Back to homepage

Nosné konštrukcie pre vertikálne kolektory

Nosné konštrukcie pre ploché kolektory (NK) sú vyrobené z hliníkových profilov a dodávajú sa bez povrchovej úpravy. V jednotlivých dielcoch konštrukcií sú vopred zalisované matice kvôli zjednodušeniu ich montáže.

Väčšina typov konštrukcií určených pre vertikálne kolektory sa dodáva v dvoch vyhotoveniach, v závislosti od šírky inštalovaných kolektorov:
– vyhotovenie pre kolektory typu TS 300, 400, 350
– vyhotovenie pre kolektory typu TS 500

NK pre vertikálne kolektory (TS 300, TS 350, TS 400)
NK na šikmú strechu s antikorovými hákmi

anthah

● pre 2 kolektory TS 300, 400, 350
● rozšírenie o 1 kolektor pre TS 300, 400, 350
● spájací súbor TYP I

NK na šikmú strechu s výškovo nastaviteľnými hákmi

vysknh

● pre 2 kolektory TS 300, 400, 350
● rozšírenie o 1 kolektor pre TS 300, 400, 350
● spájací súbor TYP II

NK na šikmú strechu s kombi skrutkami

kombiskr

● pre 2 kolektory TS 300, 400, 350
● rozšírenie o 1 kolektor pre TS 300, 400, 350
● spájací súbor TYP I

NK na šikmú strechu s rovnými hákmi

rh

● pre 2 kolektory TS 300, 400, 350
● rozšírenie o 1 kolektor pre TS 300, 400, 350
● spájací súbor TYP I

NK na rovnú strechu

rovstr

● pre 2 kolektory TS 300, 400, 350
● rozšírenie o 1 kolektor pre TS 300, 400, 350
● spájací súbor TYP I

NK pre vertikálne kolektory (TS 500)
NK na šikmú strechu s antikorovými hákmi

500ant

● pre 2 kolektory TS 500
● rozšírenie o 1 kolektor pre TS 500
● spájací súbor TYP I

NK na šikmú strechu s kombi skrutkami

500komb

● pre 2 kolektory TS 500
● rozšírenie o 1 kolektor pre TS 500
● spájací súbor TYP I

NK na rovnú strechu

500rs

● pre 2 kolektory TS 500
● rozšírenie o 1 kolektor pre TS 500
● spájací súbor TYP I

Vyhľadať

Archív