmejšie negatívne dôsledky klimatických zmien, toho času ľudstvo príliš veľa k dispozícii nemá“, vysvetlil M.Novák.

Dodal, že v súčasnosti je najvhodnejší čas na kúpu slnečných kolektorov, keď sú ceny po predchádzajúcom poklese prijateľné a navyše výslednú cenu solárnej zostavy zlacňuje v SR už rok existujúca štátna podpora.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel December 15, 2010 12:47

Vyhľadať

Archív