Nemecký trh so slnečnými kolektormi môže začať opäť rásť

Marian Hanzel
By Marian Hanzel May 31, 2011 13:46

Odstavenie jadrových elektrárni v Nemecku zvýši dopyt po OZE

Rozhodnutie nemeckej vlády odstaviť do roku 2022 všetky atómové elektrárne podporili aj lídri opozičných strán, podobné rozhodnutie už prijalo aj Švajčiarsko a v Taliansku zatiaľ výstavbu atómových elektrární pozastavili. Dôsledkom týchto opatrení bude nárast cien všetkých druhov energií nielen v Nemecku, ale aj v ostatných krajinách EU. Pozitívom tohto opatrenia však bude rast rentability pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a v rámci nich aj slnečnej energie. Nemecko je pritom priekopníkom a svetovým lídrom vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Informoval o tom riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov, nemecko-slovenskej firmy THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Milan Novák.

,,Odstavením atómiek sa zreálňujú ciele, že do roku 2030 môže byť 50 percent potreby tepla v Nemecku pripravovaných pomocou solárneho ohrevu a to v prípade, že politici viac podporia výskum. Už vlani to uviedla nemecká Solárno termická – technologická platforma (DSTTP) vo svojom strategickom dokumente “Nízkoteplotná solárna termia 2030“, na ktorom sa podieľal tím asi 100 odborníkov z priemyslu a výskumu. Na dosiahnutie cieľov stanovených v stratégii výskumu DSTTP je pritom potrebné zvýšenie nemeckého ročného rozpočtu na výskum z dnešných približne 8 miliónov eur na 50 miliónov €, čo je z celonemeckého hľadiska pomerne malá suma“, upozornil M.Novák.

Dodal, že nemecký trh je pre THERMO|SOLAR najdôležitejším, lebo tam tradične umiestňuje cca tretinu produkcie a zaujíma na ňom popredné postavenia v rebríčkoch namontovaných slnečných kolektorov. V Nemecku existujú celé desaťročia prepracované systémy podpory OZE. Tie súčasné znamenajú, že sa už nedotujú jednoduché zariadenia určené len na ohrev teplej úžitkovej vody, ale prednosť majú kombinované systémy na prípravu teplej vody a vykurovanie, klimatizáciu, výrobu priemyselného tepla a veľké solárne systémy na bytových domoch.

,,Hospodárska kríza sa dotkla aj oblasti solárnych systémov a to ako v Nemecku, tak aj na Slovensku. Trh so slnečnými kolektormi však už zaznamenáva oživenie a rastúce ceny energií neustále zatraktívňujú využívanie OZE. Dotácie sú dôležitým prvkom ovplyvňujúcim vývoj každého národného trhu. Neznamená to, že bez dotácií by sa obnoviteľné energetické zdroje v konkurencii fosílnych palív nepresadili. V dlhodobej perspektíve, vzhľadom na zvyšujúcu sa energetickú spotrebu ľudstva a obmedzené zásoby fosílnych palív, nevyhnutne bude ich cena rásť. Dotácie iba skracujú čas, kedy sa OZE stanú aj ekonomicky zaujímavé. Je dôležité, aby sme našim potomkom zanechali planétu Zem ešte v obývateľnom stave“, konštatoval M. Novák.

Na Slovensku síce existujú dotácie na kúpu slnečných kolektorov, v súčasnosti sa žiadosti síce prijímajú avšak poskytovanie finančných prostriedkov je pozastavené, pretože sa čaká kým NR SR schváli vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií. Návrh síce predpokladá zachovanie doterajšej výšky dotácií pre domácnosti 200 eur za m2 , pri inštalácii do 8 m2, ale opäť pribudne byrokracia, pretože čestné prehlásenia o vyrovnaní svojich záväzkov voči sociálnej a zdravotnej poisťovni sa budú musieť nahradiť originálnymi potvrdeniami. Zruší sa aj dotácia 50 € za m2 pre solárne systémy nad 8 m2 inštalovanej plochy, upozornil M.Novák.

Dodal, že pri súčasnej úrovni dotácie 200 €/m2 absorpčnej plochy je prostá návratnosť investície do solárneho systému oproti elektrickému bojleru pod 10 rokov. Ide o solárny systém dodaný na kľúč so 6 m2 kolektorovej plochy a s 300 l zásobníkom so zabudovaným doohrevom z kotla alebo elektrickou špirálou. Takýto solárny systém pokryje cca 60 až 70 % z ročnej spotreby energie na prípravu teplej vody v 4 až 5-člennej domácnosti.

,,Kvalitný solárny systém má však praxou potvrdenú najmenej 30-ročnú životnosť. Za túto dobu sa teda svojmu majiteľovi zaplatí v prípade dotovaného systému viac ako 3-krát. Prostá návratnosť je doba amortizácie investičných nákladov bez započítavania inflácie a predpokladaného rastu cien energií. V Nemecku spočítali, že ak v prvom roku využívania väčší termický solárny systém ušetrí majiteľovi 650 € na nákladoch za energie, tak o 20 rokov neskôr, pri 3 % ročnom raste cien energií to už bude 1 159 € a pri 5 % raste až 1 723 € za rok. Za 20 rokov prevádzky ušetrí investor v prvom prípade celkom 17 630 € a v druhom prípade až 22 201 €, ktoré nie sú zdanené“, uzavrel M.Novák.
Marian Hanzel
By Marian Hanzel May 31, 2011 13:46

Vyhľadať

Archív